hortiturkey
Baş Editör

Gi BPO Tarım İşçiliği Kapsamında Hizmetlerini Genişleterek Devam Ediyor.

1 Dakikalık Okuma
9 Nisan 2021 Cuma
Tarımsal İşletmecilik
Gi Group
Özet
Biliyor muydunuz? Geçici iş ilişkisi ile tarım işçiliği temini yapabilen lisanslı firmalardan hizmet alınması yasal bir zorunluluktur.
0
Paylaş

Mevsimlik tarım işçilerinin uygun barınma, beslenme olanaklarına sahip olmamaları ve sağlık hizmetlerinden yeterli oranda faydalanamamaları sağlık durumlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Tarım dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük öneme sahip olup %21,1 ile ikinci en yüksek istihdam alanıdır.

Mevsimlik tarım işçisi, kendisinin ya da başkasının tarım alanında tarımsal üretimin herhangi bir aşamasında çalışan, ücretli/yevmiyeli veya aynı ödeme karşılığı, sözleşmeyle veya sözleşme olmaksızın, o ülkenin vatandaşı ya da göçmen olup sürekli ya da gezici mevsimlik çalışan kişi olarak tanımlanmaktadır.

Tarım işçileri; ücret, sosyal güvenlik, çalışma koşulları gibi sorunlarla iç içe yaşamakta, barınma, sağlık, beslenme, sosyal güvence gibi olanaklardan yeterli ölçüde faydalanamamaktadır. Ayrıca açık havada çalışma, bir kişinin birden fazla işi yapması, çalışma süresinin ve döneminin mevsime koşullarına bağlılığı, yaşam alanlarının sağlıksız olması nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinde çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Gİ BPO olarak, 20.05.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’na göre ihtiyacınız olan dönemsel tarım personelini sizin için sağlıyoruz.

Tarım işçilerinin;

İlgili Ürünler

  • 4857 sayılı iş yasası kanunları kapsamında iş gören haklarının garanti altına alınması sağlanır.
  • 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile sosyal güvence, sağlık güvenceleri teminat altına alınır.
  • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası ile saha çalışma şartları, işçinin güvenliği, çalışma süresi ve dönemine göre mevsim koşulları göz önüne alınarak iş     güvenliğinin sağlanması ile garanti ve gözlem altında tutulması sağlanır. İş güvenliği yasası kapsamında saha çalışmaları için iş güvenliği uzmanı, doktor, hemşire ve ambulans gibi güvenlik ve sağlık tedbirleri için bütün olanaklar sağlanır.
  • Operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda; barınma alanları oluşturma, seyyar duş ve  tuvaletler, çalışanların yemek ve su ihtiyaçları, saha şartlarına göre işçi servisleri sağlanır.

Mevsimlik tarım işçileri ile kuracağınız geçici iş ilişkisinde süre sınırı olmadan çalışabilirsiniz. Detaylı bilgiler için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

www.gigroup.com.tr

[email protected]

Kaynaklar

Gi Group&Hortiturkey İş Birliği İle