hortiturkey
Baş Editör

Dr. Mirza GÖKGÖL, Hayatına ve Bilimsel Eserlerine Dair Bir Çalışma - Yük. Zir. Müh. A. Melih MİKAR

8 Dakikalık Okuma
18 Ekim 2023 Çarşamba
Tohum, Fide, Fidan
Mirza Gökgöl
Özet
Bu makale Dr. Mirza Gökgöl'ün hayatına ve bilimsel çalışmalarına dair kişisel arşiv materyallerimden ve araştırmalarım sonucu elde edilmiş yeni bulgularla ortaya çıkarılmış bir çalışmadır.
0
Paylaş

Giriş

Bu makaleyi kaleme almamda birçok şeyin etkisi olduğunu söyleyebilirim. Fakülte yıllarında bir staj gününde Bitki ıslahına yıllarını vermiş değerli bir hocamızın odasının taşınmasına yardımcı olmuştuk. Hocamızın kitaplığında olan ve ülke tarımına önemli katkıları olan Yeşilköy Tohum Islah ve Deneme İstasyonu’ na ait çeşitli çalışmaları bize göstermişti. Bu eserlerin çok kıymetli çalışmalar olduğunu ve nerdeyse basılı nüshalarının az olduğundan bahsetmişti. Bununla birlikte kişisel bitki ıslahına olan merakım, kendi arşivimde bulunan birçok kitap, belge ve konuyla ilgili araştırmalarım sonucu kendimi bu satırları yazma ihtiyacı duydum.

Asıl makalenin ana konusu, okuduğum birkaç biyografik yazı ve röportajda yer alan bazı cümlelerin beni etkilemesi ve değerli bilim insanı Dr. Mirza Gökgöl’e karşı kendimi borçlu hissetmem olarak düşünebiliriz.  Karagöz, A. (2012)’e ait makalenin son paragraflarında geçen kabrinin ziyaret edilmesi, eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, doktora tezinin Almanya’dan getirilmesi gibi birçok konu bende çözülmesi gerekli bir durum olduğu hissiyatı yaratmış oldu.

Konunun içine girdikçe birçok yeni başlıkla karşılaşıyorsunuz. Farklı illerde birçok sahaf, kitapçı dolaştım. Birçok kütüphane kataloğu taradım. Ulaşabildiğim birçok eserini temin etmeye çalıştım. Ne yazık ki Ülkemizde bilinçli ve arşivlenmiş yapıda bilimsel materyale uğraşmak oldukça zor. Kayıtlar hatalı, eksik veya yenilenmemiş şekilde tutulmaktadır. Herhangi bir konu hakkında araştırma yapmak ise oldukça güç ve masraflı hale gelmektedir.

Ulaşabildiğim kaynaklardan uzun zamanları alan taramalarım sonucunda yeni bilgilere ve eserlere ulaştım. Makalede farklı başlıklarda paylaşacağım bilgilerin bundan sonraki süreçte Mirza Gökgöl hakkında doğru ve biyografik anlamda da anlamlı yer edineceğini düşünmekteyim. Eser listesinin genişletilmiş ve güncel bir halini de ziraat araştırmacıları için makalemde paylaşmış olacağım. Ayrıca daha önceleri değerli meslek büyüğümüzün özelikle buğday ıslahı ve genetik mirası adına Ülkemiz ve Dünya tarımı için önemi dile getirildiğinden dolayı farklı yöndeki çalışmalarının ve hayatına dair anekdotların aktarıldığı bir içerik oluşturmaya gayret gösterdim.

Ülkemiz tarımı, Cumhuriyet dönemindeki o hızlı ve kararlı yükselişini, tüm yokluk ve imkansızlıklar içinde kendini işine, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacında olan bu idealist bilim insanlarına borçludurlar. Yazım için bana ilham veren ve Dr. Mirza Gökgöl’ ün hayatına dair yazdığı değerli makalelerden ötürü Değerli Hocamız Sayın Prof. Dr. Alptekin Karagöz’e, yazının hayat bulmasında değerli katkılarından dolayı Sayın Mustafa Çelen ve Hortiturkey Ekibine, yaşamına dair birçok anekdotu paylaşan Hafiztimes.com yazarı Sayın Hafız Ahmedov’ a, Mesleğimde rol model olan değerli Hocam Sayın Prof. Dr. Servet Varış’a, teşekkürlerimi sunarım.

