hortiturkey
Baş Editör

Bitki Büyümesi İçin Hayati Bir Besin: Magnezyum

3 Dakikalık Okuma
22 Mayıs 2023 Pazartesi
Bitki Besleme
Fertilizer
Özet
Tarımda, magnezyum eksikliği mahsul verimini ve kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir
0
Paylaş

Magnezyumun önemini anlamak ve magnezyumlu gübre kullanmak, optimum bitki sağlığı sağlamaya ve verimi en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilir.

Tarımda Magnezyumun Önemi

Magnezyum, klorofil oluşumunda, enzim aktivasyonunda ve enerji transferinde yer alan bitkiler için gerekli bir besindir. Fotosenteze, besin alımına ve önemli moleküllerin sentezine yardımcı olur. Yeterli magnezyum olmadan bitkiler, yaprakların sararması, bodur büyüme ve düşük verim gibi belirtiler gösterebilir. Magnezyum eksikliğini tanımak ve ele almak, sürdürülebilir tarım uygulamaları için çok önemlidir.

Eksiklik Min

Magnezyum Gübre Çeşitleri

Magnezyum Sülfat (Epsom Tuzu)

Kimyasal olarak magnezyum sülfat olarak bilinen Epsom tuzu, magnezyum oksit ve sülfürik asit arasındaki kimyasal reaksiyon yoluyla üretilir. Ayrıca maden kaynaklarından doğal olarak elde edilebilir veya maden yataklarından çıkarılabilir. Epsom tuzu kolayca bulunur ve magnezyum eksikliğini gidermek için yapraktan sprey olarak uygulanabilir veya toprağa dahil edilebilir.

Sülfat Min

Avantajları

Bitkilere hızlı erişim, kolay uygulama ve uygun maliyetli.

Dezavantajları

Uzun süreli magnezyum kaynağı sağlamayabilir, daha yüksek uygulama oranları gerekebilir.

Dolamit Kireci

Dolomit kireci, dolomit kaya birikintilerinden çıkarılan doğal olarak oluşan bir mineraldir. Yüksek düzeyde magnezyum ve kalsiyum karbonatlardan oluşur. Madencilik işlemi, dolomit kayasının çıkarılmasını ve ince bir toz haline getirilmesini içerir. Dolomit kireci daha sonra pH seviyelerini yükseltmek, gerekli besinleri sağlamak ve bitkilere magnezyum sağlamak için bir toprak düzenleyici olarak kullanılır.

Dolamite Lime Min

Avantajları

Magnezyum sağlar ve toprak pH'ını yükseltir, besin mevcudiyetini destekler.

Dezavantajları

Magnezyumun yavaş salınımı, asidik topraklarda potansiyel aşırı kireçlenme riski.

Magnezyum Oksit

Magnezyum oksit veya magnezya, magnezyum karbonat veya magnezyum hidroksitin kalsinasyonu yoluyla üretilir. Kalsinasyon, magnezyum oksit oluşumuyla sonuçlanan karbondioksit veya suyu uzaklaştırmak için ham maddelerin yüksek sıcaklıklarda ısıtılmasını içerir. Magnezyum oksit, mahsullerdeki magnezyum eksikliklerini gidermek için yaygın olarak kullanılır ve toprak düzenleyici olarak uygulanabilir veya gübrelere eklenebilir.

Magnesium Oxide 1024x527 Min

Avantajları

Yüksek magnezyum içeriği, nispeten hızlı etki, çeşitli toprak türleri için uygundur.

Dezavantajları

Toprak pH'ını yükseltebilir, besin kayıplarını önlemek için uygun şekilde dahil edilmesi gerekir.

Langbeinit

Langbeinite, potasyum, magnezyum ve kükürt içeren bir mineral gübredir. Yeraltı yataklarından çıkarılır ve madencilik işlemleriyle çıkarılır. Mineral daha sonra konsantre bir langbeinit formu elde etmek için işlenir. Özellikle kükürt eksikliği olan alanlarda, mahsuller için mükemmel bir magnezyum kaynağı olarak hizmet eder.

