hortiturkey
Baş Editör

Nesnelerin İnternetinin (loT) Günümüz Tarımına Etkisi

2 Dakikalık Okuma
5 Ocak 2022 Çarşamba
Tarımsal İşletmecilik
lot
Özet
Günümüzde artık dünyanın her yerinde bulunan internet, insan yaşamını hayal edilemez bir şekilde etkiliyor.
0
Paylaş

Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) birçok farklı oyuncuya ulaştığı ve daha fazla tanınırlık kazandığı artık açıkça ifade edilebilir. Nesnelerin internetinde tarım, ekosistemin bir parçası olarak büyük ilgi görmüştür.

Nesnelerin interneti, ekonominin birincil sektörü olan tarımı nasıl dönüştürüyor?

Küresel nüfusun katlanarak artması (BM Gıda ve Tarım Örgütü, dünyanın 2050'de % 70 daha fazla gıda üretmesi gerektiğini tahmin ediyor) sınırlı tarım arazileri ve sınırlı doğal kaynakların kaybıyla birlikte, tarımsal üretimi iyileştirme ihtiyacı daha da önemli hale gelmektedir.

Sorun, tatlı su ve ekilebilir arazi gibi doğal kaynakların eksikliğinin yanı sıra temel ürünlerde azalan verimle daha da kötüleşti. Tarım işçiliğinin değişen yapısı, tarım sektörünü engelleyen bir diğer endişedir. Ayrıca, tarım işçiliği ülkelerin çoğunda azalmıştır. Tarım tekniklerinde internet bağlantılı çözümlerinin benimsenmesi,fiziksel işgücüne olan talebi azaltmak için azalan tarımsal işgücünün bir sonucu olarak teşvik edilmiştir.

loT

Nesnelerin interneti çözümleri (loT), yüksek verim, karlılık ve çevrenin korunmasını sağlayarak çiftçilere arz-talep açığını kapatmada yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Hassas tarım, işletme giderlerini düşürürken tarımsal verimi en üst düzeye çıkarmak ve kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için IoT teknolojisini kullanan bir yöntemdir. Özel ekipman, kablosuz bağlantı, yazılım ve bilgisayar teknolojileri hizmetleri, tarımdaki nesnelerin interneti'nin bir parçasıdır.

Nesnelerin İnterneti'nin Tarım Sektöründeki Başlıca Etki Alanları

Tarımı birçok yönden değiştirme potansiyeline sahip olan Nesnelerin İnterneti’nin en önemlileri:

  • Sensörler, kontrol sistemleri, robotlar, otonom araçlar, otomatik donanım, değişken hız teknolojisi, hareket dedektörleri, düğme kameralar gibi cihazların tümü, bu çiftlik yönetimi yaklaşımında önemli bileşenlerdir. Bu bilgi, şirketin genel durumunun yanı sıra çalışan performansı ve ekipman verimliliğini izlemek için kullanılabilir. Ayrıca üretim çıktısını tahmin etme yeteneği ve gelişmiş ürün dağıtım planlamasını da sağlar.
  • Tahmine dayalı analitik ile ürün tahmini önemlidir. Çünkü bu sistem çiftçinin mahsul üretimi, depolama, pazarlama taktikleri ve risk yönetimi hakkında gelecekteki kararlarını vermede yardımcı olur. Çiftlik sensörlerinden alınan verileri kullanarak mahsul çıkış oranlarını tahmin etmek için yapay ağlar kullanılır. Toprak, sıcaklık, basınç, yağış ve nem gibi parametreler bu verilere dahildir. Çiftçiler, doğru toprak verilerini elde etmek için gösterge tablosunu veya özel bir mobil uygulamayı kullanabilir.
  • Tarımsal drone’lar, ürün sağlığı değerlendirmesi, sulama, ürün izleme, ilaç püskürtme, ekim, toprak ve tarla analizi dahil olmak üzere çeşitli tarımsal süreçleri iyileştirmek için tarımda kullanılmaktadır.
Tarımsal drone
  • Geofencing ve canlı hayvan takibi. Çiftlik sahipleri hayvanlarının nerede olduğunu ve sağlıkları ile ilgili bilgileri toplamak için kablosuz IoT uygulamalarını kullanabilirler. Bu uygulama işgücünü azaltırken, hastalık bulaşmasını engellemeye de yardımcı olur.
  • Akıllı Seralar. IoT ile inşa edilmiş akıllı bir sera, iklimi akıllı bir şekilde izleyip yöneterek manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldırır.

Sektördeki pek çok kişi, nesnelerin interneti'nin tarımsal üretkenliği daha düşük maliyetlerle arttırmaya yardımcı olabileceğini fark etmeye başladı ve yeni işletmeler için bu pazarda hala çok yer var.

İlgili Ürünler