hortiturkey
Baş Editör

Gübre Ne Zaman Verilir?

1 Dakikalık Okuma
20 Mayıs 2020 Çarşamba
Bitki Besleme
Gübre görseli
Özet
Bitkilerin gelişim süreleri içinde ihtiyaç duydukları besin maddelerinin doğru zaman, miktar ve uygulama ile verilmesi; ürünün verim ve kalitesi açısından çok önemlidir.
0
Paylaş

Gübrelerin atılma zamanları coğrafi bölgenin iklimine, toprağın türüne, bitkinin cinsine ve gübrenin içeriğine göre farklılıklar gösterir.

Burada önemli olan bitkinin ihtiyaç duyduğu besini, ihtiyacı olduğu zaman doğru şekilde uygulamaktır.

Gübrenin tamamı bitkilere bazen ekim veya dikim zamanı verilirken; bazende bu miktar bitkinin gelişim evrelerine göre farklı zaman aralıklarında verilmektedir.

Gübrenin bitkiye çok erken yada çok geç atılması durumunda, fayda ciddi oranda azalacaktır.

Bitkilerin en çok ihtiyaç duyduğu besin maddeleri olan azot, potasyum ve fosforun verilme zamanları ile ilgili olarak kısa bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Meyve ağacı taç iz düşümüne gübre verme anı
Meyve ağacı taç iz düşümüne gübre verme anı

Azotlu Gübrelerin Verilme Zamanı

Üst gübre olarak da bilinen bu gübrelerin; toprağa uygulama sonrasında yağış olması ya da salma sulama yapılması durumunda; azotun buharlaşması ya da toprağın alt katmanlarına taşınmasından dolayı kolay kayba uğrar ve bitkiye olan faydası ciddi oranda azalır.

Bu sebeplerden dolayı azotlu gübreler, bitkinin gelişime evrelerine göre farklı zamanlara bölünerek verilmelidir.
Traktör ile gübre atım anı
Traktör ile gübre atım anı

Fosforlu Gübrelerin Verilme Zamanı

Taban gübresi olarakta bilinen fosforlu gübreler, bitki gelişimi için çok önemli bir elementtir. Topraklarımızın büyük çoğunluğunda var olan fosfor eksikliğini gidermenin yolu fosforlu gübrelerden geçmektedir.

İlgili Ürünler

Bu gübreler ekim veya dikimden hemen önce; yada ekim veya dikim sırasında toprağa gömülme suretiyle uygulanmalıdır.
Gübre atılmış fideler.
Gübre atılmış fideler

Potasyumlu Gübrelerin Verilme Zamanı

Potasyum minerali açısından yeterli olan ülke topraklarımızda; potasyum uygulaması fosforlu gübreler gibi ekim veya dikim öncesi; ya da ekim veya dikim sırasında olmalıdır.

Domatese gübre uygulaması.
Domatese gübre uygulaması
Kaynaklar
Bu içerik için kaynak belirtilmemiş.