Yük. Ziraat Müh. A. Melih MİKAR

Hayatına Dair Genel Bilgiler

Azerbaycan’ın Gence ilinde doğan Hacızade Mirza Bey, yaşamının büyük kısmını ülke toprakları dışında geçirmiştir. Wikipedia (2023c)’e göre Azerbaycan hükümetinin 1920 yılında yurtdışına tahsil için gönderdiği 100 öğrenciden biri olarak Almanya’nın Berlin Politeknik Üniversitesi’ne okumaya gitmiştir (Şekil 1,2).

Picture1 Min

Sovyet işgali altında Azerbaycan’a dönememiş ve Türkiye’den bir heyetin Almanya ziyareti sırasında, Ülkemize danışman olarak davet edilen Hocası Dr. Ervin Baur’ un kendi yerine öğrencisini tavsiye etmesi üzerine 1926 yılında Türkiye’ de İstanbul Halkalı Ziraat okulunda Doktor Tohum Islah Uzmanı olarak göreve başlamıştır. 1931 yılında Yeşilköy Tohum Islah ve Deneme İstasyonu Müdürü olarak 1961 yılına kadar ülke tarımına büyük hizmetlerde bulunmuştur.

Picture2 Min

Özelikle Mirza Gökgöl daha çok buğday ve buğday ıslahı ile özdeşleştirilen bir bilim insanı olarak herkesçe tanınmaktadır. Halbuki gerek kendi yayınlarından gerekse Yeşilköy Tohum Islah ve Deneme İstasyonu’nda yapılan çalışmalara, raporlara bakıldığında durumun çok daha boyutlu olduğu görülebilmektedir. Gökgöl, M. ve Tasan, R. (1978)’ e göre buğday, arpa, yulaf, mısır, çeltik, soya fasulyesi, yer fıstığı, kolza, haşhaş, aspir, ay çiçeği, afyon, şerbetçi otu, tütün, hint yağı, yonca, taş yoncası, sudan otu, keten, kenevir, lufa, fasulye, bezelye, bakla ve çeşitli sebzeler üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan özelikle haşhaş, şerbetçi otu, tütün ve ayçiçeği ile ilk projeler Yeşilköy’de yapılmıştır. Türkiye’nin ilk sebzecilik araştırmaları yine Yeşilköy’de başlamıştır. Buğday ve ayçiçeği ile ilgili yapılan çalışmalar yurtiçi ve yurtdışında saygınlıkla karşılanmıştır.

1934 yılında soyadı kanunu ile “Gökgöl” soyadını almıştır. Bu tarihe kadarki çalışmalarında Dr. Hacızade Mirza olarak geçmiş. İsmi, soyadı inkılabından sonra Dr. Mirza Gökgöl olarak bilimsel yayınlarında yazılmıştır (Şekil 3).

Screenshot 2023 10 20 at 14.58.29 Min

Mirza Gökgöl Azerbaycan’dan ayrılıp tahsil için Avrupa’ya, oradan da Türkiye’ye geldikten sonra uzun yıllar sıla özlemi çekmiştir. Memleketi Gence’ ye ayrı bir sevgisi olan Gökgöl konuşmalarında Cennet gibi bir yer olarak bahsetmektedir.

Mirza Gökgöl, Kurban, T. (2014)’nin bildirdiğine göre Azerbeycan başbakanı Nasib Bey Yusufbeyli’nin kızı Zühre Yusufbeyli ile evlenir.  Kayın validesi Kırım halk hareketi kahramanı İsmail Gaspıralı’nın kızı Şefika Gaspıralı’dır (Ahmedov, 2020b). Önceleri İstanbul’da Yeşilköy sahil kesiminde, daha sonraları ise İstanbul Kabataş civarındaki evlerinde yaşarlar. Karagöz, A. 2012’e göre Gökgöl çiftinin 3 erkek, 1 kız olmak üzere 4 çocuğu olmuştur (Şekil 4).

