hortiturkey
Baş Editör

2023'te Küresel Gıda Sistemini Dönüştürecek 5 Temel Trend

4 Dakikalık Okuma
22 Aralık 2022 Perşembe
Dünyadan Haberler
Food system
Özet
2022 yılı küresel gıda sistemi için zorlu bir yıl oldu
0
Paylaş

Aşırı hava olayları, tedarik zinciri kesintileri, jeopolitik gerilimler, uluslararası çatışmalar ve artan gıda israfı gibi zorluklar çeşitli yapısal zayıflıkları ortaya çıkardı. küresel açlığı ve gıda güvenliğini yönetemediğimizi de ortaya çıkartan bu yıl, onlarca yıllık çabalarda kaydedilen ilerlemeyi de tersine çevirdi.

Mısır'daki son COP27 etkinliğinde ve Endonezya'daki G20 Zirvesi'ndeki tartışmaların ana teması, gıda güvenliği, iklime dayanıklı tarım ve tarımsal finansmandaki zorluğu açıkça göstermiştir.

Tarım ve gıda sektöründeki bazı önemli trendlerin 2023 yılında hızlanmasını bekliyoruz.

  • Tarımın Finansmanı ve Sürdürülebilirlik Yatırımları Hızla Artacak

2023 yılında sürdürülebilirlik projelerine yapılan yatırımların ivme kazanmaya devam etmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler kısa bir süre önce yoksul ulusların küresel ısınmanın etkilerine dayanmasına yardımcı olmak için yeterince çaba göstermediğini belirtti. İklim uyum finansmanı ne yazık ki yetersiz finanse edildi. Bu durum 2022'de değişmeye başladı ve 2023'te hızlanacak.

Yeşil Projeleri finanse etmek için PepsiCo'nun kısa süre önce duyurduğu 1,25 milyar dolarlık 10 yıllık Yeşil Tahvili, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın küçük çiftçilere yardım etmek için verdiği 1,4 milyar dolarlık taahhütleri giderek daha fazla göreceğiz. Buna ilave olarak ABD Tarım Bakanlığı'nın “İklim ve Akıllı Ürünler için Ortaklıklar” planı kapsamında seçilen 70 projeye 2,8 milyar dolara kadar yatırım yapma planları da var. 2023'te özel sektörün bu konulara olan katkısının yeni zirveler yapacağı beklenmekte.

Sustainable Digital Agri Thumbnail Min

  • Gıda Sistemlerinin Görünürlüğünü ve Şeffaflığını En Üst Düzeye Çıkarmak İçin Tarımın Hızlı Bir Şekilde Dijitalleşmesi

Tarımın dijitalleştirilmesi, çiftçiliğin iklim üzerindeki etkisinin yanı sıra belirli bölgelerde başgösteren ekonomik yavaşlamanın etkisini azaltmanın bir yoludur. Dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin ve hükümetlerin, gerçek dünyadaki tarımsal sorunları çözerken sektörün yeni olasılıklarının ortaya çıkarmasına yardımcı olmak için bulut bilgi işlem, yer gözlemi, uzaktan algılama, veri, yapay zeka ve makine öğrenimi modellerindeki gelişmelerden yararlanarak tarımdaki teknoloji yatırımlarını hızlandırmasını bekleniyor. Bu, gıda üretimini ve karlılığı arttırabilirken, çok önemli olan işletme maliyetlerini de azaltabilir.

Küresel gıda sistemlerinin görünürlüğünü ve şeffaflığını en üst düzeye çıkarmaya güçlü bir şekilde odaklanılacaktır. Buda; veri bilimi, dijital uygulamalar, coğrafi bilgi sistemi (GIS), tarım bilimi, tarım ekonomisi, yapay zeka, hava durumu verileri, IoT (Nesnelerin İnterneti) ve dronlar gibi birçok alandaki uzmanlığı birleştirerek tarımsal üretim yaşam döngüsü etrafında daha iyi görünürlük ve zeka sağlamak anlamına gelir. Örgütler, yalnızca geleceğe dönük tarıma değil, aynı zamanda insan ırkının geçimini korumaya yönelik anlamlı çözümler bulmak için bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlamak zorunda kalacaklar.

Digital Min

  • Küçük Çiftçilerin Güçlendirilmesine Daha Fazla Odaklanma

Son birkaç yıldır özel oyuncular, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve kalkınma ajansları tarafından çiftçi merkezli çözümler oluşturmaya yoğun bir odaklanma oluşmuştur. Bu eğilimin 2023 ve sonrasında önemli ölçüde hız kazanması bekleniyor.

Dünyadaki tahmini sayıları 580 milyon olan çiftçilerden 500 milyonunu küçük çiftçiler oluşturmaktadır.

