hortiturkey
Baş Editör

Mısır Tarlalarında Yabancı Otlarla Mücadele

16 Dakikalık Okuma
13 Mayıs 2020 Çarşamba
Bitki Koruma
Mısır Tarlalarında Yabancı Otlarla Mücadele
Özet
Mısır tarlalarında yabancı otlar için kültürel önlemler alabilir, fiziksel, mekanik ve kimyasal mücadele verebilirsiniz.
0
Paylaş
Bu içerik, Mısır zirai mücadelesinin bir parçasıdır. Bu kategorideki tüm mücadele yöntemlerini ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Mısır tarlalarındaki yabancı otlar genellikle mısırla birlikte çimlenerek büyümeye başlar ve gelişirler. Bu yabancı otlar su, ışık ve besin maddeleri yönünden mısırla rekabet ederler. Hatta bulundukları ortama daha çabuk adapte oldukları için mısırdan daha hızlı gelişerek, topraktan daha fazla su ve besin maddesi alırlar. Mısır, yabancı ot rekabetine çok duyarlı bir bitkidir. Özellikle ekimden sonraki ilk 2 aylık süre, yabancı ot rekabetinin en fazla olduğu dönemdir. Bu dönemde yabancı otlar ile mücadele yapılmaz ise, rekabet nedeni ile meydana gelen ürün kaybı %20-30 oranında olabilir, ancak bu ürün kaybı tarladaki yabancı otların tür veya yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

Mısır tarlasındaki yabancı otlarla mücadelede öncelikle kültürel önlemler uygulanmalıdır. Bu önlemler tarlaya yabancı otların bulaşmasını engellemeye yönelik önlemlerdir. Örneğin kullanılan alet ve ekipmanın yabancı otlarla bulaşık tarladan çıkmadan temizlenmesi gerekir.

Sürüm esnasında toprak işleme aletlerine yapışan toprak parçalarında yabancı ot tohumu bulunabilir. Bu nedenle işleme aletleri temizlenmediği takdirde temiz tarlaların yabancı ot tohumlarıyla bulaşmasına yol açar. Ayrıca mekanik olarak el çapası ya da makineli çapa ile yabancı otlar tohum bağlamadan önce tarladan uzaklaştırılmalıdır. Çapalama aynı zamanda suyun toprakta tutulması, toprağın üst tabakasının gevşetilmesi için gerekli bir işlemdir.

Mısır tarlalarındaki önemli tek yıllık yabancı otların mücadelesinde, kültürel ve mekanik mücadele yöntemleri oldukça başarılı olmaktadır. Kültürel önlemlerin ve mekanik mücadelenin yetersiz kaldığı durumlarda kimyasal mücadeleye başvurulmalıdır. Aynı zamanda tarla kenarlarında bulunan yabancı otlar tohum bağlamadan önce uygun bir mücadele yöntemi ile kontrol edilmelidir.

Kimyasal mücadeleye karar verilirken tarlada yoğun olarak görülen yabancı ot türlerini çok iyi tanımak ve bunlara göre en uygun herbisiti seçmek gerekir. Yabancı ot mücadelesinde kullanılan herbisitlerin uygulama şekli de birbirinden farklıdır.

Mısır tarlalarında yabancı otlarla kimyasal mücadele üç ayrı dönemde yapılır.

Ekim öncesi mücadele: Mısır ekimi için hazırlanmış toprağa ekimden önce ilaç uygulanır, üzerinden diskaro yada tırmık geçirilerek ilacın 5-7cm toprak derinliğine karışması sağlanır.

Çıkış öncesi mücadele: Mısır ekiminden sonra, yabancı otlar ve mısır toprak yüzeyine çıkmadan önce, en geç 5 gün içerisinde uygulanır. Çıkış sonrası mücadele: Yabancı otlar ve mısır toprak yüzeyine çıktıktan sonra herbisit uygulaması yapılmalıdır. Uygulama sırasında dar yapraklı yabancı otlar 10- 15 cm boyunda ve geniş yapraklı yabancı otlar ise 3-5 yapaklı dönemde olmalıdır.

