hortiturkey
Baş Editör

Kontrollü Tarımsal Üretimde Kalsiyum Eksikliği Nasıl Önlenir?

2 Dakikalık Okuma
28 Haziran 2022 Salı
Bitki Besleme
Marul
Özet
Uç yanıklığı ve çiçek burnu çürüklüğü kalsiyum (Ca) eksikliğinin belirtileridir.
0
Paylaş

Bitki gelişiminde bazen bir besin eksikliği meydana geldiğinde sorunu çözmek için ilk akla gelen gerekli görülen besini eklemektir. Bu çözüm her zaman doğru bir yol olmayabilir.

Kalsiyum bitki hücre duvarı oluşumunda çok önemli bir role sahiptir. Kalsiyum yeterli sürede yeni hücrelere ulaşamazsa hücre duvarı oluşumu tamamlanamaz. Bu, hücre ölümünün bir sonucu olarak yapraklarda (uç yanıklığı) ve meyvelerde (çiçek burnu çürümesi) nekrotik (ölü) dokuya neden olabilir. Bu nedenle köklerden yapraklara kalsiyum alımı çok önemli bir süreçtir.

Photo 1 Lettuce Tipburn Photo Courtesy of Cornell Univ Min

Bitkilerde Kalsiyum Hareketi

Bitkide kalsiyumu hareket ettiren ana kuvvet sudur. Bitkiler terlediğinde kalsiyum hareket eder. Kalsiyum sadece su hareket halindeyken bitkilerde bulunur. Sera ortamında üretilen bitkilerdeki kalsiyum eksikliği, genellikle besin çözeltisi ile doğrudan ilgili olmayıp, çevresel koşullardan kaynaklıdır.

Kalsiyum eksikliğine neden olabilecek en yaygın faktörler şunlardır

Düşük Bağıl Nem

Bitkiler düşük bağıl nem seviyelerine maruz kaldıklarında, yapraklardaki stoma adı verilen ve terlemeden sorumlu olan küçük gözenekler kapanır. Bitkilerdeki kalsiyum hareketi tamamen stoma davranışına bağlıdır. Her mahsul için optimum bağıl nem seviyelerini bilmek ve nem seviyelerini mümkün olduğunca muntazam ve tutarlı tutmak önemlidir. Bir seradaki nem oranı, soğutma pedlerinden su akıtılarak ve/veya gerekirse bir sis sistemi kurularak arttırılabilir.

Mahsul Üzerinde Hava Akımı Eksikliği

Sürekli gaz alışverişini sağlamak için yaprakların etrafında hava hareketi olması gerekir. Bitki yapraklarının etrafındaki hava akış hızı, yaprak yüzeyi ile hareket eden hava arasındaki sürtünmenin bir sonucu olarak düşebilir. Bu, bitkilerde gaz değişimini azaltabilecek ağır bir hava tabakası olan bir sınır tabakası oluşturur. Gaz değişimindeki bu azalma, bitkiler tarafından kalsiyum alımını etkileyebilir.

Kalsiyum alımındaki bu azalma sera marullarında yaygındır. Marul çok sıkı bir yaprak tabakasına sahiptir. Yeni yapraklar genellikle çok yoğun bir sınır tabakasına maruz kalır. Uç yanıklığını önlemek için mahsul yaprak tabakası üzerinden iyi hava akışı gereklidir. Marul seralarında hava akışını iyileştirmek için genellikle dikey fanların montajı önerilir. Dikey çiftliklerde uygun hava akışını sağlamak da önemlidir. Yapraklı yeşillikler için her dikey tabakada saniyede 1 metre hava hızı önerilir.

İlgili Ürünler

Photo 2 Tomato Blossom End Rot Photo Courtesy of Univ. of Ariz. Cooperative Extension Min

Dikey Çiftliklerde Yüksek Işık Yoğunluğu

Kapalı alanlarda yapılan kontrollü bitkisel üretiminde iyi mahsul performansı sağlamak için kontrol edilmesi gereken birçok değişken vardır. Uç yanıklığına neden olabilecek değişkenlerden biri ışık yoğunluğu, diğeri de sınır katmanıdır. Bitkilerin yetiştirme ışıklarına yakın yerleştirilmesi sebebiyle artan ışık yoğunluğu, hava akışı alanının azalmasına neden olur.

Bitkiler tüm üretim döngüsü boyunca aynı fotoperiyoda maruz kalırsa, toplam günlük ışık integrali (DLI) zamanla artma eğilimindedir. Son araştırmalar, kapalı dikey çiftliklerde, bitkilerin üç günden fazla bir süre boyunca günde metre kare başına 17 mol ışığı (mol·m-2·d-1) aşan bir DLI'ye maruz kaldıklarında uç yanıklığının tetiklendiği görülmüştür.

Yüksek VPD (Hava Sıcaklığı ve Buhar Basınç Açığı) Seviyeleri

Domates de dahil olmak üzere bazı mahsuller, yüksek VPD seviyeleri altında uç yanığı gösterir. Yüksek VPD ortamında köklerden yapraklara terleme artar. VPD domates için çok yüksek olduğunda, kalsiyum alımı meyveyi atlayarak doğrudan köklerden yapraklara gider. Bu nedenle domates meyvesinde bazen çiçek burnu çürüklüğü (meyvede kalsiyum noksanlığı) meydana gelir ancak yapraklarda noksanlık belirtileri görülmez.

Photo 1 3 P3 A1971 Photo Courtesy of Tyler Baras Min

Kalsiyum Eksikliğini Önleme

Bitkilerde kalsiyum eksikliği görüldüğünde gübreleme sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Gübre stok çözeltisi birden fazla tankta muhafaza ediliyorsa, aynı çözelti seviyelerini sağlamak için tüm rezervuarları kontrol edin, böylece besinler tüm mahsullere eşit olarak dağılır.

Ancak herhangi bir mahsule kalsiyum eklemeden önce her zaman çevre koşullarını izlemeyi unutmayın. Fazla kalsiyum diğer besin eksikliklerine neden olabilir. Yaprak kalsiyumunun uygulanmasına karar verilirse, kalsiyum eksikliğini önlemek için tüm üretim döngüsü boyunca bu uygulama gereklidir. Üretim ortamı uygun şekilde kontrol edilirse, kalsiyum eksikliğini önlemek için yapraktan kalsiyum uygulamalarından kaçınılabilir.