Küresel gıda sistemi paydaşları, taban seviyesindeki küçük çiftçiler eğitilmedikçe, daha akıllı, daha verimli ve sürdürülebilir tarım yöntemleri benimsemeleri sağlanmadıkça, tarımda anlamlı ve kalıcı dönüşümün mümkün olmadığını fark ettiler. Dijitalleşme, ucuz ve kolay erişilebilir teknoloji bunun gerçekleşmesinde uzun bir yol kat edebilir.

İlgili Ürünler

Hindistan Hükümeti'nin mahsul değerlendirmesi, arazi kayıtlarının dijitalleştirilmesi ve verimliliği artırmak için zirai kimyasalların püskürtülmesi için insansız hava araçlarını kullanma projesi, teknolojiyi küçük çiftçiler için daha kolay erişilebilir hale getirmenin harika bir örneğidir. Çiftçilerin tabandan güçlendirilmesi, gelecek yıl tarım işletmelerinin yönetim kurulu görüşmelerinin merkezinde olacaktır.

Small Farmer Min

  • Gıdada Kendi Kendine Yeterliliği Oluşturmak ve Gıda İsrafını Azaltmak

Ülkeler, vatandaşlarını beslemek için gıda üretiminde özgüven ve kendi kendine yeterlilik oluşturmak için uyumlu önlemler alacaklar. Son iki yıldaki Covid-19 salgını ve 2022'deki jeopolitik çatışmalar, kendi kendine yeten bir gıda sistemi oluşturmanın uluslar için kritik ve stratejik bir zorunluluk olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

Başlıca mahsuller, temel gıdalar, pestisitler ve gübreler gibi hammaddeler için birkaç pazara çok yüksek bağımlılık, hükümetleri ve tüm nüfusun gıda üretiminin aksamasına ve gıda güvensizliği tehdidine maruz bırakmaktadır. Hükümetler, gıda tedarik sistemlerinde üretkenliği, verimliliği, öngörülebilirliği ve sürdürülebilirliği artırarak ekonomilerinin özgüven kazanmalarına yardımcı olmak için teknoloji ve verilerin geniş çapta benimsenmesini hızlandıracaklar.

Dünya, gıda güvensizliği ve ekonomik istikrarsızlık zorluklarıyla boğuşurken, gıda israfını azaltmak ekonomiler için bir öncelik haline gelecektir.

Bugün, dünya çapında üretilen gıdanın üçte biri, tarladan paketlemeye, depolamaya ve dağıtıma kadar farklı aşamalarda ya kayboluyor ya da israf ediliyor.

Teknoloji, gıda israfını kontrol etmede önemli bir rol oynayacaktır. Örneğin, toprak sensörleri, tarladaki mahsul kaybını önlemek için toprak sağlığının izlenmesine yardımcı olabilir. Dijital çözümler, mahsulün yaşam döngüsünü izleyebilir ve yetiştiricilere, yetiştirme sürecinde israfı azaltmalarına yardımcı olabilecek gerçek zamanlı tavsiyeler gönderebilir. IoT özellikli bağlantılı tarım çözümleri ve dijital gösterge panoları, çiftçilere, tedarikçilere, işleyicilere ve perakendecilere gıda ürünlerinin uçtan uca izlenebilirliğini sağlar ve bu da tedarik zincirindeki gıda kaybını azaltır. Gıda değer zinciri boyunca gıda kaybını ve israfını en aza indirmek için dijital mahsul izleme ve akıllı tedarik zinciri modelleri yaygın olarak benimsenecek.

Food Waste Min

  • Toprak Bozulmasını Azaltmak İçin Rejeneratif Tarım

Önümüzdeki birkaç yıl içinde toprak koruma ve biyoçeşitliliğe daha fazla yatırım yapılmasını bekliyoruz. Verimli tarımın temelinde iyi bir toprak sağlığı yatmaktadır. Toprağın bozulmasını kontrol etmek, toprak sağlığını korumak ve iyileştirmek için bu cephede çok daha fazla şey yapılması gerekiyor. Çiftçilerin, toprak sağlığını besleyebilecek su, böcek ilaçları, zirai kimyasallar ve rejeneratif tarım uygulamalarının optimal kullanımı hakkında veriye dayalı kararlarla yönlendirilmesi gerekiyor. Politika yapıcılar, zirai ilaç şirketleri, teknoloji oyuncuları ve STK'lar, toprağı korumak için yeni girişimler ve yatırımlarla bir araya gelecek.

201001 Rodale Institute Regenerative Agriculture Research Carbon Drawdown Overselling Hype 1 Top Min