Çıkış sonrası kimyasal mücadeleye karar vermek için “Örnekleme ve Kontrol Yöntemleri” bölümünde “Yabancı Otlar” başlığı altında anlatıldığı şekilde sayımlar yapılmalıdır. 1 m²’lik alan düşünüldüğünde dar ve geniş yapraklı yabancı otlar %10-15 ve üzeri kaplama yüzdesine ulaştığında kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Yabancı ot mücadelesinde ilaçlı mücadeleden istenilen sonucu alabilmek için bazı konulara dikkat etmek gerekmektedir.

Bunlar;

 • Tavsiye edilen ilaç dozunun dekara tam olarak düşmesi için kullanılacak ilaçlama aletinin kalibrasyonu yapılmalıdır.
 • Uygulama havanın rüzgarsız ve sıcaklığın 8-25°C arasında olduğunda yapılmalıdır.
 • Ekim öncesi ve çıkış öncesi uygulamalarda toprak yüzeyinin keseksiz ve yeteri kadar önemli olmasına dikkat edilmelidir.

Tek Yıllık Yabancı Otlar

Farklı familyalara ait tek yıllık yabancı otlardan (Çizelge 1) Horozibiği türleri, Semizotu, Benekli darıcan ve Köpek üzümü ülkemizde yaygın ve yoğun görülen yabancı ot türleri olup, fazla miktarda tohum verirler. Rekabet güçleri yüksek olan Fener otu ve Yabani bamya da son yıllarda bazı bölgelerde yoğunluk ve yaygınlık göstermeye başlamıştır.

Bilimsel adı Türkçe adı Familyası
Abutiolon theoprastii Medik İmam pamuğu Malvaceae
Amaranthus albus L. Horoz ibiği Amaranthaceae
Amaranthus viridis L. Yeşil horoz ibiği Amaranthaceae
Amaranthus hybridus L. Melez horoz ibiği Amaranthaceae
Amaranthus retroflexus L. Kırmızı köklü tilki kuyruğu Amaranthaceae
Chenopodium album L. Sirken Chenopodiaceae
Chrozophora tinctoria (L.)Rafin. Bambul otu Euphorbiaceae
Corchorus olitorius L. Hint keneviri Tiliaceae
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Çatal otu Poaceae
Echinochloa colonum (L.) Link. Benekli darıcan Poaceae
Euphorbia spp. Sütleğen Euphorbiaceae
Hibiscus trionum L. Yabani bamya Malvaceae
Ipomoea spp. Gece sefası türleri Convolvulaceae
Physalis spp. Fener otu Solanaceae
Portulaca oleracea L. Semizotu Portulacaceae
Setaria spp. Kirpi darı Poaceae
Solanum nigrum L. Köpek üzümü Solanaceae
Tribulus terrestris L. Demir dikeni Zygophyllaceae
Xanthium strumarium L. Domuz pıtrağı Asteraceae
Çizelge 1. Mısır tarlalarında zararlı olan tek yıllık önemli yabancı otlar

Tek yıllık yabancı otların mücadelesinde kullanılan kültürel önlemler (toprak işleme, ekim nöbeti) ve mekanik mücadele yöntemleri, çok yıllık yabancı otlara göre daha başarılı olabilmektedir. Yabancı otların mısır verimine olumsuz etkileri göz ardı edilmemeli ve tohum bağlamalarına fırsat verilmemelidir. Tarla içerisinde sorun olan yabancı ot türleri, tarla kenarında da bulunuyorsa bu yabancı otlar tohum bağlamadan önce uygun yöntemlerle kontrol edilmelidir. Kültürel önlemlerin ve mekanik mücadelenin yetersiz kaldığı durumlarda kimyasal mücadele önerilebilir.

Mısır tarlasında zararlı olan tek yıllık önemli yabancı otlar: a) Horoz ibiği b) Çatal otu c) Hint kenevi ri d) Domuz pıtrağı
Şekil 63. Mısır tarlasında zararlı olan tek yıllık önemli yabancı otlar: a) Horoz ibiği b) Çatal otu c) Hint keneviri d) Domuz pıtrağı

Tek yıllık yabancı otlara karşı çıkış sonrası kimyasal mücadeleye karar vermek için “Örnekleme ve Kontrol Yöntemleri” bölümünde “Yabancı Otlar” başlığı altında anlatıldığı şekilde sayımlar yapılmalıdır.

