Hishtil Türkiye logo
Hishtil Türkiye
Türkiye, Antalya

Hishtil; Dünyada 7 Farklı Ülkede Toplamda 750 Dönüm Kapalı Alanda Fide Üretimi Yapıyor

5 Dakikalık Okuma
7 Nisan 2023 Cuma
Tohum, Fide, Fidan
Hishtil Fide
Özet
Hishtil Türkiye Genel Müdürü Lütfü Sav: Tarımdan kazandığımızı tarıma yatırarak büyüdüğümüz için her zaman başarılı oluyoruz
0
Paylaş

Amacımız, örtü altı ve açık alan sebze üreticileri için düz ve aşılı fide üretimindeki uluslararası liderliğimizi ve kalitemizi sürdürülebilirlik çerçevesinde emeğe ve çevreye saygı ile sunmaktır. Tüm yıl devam eden üretimlerimizle Türkiye’nin her bölgesine fide satışı yaparken ihracat da gerçekleştirmekteyiz. Üreticilerden bayilere, perakendecilere ve nihayetinde tüketicilere kadar değer zincirindeki herkese fayda sağlayan yenilikçi fide çeşitlerimizi pazara sunmak üzere Antalya ve Adana’daki tesislerimizde Türkiye tarımına katkı vermek için çalışıyoruz.

Hishtil, dünyada 7 farklı ülkede toplamda 750 dönüm kapalı alanda fide üretimi yapmaktadır.

Türkiye’de ise 1992 yılından bu yana sebze fidesi üretiminde faaliyet gösteren Hishtil Türkiye Fidecilik A.Ş., inovasyon ve AR-GE faaliyetleri sonucu üreticilerin kaliteli fide beklentilerini karşılayan, yetiştirileceği bölgenin iklim yapısına uygun aşılı ve düz fideleriyle her geçen yıl hem yurt içi hem de yurt dışında pazar payını artırmaktadır.

Sayın Sav, Hishtil Türkiye olarak dünyaya ve tarım sektörüne neler katmak için yola çıktınız?

Hishtil Türkiye; üreticinin kaliteli ürün elde edebilmesi için gereken sağlıklı ve verimi yüksek en üst teknoloji ve kaliteye sahip aşılı ve aşısız sebze fidelerini üretmektedir. Özellikle aşılı sebze fidelerini Türkiye’de ilk kez üreten firma olup üreticilerimizi, sahada aktif rol alan teknik ziraat mühendislerimizle bu fideleri nasıl yetiştireceği hakkında bilgilendirerek bu teknolojiden yararlanmalarını sağlamaktayız.

Amacımız, örtü altı ve açık alan sebze üreticileri için düz ve aşılı fide üretimindeki uluslararası liderliğimizi ve kalitemizi sürdürülebilirlik çerçevesinde emeğe ve çevreye saygı ile sunmaktır. Tüm yıl devam eden üretimlerimizle Türkiye’nin her bölgesine fide satışı yaparken ihracat da gerçekleştirmekteyiz.

Üreticilerden bayilere, perakendecilere ve nihayetinde tüketicilere kadar değer zincirindeki herkese fayda sağlayan yenilikçi fide çeşitlerimizi pazara sunmak üzere Antalya ve Adana’daki tesislerimizde Türkiye tarımına katkı vermek için çalışıyoruz.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de öğrenimlerimizi ve deneyimlerimizi protokol ve prosedürlerimize uyarlayarak fide üretimi gerçekleştiriyoruz. Sonuç olarak da genel çalışma ve üretim kalitesi standardımız, sektörün tüm diğer temsilcileri için de bir örnek teşkil edip çıtayı belirliyor.

Sektörde fide kalitesiyle lider bir firma olmanızın yanı sıra kadın çalışan istihdam oranı ile de öne çıktığınız bilinmektedir. Bu kapsamda uyguladığınız insan kaynakları politikanızdan bahseder misiniz?

Küresel boyutta Hishtil olarak kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amacıyla tüm dünyada çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Şöyle ki Hishtil, yedi ayrı ülkede insan kaynakları süreçlerinde ırk, din, dil, yaş, milliyet, cinsiyet ayrımı gözetmeden eşit işe eşit olanak sunmaktadırlar. Biz de Hishtil Türkiye olarak çalışanlara iş yeri güvenliği, sağlık hizmetleri, kadın hakları, eğitim ve öğretim ile rekabetçi ücretler ve tasarruf planları ile kapsamlı bir dizi program ve fayda sunmaktayız.

Whats App Image 2023 04 07 at 17.24.12 (2) Min

Kadın iş gücü istihdamı, tüm alanlarda önemli olmakla beraber kadınların özellikle tarım sektöründeki katkısı göz ardı edilemez. Dünya Bankası ve Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyada kırsal alanların sosyal, kültürel ekonomik açıdan kalkınmalarını sağlamak ve refah düzeyini arttırmak üzere kırsal kalkınmanın öneminin açıkça anlaşıldığı günümüzde mavi yaka çalışanlarımızın %80’ni kırsal alanda aile ekonomisine katkıda bulunan kadınlardan oluşmaktadır. Bu sayede tarımda kalma yani tarımsal üretimi sürdürme eğilimine de kesintisiz katkı sağlamış oluyoruz.

Tarım sektöründe fideliklerde ve tohumda, kadınların işgücündeki değerini bilerek Hishtil’de kadın çalışan istihdamını çok önemsiyoruz ve kadınların çalışmasını, iş hayatında aktif rol oynamasını her zaman destekliyoruz.

Belirtmek isterim ki çalışanlarımız içinde kadın çalışan oranı %80’e ulaşmıştır.    

Hishtil Türkiye’de üretim açısından seralarınızda teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz?

Teknoloji, fidelerin sağlığının daha iyi izlenmesine olanak sağlamaktadır. Antalya ve Adana’daki seralarımızda sulama, gübreleme, aydınlatma, ilaçlama ve dezenfeksiyon; otomatik olarak yapılmakta ve personel fide üretiminin her noktasını uzaktan kontrol edebilmektedir.

İlgili Ürünler

İnovasyon ile üretilen fideler; zararlılar, hastalıklar ve olumsuz hava koşullarından kaynaklanan artan tehditlerle mücadele eden çiftçilere çözüm olmaktadır.

İnovasyon; üretimde performans, durum ve gereksinimler hakkında güncel, bütünsel bilgiler sağlamaktadır. Bu bilgiler; hammadde akışları, operasyonel lojistik, envanter düzeyleri, tahmin ve kaynak planlaması gibi süreçlerin yönetilmesine ve optimize edilmesine yardımcı oluyor ki bu da iyileştirilmiş nakit akışı ve maliyet düşüşleri için doğrudan elde edilen katkılar olarak sıralanabilir. Yeni teknolojiler ve dijitalleşme, geleneksel tedarik zincirlerini optimize ederken kontrolü artırıyor ve gelecekteki olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmanızı sağlıyor.

Sizce Türkiye’deki ziraat fakülteleri sektörün nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilir noktada mı?

Çoktan seçmeli sınav sistemiyle birkaç tane sayısal soruya doğru yanıt veren öğrencilerin kazandığı, diploma vermeye odaklı ancak özel sektör ile sinerji içinde olmayan ziraat fakültelerinden analitik düşünen, kendini geliştirmiş nitelikli ziraat mühendislerinin mezun olmasını beklemek çok gerçekçi bir yaklaşım değil.

Türkiye tarımının dünyada hak ettiği konuma ulaşması için uygulamalı ve teorik derslerle toprağa, bitkiye, hastalık ve zararlılara hakim, donanımlı, yabancı dil bilen ve gelişime açık özel sektörün ihtiyaç duyduğu ziraat mühendislerini yetiştirmek üzere sistemin baştan sona revize edilmesi gerekmektedir.

Bugün Türkiye’de 40’tan fazla ziraat fakültesi var ancak dünyadaki gelişmeleri takip etmekten uzak bu fakültelerden eli toprağa değmemiş ve hiç bitki yetiştirmemiş ziraat mühendisleri mezun edilirse onlardan başarı beklemek çok doğru olmaz.

Whats App Image 2023 04 07 at 17.24.12 (1) Min

2 Mart’ta yürürlüğe giren ve daha sonra yürürlükten kaldırılan domates ihracat yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sektörün lokomotif ürünü olan domates, örtü altı sebze üretiminin yaklaşık %65’ini oluşturmaktadır.

Genel çerçeveyi ortaya koyarken bu yasak kararının etkilerini sektörün tüm oyuncuları açısından ayrı ayrı incelemek doğru olacaktır. Öncelikle üretici, yüksek sezonda iç piyasada maliyetlerinin çok altında ürün satarken maliyetlerini büyük ölçüde ihracat ile karşılamaktadır. İhracat olanağı ortadan kalkınca maliyetlerini karşılamayan üreticilerin, tasarrufa gidip girdi kullanımını azaltması kalite ve verim kayıplarına neden olur. Bu da bir sonraki sezonda arz azalışı ile fiyatların yüksek düzeyde artması demektir.

Firmalar açısından ise bu yasaklama kararlarıyla sebze tohumluk ve fide üretim kapasitesi ciddi bir talep daralması ile karşı karşıya kalırken sektörde de atıl kapasite oluşur. İhracatçı açısından duruma bakacak olursak taahhütlerini yerine getiremeyen ihracatçı, sahip olduğu pazarı kaybeder, pazar payını rakiplerine kaptırır ve pazara tekrar girişi oldukça zorlaşır. Mevcut rakiplerin yanı sıra Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler yeni rakipler olarak pazarda yerlerini alır.

Diğer yandan bu durumdan lojistikten, ürün işlemeye kadar tüm tedarik zinciri olumsuz etkilenir. Dolayısıyla bu tip yasaklama kararları üreticiye, firmaya ve ülke geneline tahminlerin çok üzerinde kayıplar yaşatmaktadır. Yasağın kaldırılıp hatadan dönülmesi yerinde bir karar oldu ancak kısa süreli yasaklamanın bile yansımaları negatif yönde olduğu bilinmektedir.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Özellikle son yıllarda yaşanan iklim değişlikleri, küresel politik krizler, pandemi ve doğal afetler nedeniylede tarımın, dünyada ve ülkemizdeki önemi çok daha fazla ortaya çıktı. Biz Hishtil olarak her zaman ülke tarımına katkı vermenin bilincinde olarak büyük bir şevkle ve özenle fide yetiştirmekten mutluluk duyuyoruz, çünkü bitki de olsa bir canlı yetiştiriyoruz ve her aşamasına şahit oluyoruz. Firma olarak da tarımdan kazandığımızı tarıma yatırarak büyüdüğümüz için her zaman başarılı oluyoruz. Başarının bir ekip işi olduğunun bilinciyle ve birbiriyle sinerji içindeki departmanlarımızla ürünün ve hizmetin kalitesi için çalışıyoruz.

Kaliteli fide denilince Hishtil adının akla gelmesi ve başarımızın sırrı da buradadır. Buradan dün olduğu gibi bugün de özveriyle işini severek yapan ve firmamıza değer katan tüm çalışanlarımıza destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Tarım değer zinciri içerisinde yer alan tüm paydaşlara da iyi bir sezon, bereket dolu başarılı bir yıl diliyorum...

Kaynaklar

Harman Time