profil resmi
Serkan Sezen
Ziraat Mühendisi, Konya

Pestisitlerin Sürdürülebilir Kullanımı

1 Dakikalık Okuma
17 Ağustos 2022 Çarşamba
Bitki Koruma
Pestisit
Özet
Bitki Koruma Ürünlerinin kullanımının insan sağlığı ve çevre üzerinde büyük etkisi olduğu aşikardır.
0
Paylaş

Ülkemizde tarım adına yapılacak çok işimizin olduğu konusundan yola çıkarak pestisitlerin sürdürülebilir kullanımına ilişkin 2009/128/EC sayılı Avrupa kararnamesi ( https://lnkd.in/dixwwgy4 ) ve ülkemizde bu konuda karşılığı olan Bakanlığımıza bağlı Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı’nın (https://lnkd.in/d7WGW64p ) veri tabanını inceleyerek sizleri bilgilendirmek istiyorum.

Pestisit kullanımının, güvenli elleçlenmesi, depolanması, boş ambalajların ve tank karışımlarının imhası konusunda çiftçilerimizin bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle pestisit kullanımının etkilerini belirlemeyi amaçlayan araştırma programlarını teşvik etmek, pestisitlere karşı hassas olduğundan yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesini önleme konusuna dikkat çekmek, en önemli önceliklerimiz arasında yer almalıdır. Pestisit kullanıcıları için bölgesel eğitim sistemi kurmak, halihazırda kullanımda olan pestisit uygulama ekipmanının düzenli teknik muayenesi için sistemler oluşturmak; mahsul verimini artırma, gıda güvenliğini, yaşam kalitesini ve uzun ömürlülüğü, enerji kullanımını ve çevresel bozulmayı iyileştirmede sayılabilecek rasyonel çözümlerden sadece bir kaçıdır.

Pesticides Feature Min

 
Sıvı bitki koruma ürünleri püskürtülürken, bitki sağlığı açısından önemli bir faktör damla boyutu spektrumudur, çünkü optimal bir damlacık spektrumu gerekli dozun hedefe transferini sağlar ve buharlaşma, sürüklenme ve akıştan kaynaklanan hedef dışı kayıpları en aza indirir, işçinin dermal ve inhalasyon maruziyetini azaltır.
 
Ekte yer alan ve sizler için incelediğim “Tarımsal Sistemlerde Pestisit Uygulamaları” kitabı birbirinden başarılı 6 adet araştırmayı içermektedir; İlk dört makale, pestisit uygulamalarında damla boyutu spektrumunun önemine odaklanmaktadır. Özellikle, son makale hacmi ve pestisitlerin çevresel etkisini azaltmak için hassas püskürtmede yapay zekanın nasıl kullanılabileceğinin bir örneğidir. Araştırma, sera ortamında yetiştirilen hıyarlara püskürtülen ürün miktarını %55'e kadar azaltmayı başaran bir çalışmadır.
 
Sonuç olarak, pestisit uygulamasını daha sürdürülebilir hale getirmek için püskürtme tekniklerini etkileyen; Püskürtme kaymasının izlenmesi, hedef tespiti için sensörlerin kullanılması, mahsul parametrelerinin haritalanması ve değişken oranlı püskürtücülerin geliştirilmesi, sürdürülebilir hassas tarım sistemleri konusunda çalışmalar desteklenmelidir. Ayrıca Bakanlığımızın BKÜ veri tabanında ruhsatlandırdığı bazı ilaçları gözden geçirmesinde fayda var Avrupa Birliğinde yıllar önce kullanımdan kaldırılan ilaç türleri bizde hala kullanılmakta.

İlgili Ürünler

Kaynaklar
Bu içerik için kaynak belirtilmemiş.