hortiturkey
Baş Editör

Organomineral Gübre Nedir?

2 Dakikalık Okuma
27 Temmuz 2020 Pazartesi
Bitki Besleme
Bitkiler.
Özet
Organik ve kimyasal hammaddelerin karışımından elde edilen bu gübrelerin içeriğinde; azot, fosfor, potasyum çinko, kükürt gibi elementlere ilave olarak organik besin maddeleride bulunur.
0
Paylaş

Organomineral gübreler, hümik asitlerin veya bunları içeren materyallerin (turba, linyit veya humus) amonyak,  fosforik asit çözeltileri ve potasyum tuzları ile işlenmesiyle üretilir.

Kısacası organik ve kimyasal hammaddelerin karışımından elde edilen gübreler olarakta tanımlayabiliriz.

Bu gübrelerde  azot, fosfor, potasyum, çinko, kükürt, kalsiyum elementlerinin yanı sıra gübre içeriğinde bulunan organik maddelerinde besin mineralleri bulunur.

Organomineral gübreler granül formunda buluna bildiği gibi, damla sulama veya yapraktan uygulanabilirlik açısından sıvı halde de bulunabilmektedir. Sıvı halde bulunan organomineral gübrelere, organomineral sıvı gübreler denilir.

Organik maddelerin toprağı iyileştirici özelliği ve minerallerin faydalarının tek bir gübrede toplanmasıyla elde edilen organomineral gübrelerin ülkemizdeki kullanım oranları son zamanlarda  artış göstermekte olup, özellikle örtü altı üretimdeki kullanımı yaygındır.

Gübre görseli.
Gübre görseli.

Organomineral Gübre Ne İşe Yarar?

İçeriğinde organik ve kimyasal maddeler barındıran organomineral gübrelerin faydalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • İçeriğinde bulunan organik madde sayesinde toprakların havalanmasını sağlayan bu gübre aynı zamanda bir toprak düzenleyicisi olup toprak kalitesini arttırır ve ph seviyesini düzenler.
 • Toprağın su tutma kapasitesini arttırır.
 • İçeriğinde bulunan organik madde sayesinde toprakta bağlı şekilde bulunan minerallerin parçalanarak bitki bünyesine alımını sağlar.
 • Toprak erozyonunu önler.
 • Daha sağlıklı bir kök gelişimi teşvik eder.
 • Toprakta bulunan ağır metal ve toksitleri bağlayarak bitkiyi korur.
 • Taban gübresi olarak kullanılması durumunda tohumların hızlı ve homojen çimlenmesini sağlar.
 • Kullanılan diğer gübrelerin verimini yükselterek, bitkinin besin alımını arttırır.
 • Kimyasal gübrelere göre daha fazla verim artışı sağlar.

Organomineral Gübre Desteği

Resmi gazete 30943 sayılı bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasına dair

2019/46 tebliği numarası madde 11 göre organomineral gübre desteği ile ilgili açıklama :

Katı organik-organomineral gübre desteği

MADDE 11 – (1) Katı organik-organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre kullanan üreticilere yönelik destekleme uygulama esasları ve bu ödemeden yararlanmak isteyen üreticiler ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Katı organik-organomineral ürünleri, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre GTS üzerinden 1/9/2018-31/8/2019 tarihleri arasında tedarik eden ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere ÇKS’deki arazi varlığı ile orantılı olarak dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

İlgili Ürünler

b) Bakanlıktan tescil belgeli olan katı organik-organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübreler destekleme kapsamındadır.

c) Katı organik ürünler için 150 kg/da, katı organik toprak düzenleyici ürünler için 100 kg/da, katı organomineral ürünler ve kaplama gübre için 20 kg/da, fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre için 150 kg/da asgari kullanım olmalıdır.

(2) 2019 üretim yılında katı organik-organomineral gübre desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçilerin bu taleplerini 31/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Organomineral Gübreler Ne Zaman Uygulanır?

Granül yada sıvı halde bulunabilen organomineral gübreler, ekim öncesi veya ekim zamanında taban gübresi olarak kullanılmasına ilave olarak üst gübre olarakta kullanılabilmekte ve bitkinin tüm gelişim sürecinde uygulanabilmektedir.

Organomineral gübreler:

 • Açık tarla ve sera sebzelerinde dikim öncesinden tüm gelişim süresi boyunca.
 • Bostanda dikim öncesinden tüm gelişim süresi boyunca.
 • Meyve ağaçlarında tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve oluşumu ve meyvelerin büyüme süresi boyunca.
 • Buğday, mısır, arpa, ayçiçeği…kardeşlenme öncesinde.
 • Bağ; yaprak oluşumundan hasat dönemine kadar.
 • Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Havuç… , ekim öncesi ve yaprak oluşumunda. 
Gübre uygulama anı.
Gübre uygulama anı.

Organomineral Gübreler Nasıl Uygulanır?

Taban gübresi olarak kullanılması durumunda organomineral gübreler, tohum veya kök derinliğine gelecek şekilde uygulanmalıdır.

Üst gübre olarak kullanımda ise serpme yöntemiyle toprak yüzeyine uygulanır.

Meyve ağaçlarında ağaç taç izdüşümüne gelecek şekilde toprağa karıştırılarak uygulanabilir.

Bunlara ilave olarak damla sulama ile yada püskürtülerek yapraktanda uygulanabilmektedir.

Gübre uygulama anı.
Gübre uygulama anı.
Kaynaklar
 1. Resmi gazete 30943 sayı 2019/46 tebliğ no, madde 11.