hortiturkey
Baş Editör

Avrupa'nın Kontrollü Tarıma Yönelmesindeki 4 Neden

3 Dakikalık Okuma
9 Kasım 2021 Salı
Yetiştiricilik
vertical
Özet
Avrupa ekonomisi ve toplumunun uzun vadeli sürdürülebilir geleceği ile ilgili en önemli sektörlerden biri tarımdır.
0
Paylaş

Avrupa Birliği'ndeki (AB) tarım ve gıda ile ilgili endüstriler, 44 milyondan fazla iş sağlıyor. Değişen iklimi ve Avrupalı​​ çiftçilerin nesiller boyu olan bilgi birikimi ile Avrupa Birliği dünyanın önde gelen tarım ürünleri üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olarak yerini korumaktadır.

Var olan bu gerçekler hepsi, corona virüs salgını ile değişti. AB’nin gıda sektörü bu duruma direnç göstersede, çiftçiler ve gıda üreticileri, birliğe yüksek kaliteli ve güvenli gıda sağlamaları için artan bir baskıya maruz kalmıştır.

Başlangıçta var olan sokağa çıkma kısıtlamaları, çiftçilerin özellikle meyve sebze sektöründe çalışacak mevsimlik işçi bulmasını zorlaştırdı. Gıda hizmetlerinin kapatılması, et ürünleri, peynir gibi bazı süt ürünlerine olan talebi önemli ölçüde azalttı. Var olan bu kapanma ihracat pazarının önemli sektöründen olan şarap üreticilerini de vurdu.

Ocak 2018 – Eylül 2020 arasında AB'de seçili emtialar için fiyat eğilimleri; Kaynak: Tarımsal gıda veri portalından alınan veriler ve Alan Matthews'tan alınan grafik

Şu anda, AB üye ülkeleri, bu üreticileri işletme maliyetleri için kredi ve garantilerle desteklemek için bir araya geldi.

Yapılan araştırmada, tarımın Avrupa ekonomisi ve toplumunun uzun vadeli sürdürülebilir bir geleceğe dönüştürülmesindeki en önemli sektörlerden biri olduğu ortaya çıktı.

Bu rapora göre, AB'nin kontrollü tarımı, 2020 yılında 31 milyon $ ın üzerine çıkarak yerini korudu.

Avrupa Komisyonu, kontrollü tarımı Avrupa’nın gelecekteki sektörü olarak kabul etmektedir. Politika ve döngüsel ekonomik eylem planı, Avrupa Birliği genelinde kontrollü tarıma olan ilgiyi arttırmıştır.

Avrupa Birliğini kontrollü tarıma yönlendiren bu faktörler nelerdir?

  • Sınırlı Olan Ekilebilir Alanlar

Dünya Bankası'na göre, AB'nin ekilebilir alanlarının yüzdesi 1960'tan beri sürekli düşme halinde. Bugün, bölgedeki arazilerin %25 den azı ekilebilir alandır. Orta Avrupa, Hırvatistan, Estonya ve Slovenya’da bu oran %15 den daha azdır.

Ekilebilir alanlar ve bu arazi zorlukları göz önüne alındığında, üreticiler ve şirketler kontrollü tarıma yöneliyor.

Örneğin Agricool firması, Paris’deki sınırlı olan ekilebilir alan sorununa, nakliye konteynerlarını hidroponik sistemlerle düzenleyerek yanıt verdi. Agricool ekibi, bu konteynerlar sayesinde yoğun kentsel alanlarda büyük ölçekte lezzetli çilekler yetiştirebiliyor.

Agricool firmasının konteyner alanda yaptığı yetiştiricilik
  • Gıda Güvenliği

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölge Ofisi'ne göre, bölgede "her dakika 44 kişi - yılda ise 23 milyondan fazla kişi kontamine gıdaları yemekten hastalanıyor. Tahmini olarak yıllık bölgede 4700 kişi de hayatını kaybediyor".

İlgili Ürünler

Tahmini 15 milyon vakaya neden olan norovirüs enfeksiyonları en yaygın neden olurken, bunu 5 milyona yakın vaka ile kampilobakteriyoz takip etmektedir.

Bu durumu çok ciddiye alan Avrupa Komisyonu, bitki, hayvan ve gıda güvenliğini yüksek düzeyde sağlamayı taahhüt eder. Komisyon her Avrupa vatandaşının yediği gıdanın nasıl üretildiğini, işlendiğini, paketlendiğini, etiketlendiğini ve satıldığını bilmeye hakkı olduğuna inanır.

Gıda güvenliği, kontrollü tarım ile yetiştirilen ürünlere geçişe büyük katkı sağlıyor. Kontrollü tarımda, teknolojiye dayalı bir üretim yaklaşımı ile yetiştirilen ürünler, dışarıdan gelecek olan olumsuz faktörlerden korunur. Örneğin kontrollü tarımda, pestisite gerek yoktur. Ürünler dış ortamdaki olumsuz iklim şartlarından, su kullanımından veya herbisitlerden kaynaklanan fiziksel ya da mikrobiyal  tehlikelerden etkilenmez.

  • Olumsuz Hava Koşulları

Avrupa Çevre Ajansı'nın raporuna göre, sıcaklık ve yağış değişimlerinde ki aşırılıklar, Avrupa’da ürün ve hayvancılık verimliliğini etkiliyor. İklim değişikliğinin, özellikle güney Avrupa'nın bazı bölgelerinde ürün verimliliğini azaltacağı ve tarımı olumsuz etkileyen tabiat olayları sayısında da artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yaşanılan bu zorlukların bir sonucu olarak, AB kontrollü tarıma yöneliyor. Komisyon, iklim uyum stratejisine verimli sulama, hassas tarım ve seralarda sürdürülebilir gıda üretimini dahil etti. Bu önlemlerin yalnızca yerel ekosistemleri ve biyoçeşitliliği korumaya yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki gıda üretiminin esnekliğini ve öngörülebilirliğini de artırdığına inanılıyor.

  • Tarımsal Bağımsızlık

Küçük boyutuna ve yoğun nüfusuna rağmen, Hollanda tüketebileceğinden çok daha fazla yiyecek üretiyor. Ülkenin üçte birinin deniz seviyesinin altında olmasına rağmen, Hollanda, 2017 yılında 111 milyar $ lık tarım ürünü ihraç etti.

Var olan bu başarının ana nedeni kontrollü tarımdır.
Kontrollü tarım uygulaması yapılan bir sera

Hollanda’lılar, sıcaklık ve nem kontrollü özel seralara öncülük etti. Manhattan adasından %56 daha büyük bir alanda sera varlığına sahip olan Hollanda da ki toplam sera büyüklüğü 36 mil karedir. Bunun sonucu olarak Hollanda tarımsal olarak çok büyük ölçüde bağımsızdır.

Bununla da kalmayıp Hollanda, seralarını ve enerjilerini daha verimli kullanır. Bazı Hollanda’lı çiftçiler 14 hektar araziden yılda 100 milyonun üzerinde domates üretirken, küresel ortalamada domates yetiştiriciliğinde kullanılan yaklaşık 97 lt su kullanımı yerine ise sadece 4,15 lt su kullanımı yaparlar.