hortiturkey
Baş Editör

Çilekte Küllemeyi Önlemek İçin Bağıl Nem Kontrolü

1 Dakikalık Okuma
3 Ocak 2021 Pazar
Yetiştiricilik
Bitki Koruma
Küllemeye maruz kalmış çilek yaprağı
Özet
Külleme ile hızla yayılan mantarların enfekte ettiği çilek meyveleri satılamaz ve buda üreticiye maddi ciddi zararlar verir.
0
Paylaş

Külleme, çilek yetiştiriciliğinde ciddi bir hastalıktır. Bu konuyla ilgili olarak araştırmalarını sürdüren Wageningen Üniversitesi, seradaki iklim kontrolünün, küllemedeki yayılmayı durdurup durduramayacağını araştırıyor. Bu amaçla, Üniversitedeki araştırmacılar ürünün etrafındaki mikro iklime odaklanıyor.

Çilek üzerindeki külleme, “podosphaera aphanis” mantarından kaynaklanır. Mantar sporları hava yoluyla dağılır ve kondukları meyve veya yaprak üzerinden çimlenerek miselyum üretir. Bu mantarlar yaprak veya meyve üzerinde beyaz bir toz gibi görünür.

Miselyum
Miselyum

Çilek üreticileri sürdürülebilirliğe doğru büyük bir adım atmak istemelerine karşın, henüz bu mantarlar üzerinde etkili bir biyolojik mücadele yoktur. Bu sebeple mantarlar kimyasal yöntemlerle kontrol edilebilmektedir.

Bu sebeple Wageningen Üniversitesi araştırmacıları, mantar sporlarının çimlenmesini ve miselyum gelişimini önleyebilmek için, seralardaki iklimi kontrol etme olasılıklarını inceliyor.

Hızlı Yayılıyor

Araştırmalar, yüksek bağıl nemde, külleme sporlarının çimlenmesinin arttığını göstermektedir. Miselyum düşük bağıl nemde en iyi şekilde büyür ve hava geceleri nispeten nemli; gün boyunca da nispeten kuru olduğundan, külleme bir serada çok hızlı bir şekilde yayılabilir.

İlgili Ürünler

Bu nedenle, bağıl nemi kontrol etmek potansiyel bir çözümdür. Ancak bunun için ürünün yakın çevresindeki iklim koşullarının ne olduğunu bilmek önemlidir.

Üniversite bu mikro iklimi, çilek yaprakları ve meyvelerinin yanında 1 mm. lik bir mesafede, 5 mm. lik küçük sensörler takarak araştırıyor. Yapılan bu araştırma ile, bir meyvenin etrafındaki bağıl nemin, seranın geri kalanına göre daha güçlü bir şekilde değiştiği görülmüştür.

Araştırma için üzerine sensör takılan çilek meyvesi
Araştırma için üzerine sensör takılan çilek meyvesi

Üniversite araştırmacıları bu mikro iklim ölçümlerine dayanarak, hangi iklim koşullarının külleme sporlarının filizlenmesine ve miselyuma dönüşmesine izin verdiğini, hangilerinin de vermediğini araştıran biyoanalizler yürütecekler. Mekanik olarak bağıl nemin düşürülmesi veya arttırılması bu nedenle potansiyel bir çözüm olabilir. Wageningen Üniversitesi için burada önemli olan ilke; bu araştırmanın diğer hastalıkları ve zararlıları uyarmadan, enerji tasarrufu sağlayacak şekilde yapılmasıdır.

2022 baharına kadar sürecek olan külleme araştırması, Kas als Energiebron programı tarafından finanse edilecek.

Kaynaklar

www.wur.nl

Çilek meyvesi görseli hortidaily.com