Langbeinite 553833 Min

Avantajları

Spesifik ürün gereksinimlerine uygun olarak aynı anda potasyum, magnezyum ve kükürt sağlar.

İlgili Ürünler

Dezavantajları

Diğer gübrelere kıyasla nispeten düşük magnezyum içeriği, bazı bölgelerde sınırlı bulunabilirlik.

Kieserit

Kieserite, magnezyum ve kükürt içeren bir mineral tuzudur. Doğal olarak oluşur ve madencilik işlemleriyle çıkarılır. Ekstrakte edilen kieserit, magnezyum gübresi olarak kullanılmaya uygun saf bir form elde etmek için işlenir. Kieserite, turunçgiller ve patates gibi daha yüksek magnezyum seviyeleri gerektiren ürünler için yaygın olarak kullanılır.

Kieseriet (kieserite) Min

Faydaları

Yüksek magnezyum içeriği, topraklardaki kükürt seviyelerini iyileştirir.

Dezavantajları

Sınırlı çözünürlük, uzun süreli magnezyum kaynağı için tekrarlanan uygulamaları gerektirebilir.

Magnezyum Nitrat

Magnezyum nitrat, magnezyum oksit veya magnezyum hidroksit ve nitrik asit arasındaki bir reaksiyonla üretilir. Reaksiyon, daha sonra gübre elde etmek için saflaştırılan ve kristalleştirilen magnezyum nitrat oluşumuyla sonuçlanır. Magnezyum nitrat suda çözünür ve bitkilere hem magnezyum hem de azot sağlar. Genellikle hidrofonik sistemlerde veya hızlı besin alımı için yaprak spreyi olarak kullanılır.

Magnesium Nitrate 500x500 (1) Min

Avantajları

Hidroponik sistemler için uygun olan magnezyum ve nitrojenin anında kullanılabilirliği.

Dezavantajları

Nispeten daha yüksek maliyet, potansiyel nitrojen sızıntısı riski.

Magnezyuma Duyarlı Bitkiler


Bazı mahsuller, magnezyum eksikliğine karşı özellikle hassastır ve optimum büyüme ve üretkenlik için yeterli magnezyum seviyeleri gerektirir. Bunlar:

  • Domates
  • Patates
  • Turunçgiller (portakal, limon ve greyfurt gibi)
  • Elmalar
  • Biber
  • Ispanak

Domates Min

Hassas Mahsuller için Magnezyum Yönetimi

Magnezyuma duyarlı mahsullerde, magnezyum eksikliğini gidermek için uygun yönetim stratejilerinin uygulanması önemlidir:

Toprak Analizi

Magnezyum seviyelerini değerlendirmek ve eksiklikleri belirlemek için düzenli toprak analizi yapın.

Hedefe Yönelik Gübreleme

Toprak testi sonuçlarına göre magnezyumlu gübreleri doğru miktarlarda ve uygun zamanlarda uygulayın.

Yapraktan Gübreleme

Hızlı besin alımı sağlamak ve eksiklik semptomlarını hafifletmek için magnezyumlu gübrelerin yapraktan uygulamalarını kullanın.

Sürekli besin tüketimini önlemek için magnezyuma duyarlı mahsulleri diğer mahsul çeşitleriyle değiştirin.

Gübre Min

Çözüm

Magnezyumlu gübreler, mahsullerdeki magnezyum eksikliğinin giderilmesinde ve optimum bitki sağlığı ve veriminin sağlanmasında hayati bir rol oynar.

Magnezyumun önemini, mevcut çeşitli gübreleri ve bunların faydalarını ve dezavantajlarını anlamak, çiftçilerin topraklarındaki magnezyum seviyelerini yönetme konusunda bilinçli kararlar almalarını sağlar. Uygun magnezyum yönetim uygulamalarını uygulayarak, tarımsal üretkenliği artırabilir ve sürdürülebilir çiftçilik uygulamalarını destekleyebiliriz.

Kaynaklar

Yankı TURAN