hortiturkey
Baş Editör

Sıvı Gübre Nedir, Ne İşe Yarar?

2 Dakikalık Okuma
21 Mayıs 2020 Perşembe
Bitki Besleme
Sıvı gübre.
Özet
Bitkiler tarafından emilim ve besin alımı katı gübrelere göre daha hızlı olan sıvı gübrelerin bitki gelişimi üzerinde etkisi daha hızlıdır.
0
Paylaş

Bitkilerin ihtiyaç duydukları besinlerin toprağa yada yaprağa, sıvı formada verilmesini sağlayan gübrelere sıvı gübreler denilir. Topraktaki etkileşimi katı gübrelere göre daha hızlı olan sıvı gübreler, bitkiler için oldukça faydalıdır.

Bitkinin direkt kök bölgesine damlama ile, ya da yaprağa püskürtme yöntemiyle uygulandığı için, bitki tarafından emilimi katı gübrelere göre daha kolaydır ve bitki ile etkileşimi hızlıdır.

Sıvı gübreler;

  • Topraktaki mikroorganizmaların sayısını arttırır.
  • Toprağın besin değerini arttırarak, bitki büyümesini hızlandırır.
  • Toprağın ph değerini regüle eder.
  • Bitkinin her döneminde kullanılabilir.
  • Bitkinin kök gelişimini destekler.
  • Toprağın su tutumunu arttırır.
  • Tohum çimlenme oranını hızlandırır.
  • Sulama ihtiyacını düşürür.
  • Ürünün daha kalite ve raf ömrünü arttırır.     
Sıvı gübre uygulamasıyla yetişmiş domates.
Sıvı gübre uygulamasıyla yetişmiş domates.

Sıvı Gübreler Nasıl ve Ne Zaman Uygulanır?

Sıvı gübreler genelde su ile seyreltilerek, damla sulama ile bitkinin köküne, ya da bitkilerin yapraklarına püskürtülerek uygulanır.

Bu uygulamalar sabah erken saatlerde, ya da akşam üzeri saatlerinde yapılmalıdır.

Örtü altında yetiştirilen sebzelerde, ilk sulamadan başlayarak, her sulamada kullanılabilir.

Açık alanda yetiştirilen sebzelerde ise, ilk sulamadan başlayarak, çiçek dökene kadar uygulanabilir.

Sıvı gübre uygulaması.
Sıvı gübre uygulaması.

Sıvı Gübrede Damla Sulama

Fertigasyon da denilen bu uygulamada, su tankına belirli oranda katılan sıvı gübre bitkinin kök bölgesine damla sulama sistemiyle verilir. Besinin, bitkinin kök bölgesine direkt ve yeterli miktar verilmesinden ve bitkinin besine kolaylıkla ulaşabilmesinden dolayı; gübrelemeden en üst düzeyde fayda alınır.

Damla sulama ile verilen sıvı gübreyle, bitkinin ihtiyacı olan besin elementleri, doğru zaman ve miktarda verildiğinden, verimde%20-50 arasında artış sağlanır.

Gübre damla sulama ile direkt olarak bitkinin kök bölgesine verildiği için, kök bölgesi besin elementlerini tam ve eşit şekilde alır.

Damla sulama ile uygulanan sıvı gübrede, uygulama direkt olarak bitki köküne ihtiyaç kadar ve belirlenen sürede bırakıldığı için; su ve gübre miktarında tasarruf sağlanır.

İlgili Ürünler

Damla sulama ile sıvı gübreleme.
Damla sulama ile sıvı gübreleme.

Püskürtme Gübreleme

Bitkiler toprakta bulunan besinleri kökleri yardımıyla alırken; yaprakları ile de suda çözünmüş olan organik, inorganik ve gaz şeklindeki besin elementlerini alırlar.

Bahsi geçen bu elementleri içeren gübrelerin , suda çözülmüş şekilde yapraklara pulvarizatör yada buna benzer tarım aletleriyle püskürtülerek uygulanmasına püskürterek gübreleme denilir.

Bir destekleme gübre tekniği olan püskürtme gübre ile uygulanan sıvı gübrelerle, bitkilerin topraktan gübre ile aldıkları besin takviye miktarı arttırılır.

Yine püskürtme yöntemiyle bitkinin yaprak bölgesine uygulanan sıvı gübre ile bitki daha fazla şeker üretir ve bu şeker bitkinin kök çevresine yayılır.

Sıvı gübrenin püskürtülerek verilmesi.
Sıvı gübrenin püskürtülerek verilmesi

Sıvı Gübre Tankı Nedir, Ne İşe Yarar?

Tarımda bitkisel üretimi arttırmak için gübreleme yapılması şarttır. Piyasada katı, sıvı ve toz halde bulunan gübrelere ilaveten, sıvı çiftlik gübreleri de mevcuttur.

Hayvan çiftliklerindeki dışkıların ya da gübrelikte bekleyen gübrelerden sızan sıvıların, su geçirmeyen çukurlarda toplanmasıyla elde edilen homojen karışıma, sıvı çiftlik gübresi denir.

Günümüzde artan organik gübre kullanımı, sıvı çiftlik gübrelerinin düzgün bir şekilde toprağa uygulanmasını sağlayan modern makine ve sistemlerin gelişmesine olanak sağlamıştır.

Homojen hale getirilen bu hayvan dışkılarının, tarlaya düzgün şekilde yayılmasını sağlayan makinalara gübre tankı denilir.

Tank içinde bulunan bir pompa ve bir püskürtücü dağıtıcıdan oluşan bu makina, traktör arkasında takılarak çalışır ve sıvı halde bulunan gübrenin düzgün bir şekilde tarlaya atılmasını sağlar.

Sıvı gübre tankı.
Sıvı gübre tankı
Kaynaklar
Bu içerik için kaynak belirtilmemiş.