1 m²’lik alan düşünüldüğünde geniş yapraklı ve çimensi tek yıllık yabancı otlar %10-15 ve üzeri kaplama yüzdesine ulaştığında kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Mısır tarlasında zararlı olan tek yıllık önemli yabancı otlar: a)Semiz otu b) Fener otu c) Yabani bamya d) Köpek üzümü
Şekil 64. Mısır tarlasında zararlı olan tek yıllık önemli yabancı otlar: a)Semiz otu b) Fener otu c) Yabani bamya d) Köpek üzümü
Mısır tarlasında zararlı olan tek yıllık önemli yabancı otlar: a) Benekli darıcan b) Sirken c) Bambulotu d) Kirpi darı
Şekil 65. Mısır tarlasında zararlı olan tek yıllık önemli yabancı otlar: a) Benekli darıcan b) Sirken c) Bambulotu d) Kirpi darı

Horoz İbiği Türleri

Doğal Düşmanları

Uygun ve etkin bir doğal düşmanına rastlanmamıştır.

Kültürel Önlemler ve Mekanik Mücadele

 • Tarlaya bulaşmalar önlenmelidir.
 • Tarla içerisinde ve civarındaki bu yabancı otlar ile, tohum vermeden önce mücadele edilmelidir.
 • El veya traktör çapası ile mekanik olarak mücadele edilmelidir.
 • Ekim nöbeti yapılmalıdır.
 • İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Kırmızı köklü tilki kuyruğunun mücadelesinde ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası ilaçlar kullanılabilmektedir.

Ekim öncesi mücadelede toprağın mümkün olduğu kadar keseksiz hale gelecek şekilde diskaro ile işlenmesi gerekir.

Horoz ibiği türlerinin mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları aşağıda verilmiştir.

Etkili madde adı ve oranı (%) Formülasyon tipi Doz (100 litre suya) Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün) Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar
22,5 g/l Foramsulfuron SC 200 ml/da Mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır - B
%45 Pyridate WP 300 gr/da Yabancı otlar 2-4 yapraklı genç devrede iken kullanılır. 60 gün C3
40 g/l Nicosulfuron OD 125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak) 30 gün B
Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar
330 g/l Pendimethalin EC Çıkış öncesi 500 ml/da - K1
330 g/l Terbuthylazine + 70 g/l Mesotrione SC 150 ml/da(çıkış sonrası) - C1;F2
EK4. Horoz İbiği Türleri mücadelesi için önerilen ilaçlar. *Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Semiz Otu

Doğal Düşmanları

Henüz bilinmemektedir.

Kültürel Önlemler ve Mekanik Mücadele

 • Tarlaya bulaşmalar önlenmelidir.
 • Tarla içerisinde ve civarındaki bu yabancı ot ile, tohum vermeden önce mücadele edilmelidir.
 • El veya traktör çapası ile mekanik olarak mücadele edilmelidir.
 • Ekim nöbeti yapılmalıdır.
 • İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Kültürel önlemler ve mekanik mücadele yeterli olmadığında kimyasal mücadele yapılmalıdır. Kimyasal mücadele ekimden önce, çıkıştan önce ve çıkıştan sonra yapılabilmektedir.

Semiz otu mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları aşağıda verilmiştir.

Etkili madde adı ve oranı (%) Formülasyon tipi Doz (100 litre suya) Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün) Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar  
40 g/l Nicosulfuron OD 125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak) 30 gün B
240 g/l Nicosulfuron SC 25 ml/da 30 gün B
% 65,9 Dicamba + % 4,1Triasulfuron WG 15 g/da çıkış sonrası (Post-em) 14 gün O;B
% 60 Dicamba+% 15 Nicosulfuron SG 25 gr/da +Outcome** 100 ml/da Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde uygulanır.(2-8 yapraklı döneminde)   O, B
280 g/l Dimethenamid-p + 250 g/l Terbuthylazine SE 300 ml/da, Erken çıkış sonrası   K3;C1
22,5 g/l Foramsulfuron SC 200 ml/da Mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.   B
75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron SC 200 ml/da çıkış sonrası 35 gün F2;B
300 g/l Terbuthylazine + 200 g/l Bromoxynil SC 150 ml/da Çıkış sonrası mısırın 4-6 yapraklı döneminde ve yabancı otların 2-4 yapraklı erken döneminde kullanılır.   C1;C3
340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba SL 125 ml/da (çıkış sonrası)   O
720 g/l Dimethenamid-P EC 100 ml/da Ekim sonrası-çıkış öncesi toprak yüzeyine uygulanmalıdır.   K3
Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar  
330 g/l Pendimethalin EC Çıkış öncesi 500 ml/da   K1
270 g/l Terbuthylazine + 64 g/l Pendimethalin SE 300 ml/da Çıkış öncesi, mısır ekildikten sonra, yabancı otlar çıkmadan önce kullanılır.   C1;K1
326 g/l Terbuthylazine + 50 g/l Mesotrione SC 200 ml/da (çıkış sonrası)   C1;F2
EK4. Semizotu mücadelesi için önerilen ilaçlar. *Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir. OUTCOME ** yayıcı-yapıştırıcı

