hortiturkey
Baş Editör

Genç Çiftçilerin Geleceğin Gıda Üretimindeki Önemi

1 Dakikalık Okuma
28 Temmuz 2022 Perşembe
Yetiştiricilik
Genç çiftçi
Özet
Dünya genelinde, özellikle de AB de yaşlanan çiftçi nüfusu sorunu, gelecekte başarılı ve verimli gıda üretiminin sağlanması açısından kesinlikle endişe vericidir.
0
Paylaş

Bu sorunun çözümü için Avrupa hükümetleri genç nüfusları tarıma çekmek için onlara hibe, eğitim ve araç destekleri sağlayarak gençleri kendi çiftliklerini kurmaya teşvik etmektedir.

Bu sorunla mücadele eden ülkeler, gelecekteki gıda üretimi ve etkinliğini sağlamanın yanı sıra, tarım alanında yetkin kalarak tarımın ekonomik değerini önümüzdeki yıllarda da yükseltebilir. 

5240 5134 5046 Old Young Farmer Min

Hükümetlerin Genç Çiftçileri Teşvik Etmek İçin Alabileceği Potansiyel Eylem Kursları

Genç çiftçilerin kariyerlerine başlamalarını desteklemek için alınabilecek çok sayıda girişim var.

Gençleri çiftçilik yapmaya gerçekten motive edebilecek en büyük ve en çekici şeylerden biri finansmandır.

Örneğin AB, kırk yaşından küçük çiftçilerin, çiftçilik faaliyetlerine başlamaları için, onlara iyi miktarda sermaye sağlayan devlet hibeleri almalarına izin veren çok sayıda programa sahiptir. Bununla birlikte, genç katılımcılar bu hibelere hak kazanabilmek için belirli bir miktar belirlenmiş kriteri karşılamalıdır. Bundan dolayı her bir potansiyel çiftçi finansman almaya uygun olmayacaktır.

Shutterstock 178754624 Min

Devlet Eğitim Programlarıyla Genç Çiftçilerin Desteklenmesi

Eğitim, çiftçilik yoluyla sürdürülebilir bir gelir yaratacak kadar bilgili olmayan gençleri desteklemek için mükemmel bir yol olabilir. Genç Çiftçiler Kulübü gibi kurumlar, Birleşik Krallık'ta tarım koçluğunu sağlama konusunda harika bir iş çıkarıyor.

İlgili Ürünler

Gençlerin tarım işine girerken yaşadıkları en yaygın sorunlardan biri, gençlerin çiftçiliğe nereden başlayacakları bilememeleridir.

Bununda ötesinde gençler, tarımın ülkelerinin ekonomileriyle doğrudan nasıl ilişkili olduğu, gıda üretiminin geleceği için ne kadar büyük bir etki yaratabileceklerini, başarılı ve köklü bir çiftçinin gelir potansiyelinin ne olduğu konularında yeterli bilgi düzeyine sahip değildir.

Smartfarming 1080x608 Min

Genç Çiftçileri Bonuslarla Motive Etmek

Son olarak, özellikle AB’nin çiftçileri motive etmek için uyguladığı en yeni girişimlerden biri de ikramiye tahsis etmektir. Ulusal yetkililerin çoğu, çeşitli amaçlarla dağıttıkları fonların %2'sini çiftçilere tahsis etme sorumluluğuna sahiptir. Buda tarıma yeni bir başlamış ve gelecek vadeden bir çiftçinin ek mali destek ve teşvik almak için çiftçi olarak çalıştığı ilk beş yıl için %25'e kadar mali geri ödeme almaya hak kazandığı anlamına gelir.

Tarımsal üretimden ve artan nüfustan muzdarip olan ülkeler, işleri daha iyi bir hale getirmek istiyorsa, tarımı ve özellikle de Y kuşağı için tarımı daha çekici bir hale getirmeleri son derece önemlidir.