Hasan Çelen hortiturkey profil fotoğrafı

Hasan Çelen

Araştırmacı
Mersin
Yazar Hakkında

1973'te Mersin Dalakdere Köyü'nde bir ocak başında doğdu. İlkokul ve ortaokulu bu köyde okudu. Öğretmeninin teşviki ile girdiği sınavı kazanıp, Çumra Ziraat Meslek Lisesi'nde yatılı okuduktan sonra, 1990 da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümüne kayıt yaptırdı.

1997’de o zamanki adıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. Bursa Tarım Meslek Lisesi’nde teknik eğiticilik yaptıktan sonra, 2006 yılında Bakanlığın tohumculuk şubesine geçti. Kendi deyimi ile “tohumculuk virüsü” o zaman bulaştı ve hala o virüsle yaşıyor.

Bakanlığın desteği ile AB, ABD, OECD ve Türkiye tohumculuk politika ve uygulamaları üzerine kendini geliştirdi. Tohumculuk Kanunu’nun yayımından sonra ilgili yönetmeliklerin oluşturulmasında görev alan ekipteydi. UPOV’a üyelik sürecinde ve sonrasında bitki ıslahçı hakları uygulamalarının yürütülmesinde ve yaygınlaştırılmasında bizzat görev yaptı.
CPVO tarafından yürütülen AB Aday Ülkelerinde Bitki Islahçı Haklarının Geliştirilmesi projesinde ülke temsilcisi olarak görev yaptı. OECD, UPOV, ISTA, FAO ve CPVO gibi tohumculukla ilgili uluslararası organizasyonların toplantılarında ve çalıştaylarında ülkemizi temsil etti. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından Pakistan’da Bitki Islahçı Hakları Kanununun oluşturulmasında Türkiye deneyimlerini aktarmak üzere kısa süreli görevlendirildi.

Tohumculuk ve bitki ıslahçı hakları ile ilgili olarak birçok Ziraat ve Hukuk fakültesinde Yüksek Lisans dersleri verdi, seminerler, çalıştaylar ve kongrelere katıldı. Bu konular ile ilgili her alanda yeni şeyler öğrenmeye, çalışmalar yapmaya ve sektör ile ilgili kafa yormaya Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde devam ediyor.

Tüm Yazıları