Picture3 Min

Mirza Bey, yaşamının son günlerine kadar Kabataş’ta oturdukları evde yaşamıştır. Bu evle ilgili araştırmalarım üzerine şu anda olmadığı sonucuna ulaştım. Kayın valideleri Şefika Hanım’da yaşadığı birçok zorluk, maddi sıkıntı sonucu kızı ve damadının yanına taşınmış ve vefatına kadar burada kalmıştır (Wikipedia 2023a).

Ahmedov, H. (2020a)’un röportajında Mirza Bey’in yeğeni tarafından aktarılan bir anıda İstanbul’a gittiklerinde Kabataş(Ayazpaşa)’da muhteşem manzaralı bir evde kaldıklarını ifade etmektedir. Yine Mirza Bey’in oğlu ile yapılan başka bir Ahmedov, H. (2020b) röportajında, Atamgil’in eki soyadı Hacızade idi. Soyadı Kanunu çıkınca yetkililer öyle Hacı-meci diye bişey yok demişler. Kendine başka bir soyadı bul demişler ve Göygöl’den yola çıkarak Gökgöl olarak soyadını değiştirmiştir. Yıllar sonra kendi evini inşa ederken binaya “Gence” adını vermiş. Özdenoğulu, İ. (2015)’e geçen bir anısında 1958 yılının bir yaz ayında annesi ve kız kardeşiyle birlikte Şefika Gaspıralı Hanımı ziyaret için boğaza yakın, büyük bahçeli ve içinde çok güzel çiçekler olan bir eve gittiklerini dile getirmiştir. Hatta çiçeklerden çok etkilendikleri görünce, Şefika Hanım tebessümle benim damadım “Çiçek Doktorudur” demiş.

İlgili Ürünler

Çeşitli anılarda geçen bu evle ilgili kendi yazdığı eserler belirtiği yazışma adresinden ve anılarda aktarılan bilgilere göre şu anda ayakta olmayan binanın yerini kabaca tespit etmiş ve sizlere bunu çeşitli kaynak haritalardan, uydu görüntülerinden ve kişisel arşivimden fotoğraflar ile belgelemeye çalıştım (Şekil 5,6).

Screenshot 2023 10 20 at 15.03.59 Min

Screenshot 2023 10 20 at 14.59.15 Min

Mirza Bey’in hayatına dair belgeleri ve metinleri okurken değerli kayınvalidesi Şefika Gaspıralı hakkında da kısaca bir şeyler yazmayı uygun gördüm. Çünkü ileride değinileceği bazı yerlerde Rahmetle adı geçecektir.

Şefika Gaspıralı

Wikipedia (2023a)’ a göre 1886 yılında Kırım’da doğmuş, ünlü yayıncı, yazar ve reformist İsmail Gaspıralı’nın kızı, Rusya’daki Türk Kadın Hareketi’nin öncülerinden ve Alem-i Nisvan dergisinin baş editörü ve yayıncısıdır. Kırım Türk Cumhuriyeti’nde Kurultay Başkanlık divanı üyesi ve 2 dönem milletvekilliği yapmıştır. Azerbaycan eski başbakanlarından Nesib Bey Yusufbeyli’nin eşidir. Özdenoğulu, İ. (2015)’e göre 1921 yılında Türkiye’ye geldi. Ömrünün ilk 35 yılı için aktif günlükler tutan Şefika Hanım Türkiye’deki yıllarında eskisi kadar aktif bir hayatın içinde olamadı. Uzun yıllar maddi zorluklar yaşadı ve burada Kırım Tatar diasporası tarafından hakkettiği ilgiyi göremedi. Ölümüne kadar kızı ve Damadı Mirza Gökgöl’ün yanında kaldı (Şekil 7). Türk dünyasına hizmet etmiş bu değerli insan 1975 yılında Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.

Picture5 Min

Mirza Gökgöl 1961 yılında Yeşilköy’den emekli olduktan vefatına kadarki süreçte bilimsel çalışmalarına farklı Üniversitelerde kısa dönemler dersler vererek, yurtiçi ve yurtdışında bilimsel etkinliklere katılarak devam ettirmeye çalışmıştır. 1981 yılında vefat eden Dr. Mirza Gökgöl’ün defnedildiği kabri ile ilgili bugüne kadar doğru bir bilgi bulunamamıştır.  Bu konuda yakın bir aile dostumuzun yardımı ile İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü’nden yeri saptanmış ve mezar yeri gayretli bir çalışma ile saptanmıştır. Rahmetli Mirza Bey, 1975 yılında ölen Kayınvalideleri Şefika Hanım ile 1981 yılında defnedildiği Zincirlikuyu Mezarlığı’nda yatmaktadır. Son ebedi ikametgâhlarında kendilerine dua etme şansında bulundum. Bu önemli bilgiyi de ilk defa sizlere aktarma şansı bulmuş oldum (Şekil 8). Tekrardan mekânları Cennet olsun ve nur içinde uyusunlar.