Domuz Pıtrağı

Doğal düşmanları

Etkin bir doğal düşmanına rastlanmamıştır.

Kültürel Önlemler

 • Tarlaya bulaşmalar önlenmelidir.
 • Ekim nöbeti uygulanmalıdır.
 • İyi yanmış çiftlik gübresi tercih edilmelidir.
 • Çapalama ile mevcut bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır.
 • Tarla kenarındaki bitkilerin tohum vermesine fırsat vermeden mücadelesi yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Kültürel önlemlerin yeterli olmadığı durumda çıkış öncesi veya çıkış sonrası ilaçlar kullanılabilmektedir.

Domuz pıtrağı mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları aşağıda verilmiştir.

İlgili Ürünler

Etkili madde adı ve oranı (%) Formülasyon tipi Doz (100 litre suya) Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün) Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar  
40 g/l Nicosulfuron OD 125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak) 30 gün B
75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron SC 200 ml / da çıkış sonrası 35 gün F2;B
22,5 g/l Foramsulfuron SC 200 ml/da Mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.   B
300 g/l Terbuthylazine + 200 g/l Bromoxynil SC 150 ml/da Çıkış sonrası mısırın 4-6 yapraklı döneminde ve yabancı otların 2-4 yapraklı erken döneminde kullanılı   C1;C3
225 g/l Bromoxynil EC 50 ml/da Mısırın 2-4 yapraklı olduğu döneminde kullanılabilir   C3
480 g/l Mesotrione SC 30 ml/da Çıkış sonrası yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde 30 gün F2
% 65,9 Dicamba + % 4,1 Triasulfuron WG 15 g/da çıkış sonrası (Post-em) 14 gün O; B
452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam SE 70 ml / da 14 gün O;B
% 45 Pyridate WP 300 gr/da Yabancı otlar 2-4 yapraklı genç devrede iken kullanılır. 60 gün C3
37,5 g/l Mesotrione + 15 g/l Nicosulfuron SC 200 ml/da Çıkış sonrası yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde.   F2;B
% 50 Nicosulfuron + % 25 Rimsulfuron WG 4 g/da + Trend 90, 25 ml/da Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı)   B;B
40 g/l Nicosulfuron OD 125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde olduk arı erken dönemde (2-6 yaprak) 30 gün B
75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron SC 200 ml / da çıkış sonrası 35 gün F2;B
22,5 g/l Foramsulfuron SC 200 ml/da Mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.   B
Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar  
% 75 Halosulfuron-methyl WG 6 g/da çıkış sonrası, yabancı otlar 2-5 yapraklı dönemde   B
330 g/l Terbuthylazine + 70 g/l Mesotrione SC 150 ml/da(çıkış sonrası)   C1; F2
EK4. Domuz Pıtrağı mücadelesi için önerilen ilaçlar. *Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Darıcan Türleri

Doğal Düşmanları

Etkin bir doğal düşmanına rastlanmamıştır.

Kültürel Önlemler ve Mekanik Mücadele

 • Tarlaya bulaşmalar önlenmelidir.
 • Tarla içerisinde ve civarındaki bu yabancı otlar ile, tohum vermeden önce mücadele edilmelidir.
 • Çapalama ile mevcut bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır.
 • Ekim nöbeti yapılmalıdır.
 • İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Darıcan türlerinin mücadelesinde çıkış öncesi ve çıkış sonrası ilaçlar kullanılabilmektedir.

Kimyasal mücadelede kullanılabilecek ilaçlar ve dozları aşağıda verilmiştir.

Etkili madde adı ve oranı (%) Formülasyon tipi Doz (100 litre suya) Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün) Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar
% 25 Rimsulfuron SG 5 g/da + Trend 90, 25 ml/da 30 gün B
40 g/l Nicosulfuron OD 125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak   B
75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron SC 200 ml/da çıkış sonrası   F2;B
280 g/l Dimethenamid-p + 250 g/l Terbuthylazine SE 300 ml/da, Erken çıkış sonrası   K3;C1
22,5 g/l Foramsulfuron SC 200 ml/da Mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.   B
240 g/l Nicosulfuron SC 25 ml/da 30 gün B
% 60 Dicamba+% 15 Nicosulfuron SG 25 gr/da +Outcome** 100 ml/da Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde uygulanır.(4-5 yapraklı döneminde)   O,B
% 45 Pyridate WP 300 gr/da Yabancı otlar 2-4 yapraklı genç devrede iken kullanılır. 60 gün C3
% 50 Nicosulfuron + % 25 Rimsulfuron WG 4 g/da + Trend 90, 25 ml/da Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı ya da 5-10 cm çap veya yükseklikte)   B
EK4. Darıcan Türleri mücadelesi için önerilen ilaçlar. *Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Gece Sefası Türleri

Kültürel Önlemler ve Mekanik Mücadele

 • Tarlaya bulaşmalar önlenmelidir.
 • Tarla içerisinde ve civarındaki bu yabancı otlar ile, tohum vermeden önce mücadele edilmelidir.
 • Çapalama ile mevcut bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır.
 • Ekim nöbeti yapılmalıdır.
 • İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.
Mısır tarlalarında görülen Gece Sefası Türleri
Şekil 66. Mısır tarlalarında görülen Gece Sefası Türleri

Kimyasal Mücadele

Etkili madde adı ve oranı (%) Formülasyon tipi Doz (100 litre suya) Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün) Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar
452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam SE 70 ml / da 14 gün O;B
300 g/l Terbuthylazine + 200 g/l Bromoxynil SC 150 ml/da Çıkış sonrası mısırın 4-6 yapraklı döneminde ve yabancı otların 2-4 yapraklı erken döneminde kullanılır.   C1;C3
EK4. Gece Sefası Türleri mücadelesi için önerilen ilaçlar. *Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Çok Yıllık Yabancı Otlar

Mısır tarlalarında en fazla görülen çok yıllık yabancı otlar (Çizelge 2) genel olarak hem tohum hem de toprak altı/toprak üstü organları ile çoğalabilmektedir. Çok yıllık yabancı otlarla mücadelede öncelikle kültürel önlemler (bulaşmanın önlenmesi, ekim nöbeti) alınmalı ve uygun mekanik mücadele yöntemleri uygulanmalıdır. Bu yabancı otların tohum bağlamasına fırsat verilmemelidir. Toprak işlemesi sırasında, çok yıllık yabancı otların kök, rizom, stolon gibi vejetatif çoğalma organları toplanarak tarladan uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca tek yıllıklarda olduğu gibi tarla kenarlarında mücadele yapılmalıdır.

Bilimsel adı Türkçe adı Familyası
Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı (Şekil 67a) Convolvulaceae
Cynodon dactylon (L.) Pers. Köpek dişi ayrığı (Şekil 67b) Poaceae
Cyperus rotundus L. Topalak (Şekil 68) Cyperaceae
Sorghum halepense (L.) Pers. Kanyaş (Geliç) (Şekil 67d) Poaceae
Paspalum paspalodes (Mich.) Schrib. Su ayrığı Poaceae
Prosopis farcta (Banks. and Sol.) Mac. Çeti (Şekil 67c) Leguminosae
Çizelge 2. Mısır tarlalarında zararlı olan çok yıllık önemli yabancı otlar
Mısır tarlalarında yoğun görülen çok yıllık önemli yabancı otlar: a) Tarla sarmaşığı b) Köpek dişiayrığı c) Çeti d) Kanyaş
Şekil 67. Mısır tarlalarında yoğun görülen çok yıllık önemli yabancı otlar: a) Tarla sarmaşığı b) Köpek dişiayrığı c) Çeti d) Kanyaş

Topalak

Doğal Düşmanları

Etkin bir doğal düşmanına rastlanmamıştır.

