hortiturkey
Baş Editör

Balıkesir-Gönen Jeotermal Kaynaklı TDİOSB Tüzel Kişilik Kazandı

1 Dakikalık Okuma
15 Mayıs 2023 Pazartesi
Sera ve Ekipmanları
Yetiştiricilik
Jeotermal
Özet
Dünyanın en büyük Jeotermal kaynaklı sera kümelenmesi olacak olan, Balıkesir-Gönen TDİOSB Bakanlık onayı ile tüzel kişilik kazandı.
0
Paylaş

Kurucu ortak olarak Balıkesir Valiliği (YİKOB), Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gönen Belediye Başkanlığı, Gönen Ticaret Odası, Gönen Ticaret Borsası, Gönen Ziraat Odasının yer aldığı Balıkesir Gönen Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi BölgesiTarım ve Orman Bakanlığı’nın onayı ile tüzel kişilik kazanmıştır.

Dünyanın en büyük Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olmasıyla ön plana çıkan ve Yeşil TDİ OSB’lerin 38.si olan Balıkesir-Gönen (Jeotermal Kaynaklı Sera) TDİOSB tarıma elverişli olmayan 8 bin dekar alan üzerine kurulmuş olup, Bakan Kirişçi’nin sıklıkla dile getirdiği Kent Tarımı uygulamasında yerinde üretim yerinde tüketim anlayışıyla tüketicilerin taze, ucuz ve en az fireyle sebze ve meyveye ulaşımını sağlamak hedefleri doğrultusunda büyük önem taşımaktadır.

Gonen2 Min

Yılın 12 ayı üretim yapılacak olması hedefiyle dikkat çeken Balıkesir Gönen Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi, toplam yatırım tutarının 10 Milyar TL olması ve proje tamamen faaliyete geçtiğinde yıllık 250.000 ton sebze üretilecek olmasıyla bölge ve ülke ekonomisine büyük katma değer sağlayacaktır.

İlgili Ürünler

Bu ve benzer projeler ile geleceğin enerjisi geleceğin sektöründe kullanılarak tarım sanayi entegrasyonuna büyük katkı sağlanmaktadır.

TDİOSB alanı içinde jeotermal enerjiye ek olarak güneş enerji santrali (GES) ile rüzgâr enerji santrali (RES) ve bölgede oluşacak tüm atıkların enerjiye dönüştürülmesi içinde biyokütle enerji santrali planlanmıştır.

Isıtma için jeotermal, RES, GES ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan topraksız, tam otomasyonlu, modern teknolojik seraların bulunduğu ve üretilen ürünlerin işleneceği-paketleneceği-depolanacağı sanayi tesisleri, Seracılık Eğitim Merkezi, Ar-Ge merkezinin yer aldığı sıfır atık ilkesiyle faaliyet gösterecek olan Balıkesir Gönen TDİ (Jeotermal Kaynaklı Sera) OSB ile Türkiye’nin yatırım, istihdam ve üretim hedefleri doğrultusunda büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Yeni teknolojilerin kullanıldığı, çevreye uyumlu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, yeterli büyüklükte, güçlü̈ altyapısı olan, atık yönetimi süreçleri verimli ve sürdürülebilir şekilde tasarlanan sıfır atık ilkesiyle faaliyet gösteren yeşil TDİOSB projesi olacaktır.