Screenshot 2023 10 20 at 14.59.43 Min

Dr. Mirza Gökgöl’ün Bilimsel Çalışmalarına Dair Bilgiler

Mirza Gökgöl, Almanya’dan Türkiye’ye geldikten sonra, Halkalı Ziraat Okulunun Islah istasyonunda ve Yeşilköy’e taşınmamın ardından 1931 yılından 1961 yılına kadar emekli olduğu süre zarfında araştırma kurumunun müdürü ve ıslah uzmanı olarak görev yapmıştır. Yılmaz,B. (1986).’un aktardığına göre ölümüne kadar geçen sürede kendi devrelerinde ses getirecek işlere imza atmıştır. Konuşmayı ve detaylıca anlatmayı çok seven, sakin ve sessiz mizaçlı bir insanmış.

Gökgöl, M. ve Tasan, R. (1978)’ da belirtildiğine göre Yeşilköy yıllarında çok kısıtlı bütçe ve imkanlar ile bütün çalışmaları yürütmüşler. Enstitü birçok farklı bitki türünde ülkedeki ilk çalışmaları ve ulusal çaptaki projeleri başlatan kurum olmuştur. Bu çalışmalarla ilgili broşür, rapor ve çeşitli kitapları yayın olarak sunmuşlardır. Çalışılan bitki gruplarında Dünyanın çeşitli yerlerinden ciddi koleksiyonları enstitü çalışmalarına dâhil etmişlerdir. Bunda Mirza Bey’in kişisel payı ciddi önem arz etmektedir.

Kişisel çabalarımla yaklaşık 5 yıllık bir süreçte İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Bursa gibi illerdeki birçok sahaf, kitapçı ve kişisel arşivleri tarayarak önemli eserlerden günümüze kadar kalabilenleri temin etmeyi başardım.

Bu eserlerden biri de Mirza Gökgöl’e ait 1930 yılında İstanbul’da bastırılan Doktora tezidir. Almanca olarak yazılmış eser toplam 138 sayfadır.  “Ueber die Beziehungen zwischen dem Witterungsverlauf und der Höhe und Beschaffenheit des Weizenertrages” isimli çalışma, “Hava koşulları ile buğday veriminin düzeyi ve kalitesi arasındaki ilişki hakkında” şeklinde dilimize çevrilebilir. Bu vesile ile eserin ilk kez paylaşımını sizlere sunmaktayım (Şekil 9). Sonrasında eserle ilgili ciddi bir tercüme çalışması ile Türkçe olarak bir yayın yapılabilir.

Picture6 Min

Dr. Mirza Gökgöl ile ilgili yaptığım kişisel arşiv, kütüphane katalog taramaları, eski dönemlerdeki birçok gazete, dergi ve belgelerdeki veriler neticesinde bir yayın çizelgesi oluşturmaya çalıştım. Burada paylaştığım çizelge yayın yılı esas alınarak ve katalog ve yayınlarda yazarın paylaşılan ismiyle belirtilmiştir. Tarafımdan ilk defa tespit edilen yayınlarda mevcut olup, değerli araştırmacıların çalışmaları için makaleme eklenmiştir (Tablo 1).

Kişisel arşivimde olan Mirza Gökgöl eserlerinin de ayrıca paylaşıldığı birkaç görselde ekleyerek yazımın sonuna doğru gelmiş bulunmaktayım. Ülkemiz ve Dünya tarımına sayısız çalışma bırakmış gerek kendisi ve gerekse tüm çalışmalarında emeği olan arkadaşlarıyla birlikte yaşamının son günlerine kadar hizmet etmiştir. Değerli Meslektaşım ve Büyüğüm Mirza Bey’e olan gönül ve şükran borcumu bir nebze olsun sunmak adına bu yazıyı yazma gücünü kendimde buldum. Geriye dönüp baktığımda arşivimdeki eserleri ile birlikte ciddi bir Mirza Gökgöl koleksiyonum oluştu. Bu birikimi, hakkındaki bazı hatalı bilgileri de düzelterek bu aşamaya gelmiş oldum.