Kültürel Önlemler ve Mekanik Mücadele

 • Tarlalara bulaşmalar önlenmelidir.
 • Ekim nöbeti uygulanmalıdır.
 • Uygun toprak işleme aletleri kullanılarak toprak altı üreme organları toprak yüzeyine çıkarılarak güneş altında bırakılmalı veya tarladan uzaklaştırılmalıdır.
 • Tarla dışındaki yabancı otların da çoğalmasına fırsat verilmemelidir.

Kimyasal Mücadele

Etkili madde adı ve oranı (%) Formülasyon tipi Doz (100 litre suya) Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün) Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar
75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nico- sulfuron SC 200 ml/da çıkış sonrası 35 gün F2;B
480 g/l Mesotrione SC 30 ml/da Çıkış sonrası yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde 30 gün F2
720 g/l Dimethenamid-P EC 100 ml/da Ekim sonrası-çıkış öncesi toprak yüzeyine uygulanmalıdır.   K3
Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar
% 75 Halosulfuron-methyl WG 6g/da Çıkış sonrası, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde iken tek uygulama   B
EK4. Topalak mücadelesi için önerilen ilaçlar. *Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Kanyaş (Geliç)

Doğal Düşmanları

Etkin bir doğal düşmanına rastlanmamıştır.

Kültürel Önlemler ve Mekanik Mücadele

 • Tarlalara bulaşmalar önlenmelidir.
 • Çiftlik gübresi kullanılacak ise iyi yanmış gübre kullanılmalıdır.
 • Ekim nöbeti uygulanmalıdır.
 • Uygun toprak işleme aletleri kullanılarak toprak içerisindeki rizomları çıkarılarak güneş altında bırakılmalı ve rizomlar tarladan uzaklaştırılmalıdır.
 • Yabancı otun 3-5 yapraklı olduğu dönemde çapa yapılmalıdır.
 • Tarla kenarı, kanal ve ark içerisindeki kanyaşlar biçilerek tohum oluşturmasına fırsat verilmemelidir.

Kimyasal Mücadele

Kültürel tedbirlerin yeterli olmadığı durumda ilaçlı mücadele yapılabilir.

Kanyaş mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları aşağıda verilmiştir.

Etkili madde adı ve oranı (%) Formülasyon tipi Doz (100 litre suya) Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün) Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar
40 g/l Nicosulfuron OD 125 ml/daİlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda) 30 gün B
60 g/l Nicosulfuron OD 100 ml/da 56 gün B
240 g/l Nicosulfuron SC 25 ml/da 30 gün B
% 50 Nicosulfuron + % 25 Rimsulfuron WG 4 g/da + Trend 90, 25 ml/da Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı ya da 5-10 cm çap veya yükseklikte)   B
% 60 Dicamba+% 15 Nicosulfuron SG 25 gr/da+Outcome** 100 ml/da Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde uygulanır.(4-5 yapraklı döneminde)   O, B
22,5 g/l Foramsulfuron SG 200 ml/daMısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır   B
37,5 g/l Mesotrione + 15 g/l Nicosulfuron SC 250 ml/da Çıkış sonrası yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde.   F2;B
75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron SC 200 ml/da çıkış sonrası 35 gün F2;B
% 25 Rimsulfuron SG 5 g/da + Trend 90, 25 ml/da   B
EK4. Kanyaş (Geliç) mücadelesi için önerilen ilaçlar. *Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Köpek Dişi Ayrığı

Doğal Düşmanları

Etkin bir doğal düşmanına rastlanmamıştır.

Kültürel Önlemler ve Mekanik Mücadele

 • Tarlaya bulaşmalar önlenmelidir.
 • İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.
 • El veya traktör çapası ile mevcut bitkiler tarlada uzaklaştırılmalıdır.
 • Ekim nöbeti yapılmalıdır.
Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçerikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Orijinal Makale

Zir. Yük. Müh. Vahdettin AKMEŞE, Dr. Mehmet AYDOĞDU, Dr. Öncül Kaangün CANER, Zir. Yük. Müh. Pelin KELEŞ ÖZTÜRK, Zir. Yük. Müh. Özcan TETİK, Zir. Yük. Müh. Ali Faik YILDIRIM, Zir. Yük. Müh. Erkan YILMAZ, Dr. Abdullah YILMAZ (2017). Mısır Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI