Bitki Koruma
SORTI SUPER - Doğal Kimya

SORTI SUPER

SORTI SUPER; bağlarda, domates, ayçiçeği, soğan, kırmızı mercimek, şeker pancarı, pamuk, soya fasülyesi, kanola ve nohut bitkilerinde yabancı ot mücadelesinde kullanılan ve aktif maddesi Quizalofop-p-ethyl olan bir herbisittir.

Mesai saatleri içerisinde temsilcilerden canlı destek alabilir, mesai saatleri sonrası için ertesi iş gününde dönülmek üzere mesajını bırakbilirsiniz.

!
Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.
Etiketi Görntüle (PDF)

Formülasyon

Emülsiyon Konsantre (EC)

Etken Madde

50 g/L Quizalofop-p-ethyl

Kullanıldığı Bitkiler ve Etkili Olduğu Zararlı Organizmalar

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Bağ * Köpek dişi ayrığı
Kanyaş
(Cynodon dactylon)
(Sorghum halepense)
100 ml/da
Köpek dişi 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardeşte iken
Domates Köpek dişi ayrığı
Kanyaş
Darıcan
Karadarı
(Cynodon dactylon)
(Sorghum halepense)
(Echinochloa crus-galli)
(Panicum spp.)
100 ml/da
Domatesler 15-20 cm boyda,
yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde
Çıkış sonrası
Ayçiçeği Köpek dişi ayrığı
Kanyaş
Yapışkan darı
Darıcan
Tilki kuyruğu
Çayır püskülü
Brom
Yabani arpa
Karadarı
(Cynodon dactylon)
(Sorghum halepense)
(Setaria sp.)
(Echinochloa crus-galli)
(Alopecurus myosuroides)
(Poa sp.)
(Bromus sp.)
(Hordeum spontaneum)
(Panicum spp.)
100 ml/da
Ayçiçeği ve yabancı otların
3-4 yapraklı olduğu devrede
Çıkış sonrası
Soğan Kanyaş
Darıcan
Yapışkan darı
(Sorghum halepense)
(Echinochloa crus-galli)
(Setaria sp.)
100 ml/da
Soğan 15-20 cm boyunda, Kanyaşlar 3-5 yapraklı,
Darıcan ve yapışkan darılar
10-15 cm boyunda iken
Kırmızı mercimek Kısır yabani yulaf
Tilki kuyruğu
Kendi gelen buğday
Kendi gelen arpa
(Avena sterilis)
(Alopecurus myosuroides)
(Triticum aestivum)
(Hordeum vulgare)
75 ml/da
Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde
Çıkış sonrası
Ayrık (Elymus repens) 100 ml/da
Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemdeÇıkış sonrası
Şeker pancarı Yabani yulaf
Darıcan
Hububat halazası
Püsküllü çayır
(Avena fatua)
(Echinochloa crus-galli)
(Alopecurus myosuroides)
(Bromus tectorum)
75-100 ml/da
Yıllık yabancı otlarda düşük doz, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Pamuk Kanyaş (Sorghum halepense) 75-100 ml/da
Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.
Soya fasulyesi Darıcan, Cinek otu
Karadarı
Kanyaş
Köpek dişi ayrığı
Tilki kuyruğu
Yabani kuş yemi
(Echinochloa crus-galli)
(Panicum spp.)
(Sorghum halepense)
(Cynodon dactylon)
(Alopecurus myosuroides)
(Phalaris spp.)
100 ml/da
Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu
dönemde
Çıkış sonrası
Kanola Karaçim (Lolium temelentum) 200 ml/da
Çıkış sonrası
Kendi gelen buğday
Köpek dişi ayrığı
Yapışkan darı
Tilki kuyruğu
Çayır püskülü
Kısır yabani yulaf
Kuşyemi
(Triticum spp.)
(Cynodon dactylon)
(Setaria spp.)
(Alopecurus myosuroides)
(Poa spp.)
(Avena sterilis)
(Phalaris spp.)
100 ml/da
Çıkış sonrası
Nohut Yabani yulaf
Tilki kuyruğu
Kendi gelen buğday
(Avena fatua)
(Alopecurus myosuroides)
(Triticum aestivum)
75 ml/da
Çıkış sonrası

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Diğer Ürünleri