hortiturkey
Baş Editör

Bakteriyel Bitki Hastalıkları Salgınlarının Önlenmesi İçin En İyi Strateji Nedir?

1 Dakikalık Okuma
27 Şubat 2023 Pazartesi
Bitki Koruma
Bakteri
Özet
Bakteriyel hastalıklar, bazı mahsullerde önemli ölçüde hasara ve kalite kaybına neden olabilir.
0
Paylaş

Bitkilerin patojenik bakterilerle savaşmasını sağlayacak bitki koruma ürünleri neredeyse yok gibidir. Bu konuyla ilgili olarak Wageningen University & Research Sera Bahçeciliği ve Çiçek Soğanları İş Birimi, seralardaki yetiştirme sırasında oluşan bakteriyel hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınması için farklı seçenekleri araştırdı.

Araştırmada; farklı mahsullerdeki; rhizobium rhizogenes, xanthomonas hortorum pv pelargonii ve acidovorax gibi bakteriyel hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne odaklanıldı.

Biyofilm’i Önleyin

İlk olası müdahale, yaprak veya kök yüzeylerinde bitki patojenik bakterilerin biyofilm oluşumunun seçici olarak önlenmesidir. Bakteriyel enfeksiyonlar, bitki yüzeyinde oluşan biyofilm içinde çok sık başlar. Öte yandan, bu biyofilm içinde mahsulün düzgün çalışması için önemli olan yararlı bakteriler de bulunur. Bu nedenle, bitki patojenik bakterilerin bir biyofilm oluşturma yeteneğini seçici olarak etkilemenin mümkün olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.

Araştırılan bakteriyel hastalığı önlemenin ikinci mekanizması, bitki patojenik bakterilerinin hücreleri arasındaki iletişiminin tek tek bozulmasıdır. Enfeksiyon süreci bir bitki için çok fazla enerji gerektirir ve bitki patojenik bakterileri bunu ancak bitkinin yakınında yeterli sayıda bakteri hücresi varsa ve "birlikte" çalışırsa yapabilirler. Bakteri hücreleri bu nedenle birbirleriyle iletişim kurmalıdır ve bunu yapabilmek için sinyal moleküllerini kullanırlar. Bununla birlikte, bu sinyal moleküllerini parçalayabilen birçok yararlı mikroorganizma vardır. Yeterli sinyal molekülü mevcut değilse, bitki patojenik bakterileri; tek tek hücreleri birbirini "göremez" ve bitkiyi enfekte edemez.

Csm Rhizobium Rhizogenes Tomato 3 472d59a6b3 Min

İlgili Ürünler

Parazit Bakterileri Kullan

Üçüncü olasılık, özellikle bitki patojenik bakteri hücrelerini avlayan özel parazitik bakterilerin kullanılmasıdır. Bdellovibrio grubunun çok küçük bakterileri ve benzeri organizmalar (BALOs) parazitik bakterilere örnektir. Bu proje kapsamında BALOs’ların seracılık sistemlerinde bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Saçak köklülük, kök uru semptomlarını sınırlamak için domates üretimi sırasında BALOs’ların, R. rhizogenes'e karşı uygulanabilirliğine yönelik araştırmalarda da ilk adımlar atılmıştır.

Bleiswijk'teki sera deneylerinde yukarıdaki önlemlerin etkileri ve bu müdahalelerin bir kombinasyonunun üç bakteriyel bitki hastalığının gelişimi üzerindeki etkisi araştırıldı. Önlemlerin etkisi, farklı gübreleme stratejileri (standart mineral beslenme veya kontrollü salımlı gübreler) ile birlikte de araştırılmıştır.

Araştırmalar biyolojik mücadelenin domateste (Rhizobium rhizogenes) neden olduğu saçak köklülük, kök uru semptomlarına ve Pelargonium'da Xanthomonas hortorum pv pelargonii enfeksiyonuna karşı etkili olabileceğini göstermiştir. Bu projenin sonuçları açıklanacak.