hortiturkey
Baş Editör

Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Kimyasal Mücadele Uygulama Teknikleri

4 Dakikalık Okuma
16 Nisan 2020 Perşembe
Bitki Koruma
Örtüaltı sebzecilik kimyasal mücadele uygulama teknikleri
Özet
Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde kimyasal zirai mücadele uygulama tekniklerini öğrenmek mücadelenin verimliliğini arttırır ve bitkilere olası bir zararı önler.
0
Paylaş
Bu içerik, Örtüaltı Sebzecilik zirai mücadelesinin bir parçasıdır. Bu kategorideki tüm mücadele yöntemlerini ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hastalık ve zararlılarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında mekanik veya motorlu sırt pülverizatörleri, sırt atomizörü, üzerinde elektrik ya da benzin motoru bulunan arabalı tip pülverizatörler, sisleyiciler veya döner diskli memelere sahip pülverizatörler kullanılmalıdır (Şekil 138). Ayrıca bazı uygulamalar damla sulama sistemi ile de yapılabilmektedir (Şekil 139). Çalışma basıncı, meme tipi, meme delik çapı, meme verdisi ve ilerleme hızı gibi biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler amaca uygun olarak seçilmelidir.

örtüaltı tarımda kimyasal mücadele aletleri
Şekil 138. Mekanik sırt pülverizatörü (a), motorlu sırt pülverizatörü (b), sırt atomizörü (c), arabalı tip motorlu pülverizatör (d), sisleyici (e), döner diskli memeli pülverizatör (f)

Özellikle sisleyicilerle ve döner diskli memeye sahip pülverizatörlerle çalışmada damla çapının oldukça küçük olması nedeniyle buharlaşma tehlikesi bulunmaktadır.

Bu nedenle uygulama sırasında bitki yaprakları kuru olmalı ve yüksek nem bulunmamalıdır. Sıcaklık ise 18-29°C arasında olmalıdır. Uygulama için akşam saatleri tercih edilmelidir.

Yabancı otlarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında yelpaze hüzmeli meme tipi tercih edilmelidir.Uygulamalardan önce makina kalibrasyonu yapılmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Kalibrasyon işlem basamakları pülverizatör deposuna Bitki KorumaÜrünü (BKÜ) katılmaksızın su ile yapılmalıdır.

Şekil 139. Damla sulama sistemi ile ilaç uygulaması

Kalibrasyon

Sırt Pülverizatörleri ve Atomizörlerinin Kalibrasyonu

Sırt pülverizatörleri veya atomizörleri ile ilaçlama söz konusu ise kalibrasyon aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapılabilir;

  • 100 m²’lik bir alan işaretlenir.
  • Sırtta ve elde taşınan pülverizatörlerde ilaçlamaya uygun bir ilerleme hızı belirlenerek tüm uygulama süresince hızın sabit kalmasına dikkat edilmelidir.
  • Depoya ölçülü miktarda su konularak bu alan ilaçlanır ve depoda kalan su miktarı ölçülür (Püskürtme, ilaçlı su zerreleri bitkide damla oluşturup akmayacak şekilde olmalıdır). İlaçlama öncesi ve sonrasındaki su miktarı arasındaki fark kaydedilir. Aşağıdaki formülden ilaç normu (l/ha veya l/da) hesaplanır.

İlaç normu = Harcanan su miktarı (l) / İlaçlanan alan (da veya ha)

  • Ölçülen norm ile önerilen norm karşılaştırılır. Eğer ölçülen norm, önerilen normdan %5 daha yüksek veya daha düşük ise basınç veya ilerleme hızı ya daher ikisinde de ayarlamalar yapılarak kalibrasyon yenilenir.
  • Depoya konulacak ilaç miktarı aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.

İlaç normu = [ Depo hacmi (l) x Doz ( l/ha veya gr/ha) ] / İlaç normu (l/ha)

Döner diskli ve arabalı tip pülverizatörlerin kalibrasyonunda da aynı işlem basamakları izlenir.

Etkili bir ilaçlama ve ilaçlanan yüzeyler üzerinde kalan pestisit kalıntılarını azaltmak için pülverizatörün kalibrasyonu periyodik olarak yapılmalıdır. Çalışma koşulları ve kullanılan BKÜ’ndeki değişmeler yeni bir kalibrasyon gerektirir. Ayrıca memelerde oluşan aşınmalar ve tıkanmalar, verdide artışa veya azalmaya neden olduğundan kalibrasyon çok önemlidir. Verdi arttıkça hedeflenen ilaç normundan daha fazlası bitkiye uygulanmaktadır. Verdi azaldıkça ise hedeflenen ilaç normundan daha azı bitkiye uygulanmakta ve ilaçlama etkinliği düşmektedir.

İlaçlamalarda pülverizatör üzerinde yer alan memelerin kataloglarında belirtilen basınç değerleri kullanılmalıdır.

İlgili Ürünler

Sisleyicilerin Kalibrasyonu

Örtüaltı yetiştiriciliğinde yüksek, düşük ve çok düşük hacim uygulamaları yapıldığından ilaç normu için genel bir referans değeri vermek zordur. Bu nedenle bitkinin vejetatif gelişimine uygun olarak ilaç normu seçilmelidir. Genel olarak sıvı formülasyonlarda1,5-2 l/da, ıslanabilir toz formulasyonlarda ise 2-3 l/da ilaç normu tavsiye edilebilir.