Son olarak (Şekil 10,11,12 ve 13)’da paylaştığım kişisel arşivimdeki eserler ile yazımın sonuna gelmiş bulunuyorum. Rahmetli bilim insanı Mirza Gökgöl ve aynı kabri paylaşan değerli kayınvalideleri Şefika Hanım’ın Ruhları şad olsun.

Melih Mikar, İstanbul 10 Ekim 2023

Screenshot 2023 10 20 at 15.00.46 Min

Screenshot 2023 10 20 at 15.01.12 Min

Screenshot 2023 10 20 at 15.01.33 Min

Picture7 Min

Screenshot 2023 10 20 at 15.02.03 Min

Screenshot 2023 10 20 at 15.54.19 Min

Screenshot 2023 10 20 at 15.02.21 Min

Kaynaklar

Yük. Zir. Müh. A. Melih MİKAR

 1. Gökgöl, M. ve Tasan, R. (1978). Yeşilköy Zirai Araştırma Enstitüsü’nün (Marmara-Trakya Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü) 50.Yılı,1926-1976. İstanbul.
 2. Yılmaz,B. (1986). Tarımda iz bırakanlar “Dr. Mirza Gökgöl”, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı, Türktarım (Türktarım Orman) : 27. Sayı, Ankara
 3. Karagöz, A. (2012). Dr. Mirza Gökgöl Türk tarımına silinmez bir imza atmıştır. Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi1(4): 4-6, Ankara
 4. Kurban, T. (2014). Cümhuriyyət tələbələri III fəsil. Tale sorağında 16-18 Ağustos.- S.15. Erişme Tarihi:01.08.2023 - Kaynak
 5. Özdenoğulu, İ. (2015). Gaspıralı İsmail Bey’in çocukları ve torunları üzerine düşünceler, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(23), Issue: 46
 6. Zencirci N, Yılmaz H, Garaybayova N, Karagöz A, Kilian B, Özkan H, Hammer K and Knüpffer, H. (2015). Mirza Gökgöl – A pioneer of wheat genetic resources from Turkey. Azerbaycan National Academy Of Scıences Genetic Resourses Institute, Vol:5, Baku
 7. Karagöz A. (2020). Mirza Gökgöl: Plant Scientis t, Seed Collector, Agronomist, Breeder and Archaeo-Botanis Ekin J. 6(1):1-10, 2020.
 8. Ahmedov, H. (2020a). Amerikalı milyarderlə dost olduq` – Cümhuriyyətin ən nüfuzlu qadın varisi: “Azərbaycan Vətənimdir”, [Cumhuriyetin en etkili kadın varisi Amerikalı milyarderlerle arkadaş oduk:”Azerbaycan benim vatanımdır.”] Erişim Tarihi: 01.09.2020 - Kaynak
 9. Ahmedov, H. (2020b). Atam baş nazirin ailəsinin süründüyünü görüb və qızı ilə evlənib” – N.Yusifbəylinin nəvəsi ilə Tarixi Müsahibə (Fotolar) [Babam başbakanın ailesini sürünürken gördü ve kızıyla evlendi. -N.Yusufbeyli’nin torunuyla tarihi röportaj (Fotoğraflar)] Erişim Tarihi: 01.09.2020 - Kaynak
 10. Ceylan, O. (2022). Yeşilköy Tohum Islah ve Deneme İstasyonu (Yeşilköy Zirai Araştırma Enstitüsü) (1926-1986), Atatürk Ansiklopedisi,1-9 Erişim Tarihi: 30.06.2023 - Kaynak
 11. Wikipedia (2023a). Şefika Gaspıralı. Erişme Tarihi:01.06.2023 - Kaynak
 12. Wikipedia (2023b).Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Tələbələri [Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Talebeleri], Erişme Tarihi:01.06.2023 - Kaynak
 13. Wikipedia (2023c). Mirzə Hacızadə Erişme Tarihi:01.06.2023 - Kaynak