hortiturkey
Baş Editör

Patates Tarlalarında Yabancı Otlarla Mücadele

4 Dakikalık Okuma
13 Mayıs 2020 Çarşamba
Bitki Koruma
Patates Tarlalarında Yabancı Otlarla Mücadele
Özet
Patates tarlalarında yabancı otlar için kültürel önlemler alabilir, fiziksel, mekanik ve kimyasal mücadele verebilirsiniz.
0
Paylaş
Bu içerik, Patates zirai mücadelesinin bir parçasıdır. Bu kategorideki tüm mücadele yöntemlerini ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Patates bir çapa bitkisidir. Patateste yabancı otlara karşı öncelikle çapa tavsiye edilmelidir.

Kültürel Önlemler

  • Tarla içindeki yabancı otları, tohum vermeden önce imha etmelidir.
  • Temiz ve sertifikalı tohum kullanılmalıdır
  • Kullanılan tarım aletlerini, traktör, tırmık, pulluk, diskaro, bulaşık sahalardan çıkmadan önce temizlemelidir.
  • Yanmış çiftlik gübresi kullanmalıdır.
  • Sulama kanalları temiz tutulmalıdır. Böylece sulanan tarlalara ot tohumlarını veya parçalarının taşınması önlenir.
  • Tarla kenarlarındaki yabancı otların gelişip tohum vermelerini engellemelidir.
  • İyi bir tohum yatağı hazırlamalı, ekim derinliğini iyi ayarlamalıdır. Böylece kültür bitkisinin sağlıklı gelişmesine yardımcı olarak yabancı otlarla rekabeti güçlendirir.

Toprağın İşlenmesi

Yabancı otlarla mücadelede, kazayağı, pulluk, kültüvatör, diskaro ve tırmık gibi aletlerle toprak işlenmelidir. Sürümün belli başlı fonksiyonu toprağın fiziksel ve kimyasal niteliklerini zenginleştirmenin yanında yabancı otları da imha etmektir. Sürümün etkili olması yabancı ot türlerine, yoğunluğuna ve toprağın fiziki karakterine bağlıdır.

Sürüm yabancı otları kurutarak öldürecek kadar derin ve zamanında yapılmalıdır. Bu yöntemle tek yıllık yabancı otlarda daha iyi sonuç alınmaktadır. Çok yıllık yabancı otlarda ise yüzeysel köklü olanlar sürümle azaltılabilir. Ancak bunların toprak altı gövdelerinin topraktan çıkarılıp toprak yüzünde kuruyarak ölmeleri sağlanmaktadır. Aksi halde sürümü takiben toprak altında kalan bitki artıkları yeni bitkileri oluşturur.

Biçme

Yabancı otlar biçilerek tohum oluşumu engellenir ve boylu yabancı otlar bertaraf edilir.

Ekim Nöbeti

Ekim nöbeti bazı yabancı otların gelişim ve yayılmalarını önler. Her kültür bitkisinin kendine özgü yabancı otları vardır. Bu bakımdan aynı kültür bitkisinin üst üste yetiştirilmesiyle bu yabancı ot çeşitleri yoğunluk kazanır.

Kimyasal Mücadele

Yabancı otlarla mücadelede kültürel önlemlere öncelik verilmeli, mecbur kalındığı takdirde aşağıdaki şekilde kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Patatesin münavebe bitkisi olduğu dönemde, münavebe bitkisi ile (buğday, arpa) özdeşleşen yabancı otların kimyasal mücadelesi münavebe bitkisi döneminde yapılmalıdır.

Dikim Öncesi: Patates dikimi için hazırlanmış toprağa dikimden önce herbisitler uygulanır ve üzerinden diskaro ve tırmık geçirilerek ilacın 5–7 cm derinliği karıştırılması sağlanır. Sonra patates ekimi yapılır.

Dikim sonrası: Patates dikiminden sonra, henüz kültür bitkisi ve yabancı otlar çıkmadan önce toprağa uygulanır.

Çıkış Sonrası: Patatesler 10–15 cm boyda, yabancı otlar 2–6 yapraklı devrede metrubuzin %70 grubu herbisitler uygulanabilir.

Patates Tarlalarında Yabancı Otlar İçin Kullanılabilecek İlaçlar

Etkili madde adı ve oranı (%) Formülasyon tipi Doz (100 litre suya) Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün) Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Prosulfocarb 800 g/l EC 500 ml / da - N
Flurochloridone 250 g/l EC 200–250 ml / da - F1
Linuron % 47.5 WP 200–300 g / da - C2
Linuron 450 g/l SC 250 ml / da - C2
Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar
Pendimethalin 330 g/l EC 500 ml / da   K1
Prometryne % 80 WP 200–300 g / da   C1
Fluazifop-P-Butyl 125 g/l EC 200 ml / da   A/1
Fluazifop-P-Butyl 150 g/l EC 100 ml / da   A/
EK5. Patates tarlalarında yabancı otlarda kullanılabilecek ilaçlar - * Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

İlaçlar ve Etki Ettikleri Yabancı Otlar

Yabancı Otlar & İlaçlar Fluazifop-P-utylB Flurochlorione %25 Linuron %47.5 Metribuzin %70 Pendimethalin %33 Prometryne %80 Prosulfocarb 800 g/l
Anadolu şahteresi             x
Ballıbaba     x        
Bozot   x          
Çoban çantası   x x        
Çoban değneği   x         x
Darıcan x   x   x    
Demir dikeni       x   x  
Gelincik   x          
Kanyaş x            
Kara yonca             x
Kırmızı köklü tilkikuyruğu   x x x x x x
Horozibiği   x   x   x  
Kirpi darı     x     x  
Köpek üzümü   x          
Sarmaşık çoban değ.             x
Semizotu     x x x x  
Sirken   x x x x x x
Soda otu   x          
Süpürgelik   x          
Şahtere     x        
Şeytan elması     x x     x
Yavşan otu       x   x  
Yabani hardal   x   x x    
Yabani turp otu     x        
Yer fesleğeni       x   x  
Yoğurt otu             x
EK5. Patates tarlalarında kullanılan ilaçlar ve hangi yabancı otlarlara etki ettikleri.

İlgili Ürünler

Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçerikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Orijinal Makale

Dr. Pervin ERDOĞAN, Dr. Emel ÇAKIR, E. Arzu ELİBÜYÜK, Dr. Emre EVLİCE, Ali Ferhan MORCA, Dr. Aynur KARAHAN, Dr. Tülin KILIÇ, Sabriye ÖZDEMİR, Filiz ÖNTEPELİ, Dr. Yasemin SABAHOĞLU, Abdullah YILMAZ, Dr. Melike YURTMEN, Dr. Enbiye ULUTAŞ, Dr. Nursen ÜSTÜN (2017). Patates Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI