hortiturkey
Baş Editör

Damla Sulama Sistemleri Çeşitleri, Avantajları ve Dezavantajları

3 Dakikalık Okuma
29 Nisan 2020 Çarşamba
Sulama Sistemleri
Damla sulama
Özet
Damla sulama sisteminde su, bitkinin kök bölgesine damlalar olarak uygulandığından, verim artışı ve su tasarrufu sağlar.
0
Paylaş

Mikro sulama sistemlerinden olan damla sulama; toprak yüzeyinin hemen üstüne kurulmuş veya yüzeyin altına gizlenmiş polietilenden yapılmış küçük çaplı bir boru hattından, su ve besin maddelerinin damlatıcılar aracılığıyla bitki köklerine kademeli olarak damlatılarak verilmesi işlemidir.

Damla sulama sistemiyle su, damlama boruları aracılığıyla her bir bitkinin köküne tek tek uygulanabilir. Damla sulama sisteminin amacı, bitkinin doğrudan kök bölgesine optimum su ve besin seviyesini sağlayarak, su israfı ve buharlaşmayı azaltmaktır.

Damla sulama sistemleri toprak altından ve toprak üstünden olmak üzere faklı 2 şekilde uygulanabilmektedir.

Damlatma anı
Damlatma anı

20-30 cm toprak derinliğine gömülen bu sistemde, su ve besin maddesi bitkinin köküyle direkt olarak buluşturularak yüksek verim elde edilmesi sağlanır. Toprak yüzeyinin kuru kalmasıyla birlikte, buharlaşma neredeyse hiç olmaz. Sistem çoğunlukla meyve bahçeleri, zeytinlik ve tarla bitkilerinde kullanılmaktadır.

Bu sistemde toprak yüzeyi ve bitkinin yeşil aksamı kuru kaldığı için, normal şartlarda aşırı sulamadan oluşabilecek olan mantar ve ürünlerdeki leke oluşumunun da önüne geçilmiş olur.

Sistemdeki borular tamamen toprak altında olduğu için, borular içinde bulunan damlatıcılar, kullanılan kimyasal veya bitki köklerinden kaynaklı olarak zaman içinde tıkanabilir. Var olan bu riskten dolayı, sistem tercih edilirken güvenilir ve uzun yıllar garanti verebilecek bir marka ile çalışılmalıdır.

Toprak altı damlama detayı
Toprak altı damlama detayı

Toprak Üstü Damla Sulama Sistemi

Bu sistemde yassı veya yuvarlak damlama boruları toprak üzerine serilerek kullanılmaktadır. Sistem toprak üstünde olduğu için, açık tarlada güneş ve zararlı kemirgenlerin yıpratıcı etkilerine maruz kalır.

Toprak üstü damla sulama sistemleri, tüm açık alan tarla, bahçe ve örtü altında kullanılabilmektedir.

Toprak üstüne uygulanmış bir damla sulama sistemi
Toprak üstüne uygulanmış bir damla sulama sistemi

 

Damla sulama sistemleri uygulanırken, yassı damlama sulama borusu veya yuvarlak damla sulama borusu kullanılır.

Yuvarlak Damlama Sulama Borusu

Kısa mesafeli sulamalarda tercih edilen bu boruların et kalınlıkları yassı boruya göre daha kalın olup, saatte 2-4 lt arasında su damlata bilmektedir ve damlatıcı aralıkları ürün özelliklerine göre değişmektedir. Sulama sezonu başlamasıyla serilen bu borular, sezon sonunda toplanarak bir sonraki sezon kullanımı için depolanır.

İlgili Ürünler

Yuvarlak damla sulama borusu
Yuvarlak damla sulama borusu

Yassı Damlama Sulama Borusu

Uzun mesafelerde ürün sulamasına imkan sağlayan bu boruların et kalınlığı ince olup saatte 1,6-2,2 lt arasında su damlata bilmektedir ve damlatıcı aralıkları kullanılacak ürün özelliklerine göre değişmektedir. İnce yapısı ve ucuz maliyetinden dolayı sulama sezonu sonunda toplanıp geri dönüşüme gönderilir.

Yassı damla sulama borusu
Yassı damla sulama borusu

Damla Sulamanın Avantajları

  • Damla sulama sistemleri, geleneksel sulama sistemlerine göre ortalama %40- 50 su tasarrufu sağlamaktadır.
  • Uzun süre ve daha az miktarda uygulanan su ve besin maddesi, bitkiye en ideal büyüme koşullarını sağlar.
  • Eğimli arazilerde erezyona sebebiyet vermeden uygulama yapılabilmesini sağlar.
  • Su sadece bitkinin ihtiyaç duyduğu kök bölgesinden verildiği için, diğer bölgelerdeki yabani ot gelişimini azaltır.
  • Bitkilerin tamamı eşit miktarda sulandığı için, tüm bitkiler aynı oranda gelişir ve erkencilik sağlar.
  • İşçilik, gübre ve zamandan tasarruf sağlar.
  • Fazla sulamadan kaynaklı oluşan mantar ve yaprak hastalıklarını önler.  
Damla sulama uygulanan biberler
Damla sulama uygulanan biberler

Damla Sulamanın Dezavantajları

  • İlk kuruluş giderleri yüksektir.
  • Güneş veya yabani canlıların etkisiyle kullanılan boruların ömürleri azalır.
  • Doğru bir filtreleme uygulanmazsa tıkanmalar meydana gelir.   
Damla sulama uygulaması
Damla sulama uygulaması

Damla Sulama Sistemi Maliyeti

Tarlanıza yada seranıza kurmak istediğiniz damla sulama sistemlerinin, maliyetleri, kullanılacak olan marka, kurulacak olan alanın büyüklüğü, arazinin engebesi, kullanılacak olan boru çeşitleri, borunun et kalınlığı, damlatma aralıkları, eğer kullanılacaksa otomasyon sistemleri gibi etmenlerden dolayı değişiklik gösterir.

Bunlara ilave olarak, damla sulama sistemlerinin ana maddesi olan boruların yapımda kullanılan plastiğin hammaddesi olan petrole farklı zamanlarda gelen zamlar da maliyetler üzerinde değişiklikler yaratır.

Kaynaklar

Bu içerik için bir kaynak belirtilmemiş.