Örtüaltında sebze yetiştiriciliğinde gerek ısı enerjisi ile çalışan memelere sahip termal sisleyicilerle ve gerekse soğuk sisleyicilerle yapılacak uygulamalarda, ilaç normu uygulanacak alana göre belirleneceğinden öncelikle seranın alanı hesaplanmalıdır.Sera alanı (m²)= Sera uzunluğu (m) x Sera genişliği (m)Daha sonra sisleyicilerin sıvı akış miktarı (verdi) (litre/dakika) belirlenmelidir. Bunun için sisleyicinin sera alanındaki ilaçlama işini tamamlama süresi tespit edilerek bu süre zarfında harcanan su miktarı ölçülür. Ölçülen süreye ilaçlama sırasında dikkat edilmeli, taşınan tip sisleyiciler kullanılıyorsa aynı hızda hareket edilmelidir.

Örneğin; 30 m uzunluğunda 10 m genişliğinde bir serada sisleyici ile yapılan uygulamada 3 dakikada 150 ml su harcandığı tespit edilsin. Bu durumda;

Sera alanı = 30x10=300 m2 =0,3 da

İlaç normu (l/da) = Serayı ilaçlamak için gerekli su miktarı (l) / Sera alanı (da)

İlaç normu (l/da) = (0,15 / 0,3) = 0,5 l/da olarak hesaplanır.

İlaç etiketinde belirtilen doz değeri dikkate alınarak sisleyici deposuna katılması gereken ilaç miktarı belirlenir.

Damla Sulama Sistemi ile Pestisit Uygulamada Kalibrasyon

Zamanlama

Minimum enjeksiyon zamanı, ihtiyaç duyulan suyun pestisit enjeksiyon pompasından en uzaktaki dağıtıcıya ulaşması için gerekli olan süredir. Bu süreyi doğru belirlemek için sabun ya da gıda boyası karıştırılmış yaklaşık 4 litre su sisteme enjekte edilir.

Başlangıç ve son dağıtıcıdan bu karışımın çıktığı bitiş süresi kaydedilerek sistemindoldurulması için gerekli zaman bulunmuş olur. Bu süreden daha azı bitkilere eşit olmayan ilaç dağılımına sebep olur. Genel bir kural olarak her bir sulama bölgesi için enjeksiyon süresi 2 saatten daha uzun olmamalıdır. Ayrıca pestisit enjeksiyon içinsulama döngüsünün 1/3 ‘lük dilimi hedeflenmelidir. Örneğin; 180 dakikalık sulama süresinin ilk 60 dakikasından sonraki zaman dilimi enjeksiyon için seçilmelidir.

Tıkanmaları engellemek için enjeksiyon son filtrelerden önceki bir noktada yapılmalıdır.Sulama sistemine enjekte edilecek pestisit miktarının hesaplanması:

Damla sulama sistemine enjekte edilecek pestisit miktarının hesaplanması için öncelikle ıslatılacak alanın belirlenmesi gerekmektedir. Damla sulama sistemi ile boş alanda (malçsız) enjekte edilecek pestisit miktarının hesaplanması için; Bitki sıra üzerine bitkilerin kök bölgelerini ıslatmak için yeterli su uygulandıktan sonra ıslatılmış sıranın genişliği ölçülür. Sulanacak sıraların toplam uzunluğu ıslatılmış sıranın genişliği ile çarpılarak toplam ıslatılmış alan bulunur. Sisteme enjekte edilecek pestisit miktarı bu alana göre hesaplanmalıdır. İlacın etiketinden dekara uygulama dozu ile toplam alan çarpılarak sulama suyuna enjekte edilecek pestisit miktarı hesaplanır.

A = b x h x 0,001

A: Toplam ıslatılan alan (da)

b: Islatılan sıranın genişliği (m)

h: Sulanacak sıraların toplam uzunluğu (m)

m= A x D

m: Enjekte edilecek pestisit miktarı (ml)

D: İlaç dozu (ml/da)

Örnek: Damla sulama sistemi ile sulanan toplam 50 sıralık bir alanda ıslatılan tekbir sıranın genişliği b=0,75 m ve uzunluğu h= 50 m, kullanılacak pestisitin dozu125 ml/da ise;

A= 0,75 x 50 x 50 x 0,001= 1,87 da

m= 1,87 x 125= 233,75 ml’ dir.

Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçeriğe virüsün tanımı eklenmiş ve içerik daha rahat okunabilmesi için başlıklara ayrılmıştır.

Orijinal Makale

Doç. Dr. Seral YÜCEL, Dr. Tülin KILIÇ, Dr. Nursen ÜSTÜN, Dr.Pervin ERDOĞAN, Dr.Nilüfer YILDIZ, Dr. Emine TOPUZ, Dr.Tijen TAŞKIN, Dr. Melike YURTMEN, Dr.Ayşe AŞKIN, Sabriye ÖZDEMİR, Dr.Mehmet KARACAOĞLU, Dr. Adem ÖZARSLANDAN, Dr.Cevdet ÖZKAN, Dr.Abdullah YILMAZ, Dr. Öncül K. CANER, Dr. Eda AKSOY (2017). Örtüaltı Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI