hortiturkey
Baş Editör

Elma Armut ve Ayva Bahçelerindeki Yabancı Otlarla Mücadele

4 Dakikalık Okuma
7 Mayıs 2020 Perşembe
Bitki Koruma
Elma Armut ve Ayva Bahçelerindeki Yabancı Otların Mücadelesi
Özet
Elma, armut ve ayva bahçelerindeki yabancı otlar için kültürel önlemler alabilir, fiziksel, mekanik ve kimyasal mücadele verebilirsiniz.
0
Paylaş
Bu içerik, Elma, Armut ve Ayvada zirai mücadelesinin bir parçasıdır. Bu kategorideki tüm mücadele yöntemlerini ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kültürel Önlemler

Yabancı otlarla mücadelede başarı kazanabilmek için öncelikle kültürel önlemlerin alınması gerekir. Özellikle yeni kurulan bahçelerde, bu alanlara dışarıdan yabancı ot tohum ya da parçalarının girişinin önlenmesi şarttır. Bu nedenle yabancı otlarla bulaşık alanda kullanılmış olan tüm tarımsal alet ve makinelerin bahçeye girmeden önce temizlenmesi gerekir.

Elma bahçesinde hayvan gübresi kullanılacaksa, bu gübrenin yeterince yanmış olmasına dikkat edilmelidir.

Bazı yabancı ot tohumlarının çiftlik hayvanlarının sindirim sisteminden geçtikten sonra bile canlılığını ve çimlenme kabiliyetini koruduğu unutulmamalıdır. Sulama yapılan bahçelerde uygun sulama sisteminin seçimi de oldukça önemlidir. Karık ya da salma sulama yapılan bahçelerde daha fazla alan sulandığı için, yabancı ot yoğunluğu da fazla olacaktır. Bahçe tarımında damla sulamanın kullanımı yabancı ot çıkışını büyük oranda azaltmaktadır.

Bahçede karık yada salma sulama yapılıyorsa su kaynağına dikkat edilmeli, sulama suyu ile yabancı ot tohumlarının bir bahçeden başka bir bahçeye taşınmasına
engel olunmalıdır. Bu nedenle sulama kanalları kenarındaki yabancı otlar tohum bağlamadan temizlenmelidir.

Mekanik Mücadele

Bahçelerde genellikle en fazla tavsiye edilen mekanik mücadele yöntemi toprak işlemedir. Bu işlemle hem yabancı otlar yok edilmekte hem de toprağın gevşemesi ve havalanması sağlanabilmektedir. Ancak sürümün faydaları yanında ağaçların köklerine zarar verme gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bu nedenle ağaçların kök aksamına zarar vermeyecek şekilde sürüm yapılmalı ve aşırı sürümden kaçınılmalıdır.

Toprak işleme esnasında sıra üzerindeki ve taç içinde kalan ve sürümle yok edilemeyen yabancı otlar tırpan veya benzeri bir biçim aletiyle biçilerek yok edilebilir. Sürümün yapılamadığı alanlarda yabancı ot mücadelesi için tavsiye edilebilecek yöntemlerden biri de biçmedir. Bu yöntemde, yabancı otlar çiçeklenmeden önce, belirli aralıklarla biçilerek etkili bir yabancı ot kontrolü sağlanabilir. Böylece hem hayvan yemi elde edilmiş hem de yabancı otların diğer hastalık ve böceklere konukçuluk etmesi engellenmiş olur.

Fiziksel Mücadele

Malçlama; bu yöntemle toprak yüzeyi canlı ya da cansız materyallerle kapatılmakta ve toprağın nem kaybı önlendiği gibi özellikle toprağa ışık geçmesi önlendiğinden birçok yabancı ot türünün tohumlarının da çimlenmesi engellenmektedir. Bu amaçla siyah naylon, saman gibi örtü materyalleri kullanılabilmektedir. Malçlama için kullanılabilen siyah plastik örtüler hem yabancı otların çıkışını önlemekte hem de toprak ısısını 3–4°C yükseltebilmektedir.

Örtücü bitki; Bu uygulamada meyve ağaçlarının yetiştirildiği sıra aralarına, bölgeye uygun bir ya da birkaç çeşit örtücü bitki ekilmekte ve ekilen bu örtücü bitkiler toprak yüzeyini kapatarak o alanda yabancı otların çıkışını engellemektedir.

Örtücü bitki olarak genellikle Fabaceae (baklagiller) familyasından bitkiler tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra Poaceae (buğdaygiller) familyasına ait bazı bitkiler de yetiştirilebilmektedir. Örtücü bitki seçiminde uzmana başvuru yapılmalı, bölgeye uygun, alanı çabuk kaplayıp, yabancı otların büyümesine ve gelişmesine engel olabilen bitkiler seçilmelidir.

İlgili Ürünler

Kimyasal Mücadele

Uygulamasının kolay olması ve sonucunun da çok kısa sürede alınması ve pahalı bir yöntem olmaması gibi nedenlerle kimyasal mücadele pek çok kültür bitkisindeki yabancı otları kontrol etmede çok fazla tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bu yöntemin de bazı olumsuz yönleri bulunmaktadır. Sürekli aynı etki mekanizmasına sahip herbisitlerin kullanımı, yabancı otlarda dayanıklılığa neden olabilir. Ayrıca sürekli ve yüksek dozlarda herbisit kullanımı doğayı ve çevreyi kirleteceği gibi herbisit kalıntıları yeraltı sularına karışarak da kirliliğe neden olabilirler.

Kimyasal mücadelede herbisitler kullanılmadan önce pülverizatörler bahçe koşullarında kalibre edilmelidir. Herbisitlerin etkinliğinde hava sıcaklığı da önemli rol oynamaktadır. Uygulamalar 8-25°C hava sıcaklığında yapılmalı, uygulama esnasında havanın sakin ve rüzgarsız olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılmadan önce herbisitin etiketi dikkatlice okunmalı ve etiketteki talimatlara uyulmalıdır. Elma, armut ve ayva bahçelerindeki yabancı otlara karşı yapılacak olan uygulamalarda ilaçlama zamanları aşağıda verilmiştir.

Çıkış öncesi uygulama

Çıkış öncesi ilaçlamalar, ilkbaharda bahçe sürülüp hazırlandıktan ve yabancı otlar temizlendikten sonra toprak nemli iken yağıştan önce yapılır.

Çıkış sonrası uygulama

Yabancı otlar çıktıktan sonra ilkbahar sonundan yaz sonuna kadar uygulama yapılabilir. Çıkış sonrası ilaçlama ise etkinliği açısından herbisitlerin etiket bilgilerine bağlı olarak, yabancı otların aktif gelişme gösterdikleri dönemlerde uygulanmalıdır.

Seçici olmayan yani tüm tek yıllık ve çok yıllık yabancı otları öldüren herbisitleri uygularken ağaçların yaprak, sürgün ve meyvelerine ilaçlı karışımın gelmemesine dikkat edilmelidir. Bu herbisitler gövdesi odunlaşmamış elma bahçelerinde kullanılmamalıdır.

İlaçlamalara hasattan en geç 1 ay önce son verilmelidir.

Etkili madde adı ve oranı (%) Formülasyon tipi Doz (100 litre suya) Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün) Etki mekanizması* SD
Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Glufosinate Ammonium Tuzu 200 g/l SL 300 - 750 ml/da H H 1
Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu 480 g/l SL 300 ml/da   G 1
Glyphosate IPA 240 g/l SL 300 ml/da 7 G 1
Glyphosate asit 360 g/l (Elma) SL 500 - 800 ml/da   G 1
Penoxsulam 150 g/l + Florasulam75 g/l SC 10 ml/da   B ; B 1
Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
Fluazifop-p-butyl 125 g/l (Elma) EC 50-150 ml/da   A/1 2
Oxyfluorfen 240 g/l (Ayva) EC 250 ml/da   E 2
EK4 Elma, Armut ve Ayva Bahçelerinde Kullanılan Herbisitler, Dozu ve Uygulama Şekilleri *Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.
Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçerikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Orijinal Makale

Dr. Ayşe ÖZDEM, Dr. Arzu AYDAR, Cemil HANTAŞ, Dr. M. Selçuk BAŞARAN, Dr. Aynur KARAHAN, Dr. Vildan BOZKURT, Dr. Münevver KODAN, Dr. Ercan CANIHOŞ, Ali Ferhan MORCA, Dr. N. Mükerrem ÇELİKER, Dr. Naim ÖZTÜRK, Gamze ERDURMUŞ, Dr. Işıl ÖZDEMİR, Ülkem TANIKER (2017). Elma, Armut ve Ayva Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI