profil resmi
Gi Group Türkiye
İnsan Kaynakları Danışmanlık Firması

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenlik Hakları Nelerdir?

1 Dakikalık Okuma
3 Ağustos 2022 Çarşamba
Tarımsal İşletmecilik
Tarım İşçisi
Özet
Tarım ve orman işleri mevsimler, doğa şartları, işgücü göçü, işçi - işveren tanımları gibi sebeplerle zaman zaman yasaların uygulama alanlarının dışında kalmıştır.
0
Paylaş

5510 Sayılı Kanundan önce çıkarılan 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ile, hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan işçilerin sosyal güvenliğinin sağlanması istenir. Ancak 5510 Sayılı Kanun ile bu işçiler de 4/a kapsamında sigortalı olurlar. 2011 yılında yürürlüğe giren 6111 Sayılı Kanun ile özel sektörde çalışan mevsimlik işçiler sosyal güvenlik haklarını elde eder.                                                                                                   

Peki Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenlik Hakları Nelerdir?

  • Mevsimlik tarım işçileri %34,5 oranında sigorta primi öderler. Ayrıca aylık geliri asgari ücretten üçte bir oranında az olan tarım işçisinin genel sağlık sigortası primi de devlet tarafından karşılanır.  
  • Hizmet akdiyle süresiz olarak çalışan işçiler hastalık ve analık primi ödemedikleri için ilgili sigortadan ve iş göremezlik ödeneğinden de yararlanamazlar. Ek olarak işçinin iş kazası ve meslek hastalığı yardımı alabilmesi için olası bir iş kazasından 10 gün önce sigortalılığının tescil edilmiş olması gerekir. Bu şart, herhangi bir alanda çalışan 4/a kapsamındaki çalışanda aranmaz.        
  • 2011 tarihinden itibaren işe giren tarım işçileri 4/a kapsamında olduğundan emeklilik için 7200 prim günü ve kademeli olarak artacak şekilde 65 yaş şartı aranır. 
  • 5510 Sayılı Kanun Ek-5’e tabi olan mevsimlik tarım işçilerinin 2022 yılı aylık primi 1.668,83 TL olarak belirlenmiştir. 
  • Hem 2925 sayılı Kanun, hem de 5510 sayılı Kanun Ek-5 Maddesine göre tarım işçilerinin sigortalılığı isteğe bırakılır. Sigortalılık durumunun zorunlu olmaması kayıt dışı işçi sayısında artışa; isteğe bağlı sigortalılık da tarım işçisi dışında sahte sigortalılığa sebep olabilmektedir. 
    Unutmayalım ki mevsimlik tarım işçilerinin haklarının yasalarla korunması ve uygulanır olması tarım ekonomisinin gelişmesi, sosyal güvenlik ve sosyal koruma için de büyük önem taşır. 

Tarım işçiliğine özel çözümler için Gi Group ile iletişime geçebilirsiniz. Bilgi: [email protected] // www.gigroup.com.tr 

İlgili Ürünler

Kaynaklar
Bu içerik için kaynak belirtilmemiş.