profil resmi
Serkan Sezen
Ziraat Mühendisi, Konya

Sürdürülebilir Tarımda Meyve ve Sebzeler

2 Dakikalık Okuma
23 Haziran 2022 Perşembe
Yaş Meyve, Sebze
Meyve ve sebzeler
Özet
Sürdürülebilir tarımsal üretim hedeflerinin gerçekleştirilebilmesinde, meyve ve sebzelere çok stratejik bir konumdadır.
1
Paylaş

Bugün dünyada 690 milyon açlık çeken insan yaşıyor, 750 milyon insan gıda güvenliğinden yoksun ve 3 milyar insan sağlıklı beslenemiyor. 2019 tahminlerine göre, dünyadaki 5 yaş altı çocukların % 21,3'ü (144 milyon) gelişim bozukluğu, % 6,9'u (47 milyon) zayıf ve % 5,6'sı (38 milyon) aşırı kiloludur.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)/Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kişi başına günde en az 400 gr meyve ve sebze tavsiyesi, yalnızca Asya'nın bazı bölgelerinde ve üst orta gelirli ülkelerde karşılanmaktadır.

Küresel yoksulluk oranının 2020'de % 8,8'e ulaşarak 1998'den bu yana ilk kez bu seviyeye ulaşmıştır. COVID-19'un etkisi bu eğilimleri şiddetlendirerek 132 milyon kişi ilave bu rakamları artırmıştır ve uygulanan kısıtlamalar, meyve ve sebze üretimi için işgücü azalttı, nakliye ve pazarlama faaliyetlerini sınırladı, bu durum tüketici fiyatlarının artmasına neden oldu.

Basitçe söylemek gerekirse, dünya 2030'a kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden gün geçtikçe uzaklaşmakta.

Meyve Sebze3 Min


Meyve ve sebzelerin sürdürülebilir üretimini teşvik etmek FAO'nun stratejik hedeflerini gerçekleştirmenin merkezinde yer alır. Mevcut arz, küresel beslenme gereksinimlerini karşılamadığından özellikle üretimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Meyve ve sebzeler son derece çabuk bozulabilir ve bu da onları gıda kaybını ve israfını azaltma mücadelesinde “kritik nokta” haline getirir.

Meyve ve sebzeler, küçük arazilerde yetiştirilebilen yüksek değerli ürünlerdir ve bu bağlamda küçük ölçekli çiftçiler için ekonomik fırsatlar yaratır. Meyve ve sebzeler genellikle taze veya çiğ yenildiğinden gıda güvenliği kritik bir konudur. Taze ürünlerin üretilmesi, hasat edilmesi ve hasat sonrası işlenmesinde iyi uygulamaların teşvik edilmesi, gıda kontaminasyonu riskini ve kalitenin korunmasına yardımcı olarak kayıpları azaltır. Meyve ve sebze değer zincirleri emek ve bilgi yoğun olduğundan, çiftlikte ve çiftlik dışında istihdam fırsatları, genç nüfus için çekici olan işler yaratabilirler. Meyve ve sebze üretimini ve tedarik zincirlerini daha sürdürülebilir hale getirmeye yönelik girişimler, özellikle girişimci kadınları desteklemek stratejik başlangıç noktası olabilir, çünkü geleneksel olarak meyve ve sebzeleri üreten ve işleyenler genellikle kadınlardır.

İlgili Ürünler


28 Farmgirls Super Jumbo Min

Ekte yer alan “MEYVE VE SEBZELER / Küçük ölçekli sürdürülebilir tarım için fırsatlar ve zorluklar” kitabı, meyve ve sebze üretiminin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada oynadığı kritik rolün bilincinde hazırlanmıştır. Ayrıca kitap, iklim veya pazar talebindeki değişikliklere dirençli sürdürülebilir meyve ve sebze üretimi ve değer zinciri yönetimi konusunda uygulayıcılara ve politika yapıcılara rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

Geçtiğimiz günlerde televizyonda izlediğim, 10-15 yaşındaki limon ağaçlarının iş makinaları ile sökülerek tarım arazilerinin betonlaşma yolunda ilerleyişini içim acıyarak izledim.

Üretmeliyiz, üretmiyorsak üretene köstek değil destek olmalıyız. 

Kaynaklar
Bu içerik için kaynak belirtilmemiş.