Toros Tarım logo
Toros Tarım
Türkiye, İstanbul

Toros Tarım: Organik ve Organomineral Pazarında da Öncü

3 Dakikalık Okuma
23 Ağustos 2021 Pazartesi
Şirket Haberleri
Toros Tarım
Özet
Gübre sektörünün lider firması olan Toros Tarımın, organik ve organomineral gübre pazarındaki yükselişi sürüyor.
0
Paylaş

Bilindiği gibi ülkemiz topraklarının büyük çoğunluğu organik maddece düşük olup, bu da onların verimliliğini dolayısı ile de birim alandan alınan verimleri olumsuz etkileyebilmektedir. Organik maddenin, toprakların fiziksel özelliklerini iyileştirme, besin elementlerinin yarayışlılıklarını artırma, mikroorganizma faaliyetlerini artırma gibi birçok faydaları vardır.

O nedenle, ülkemiz topraklarında düşük olan organik maddenin artan toprak işleme faaliyetleriyle daha da düşmesinin oluşturabileceği olumsuzlukları da göz önünde bulundurarak organik kaynakların mutlaka tarımsal alanlara geri kazandırılması gerekir. Ayrıca, artan kentsel yaşama bağlı olarak ortaya çıkan hayvansal, atık su kaynaklı ve organik kökenli kentsel atıkların oluşturabileceği olası çevresel sorunların önünün alınması açısından da organik kökenli bu kaynakların mutlaka en doğru şekilde yönetilmeleri de gerekir.

Organik Gübre Kaynakları

Bitki beslemede ve toprak iyileştirici olarak kullanılan en önemli organik kökenli hammaddeler arasında;

  • Çiftlik Gübreleri,
  • Biyogaz Tesisi Artıkları,
  • Atık SuTesisi Arıtma Çamurları,
  • Kentsel Atık Kompostu,
  • Leonardit, sayılabilir.

Söz konusu bu materyaller, özellikle kimyasal özellikleri yönünden birbirlerinden önemli farklılıklar gösterir. Bunlar arasında yer alan çiftlik gübreleri ya çiftlik içi kompostlama ya da biyogaz tesislerinde anaerob bakteriler yardımıyla yürüyen fermantasyon yardımıyla biyogaz ve biyogazdan da elektrik enerjisi üretiminde kullanılarak değerlendirilmektedir.

Biyogaz üretimi sonrasında arta kalan organik materyal ise, içeriğindeki humik+fulvik asit ile kaliteli bir gübreleme ve/veya toprak iyileştirici materyali olarak kullanılmaktadır. Leonardit ise alkali çözeltilerde kolayca çözünen yumuşak, siyah veya kahverengi, parlak, camsı bir mineraloiddir. Yüzeye yakın olarak işlenen linyitin oksidasyon ürünüdür. Zengin bir hümik+fulvik asit kaynağıdır (%90'a kadar) ve toprak düzenleyici olarak kullanılır. Ayrıca, ülkemizde organomineral gübrelerin hammaddesi olarak da değerlendirilmektedir.

Toros Tarım ve Organik-Organomineral Gübre Üretimi

Türkiye’de gelişen organik ve organomineral gübre pazarının taleplerini de göz önünde bulunduran Toros Tarım, 2017 yılında ilk organomineral gübrelerini piyasa sürerek bu alanda da adımlarını atmaya başlamıştır. İlk üretilen organomineral gübrelerinde leonardit hammaddesi kullanan Toros Tarım, en son Organik ve Organomineral Gübre Yönetmeliğine göre içeriğinde bulunması zorunlu olan %15 OM’yi karşılayan farklı azot, fosfor ve potasyum oranlarına sahip kompoze gübrelerini üretmeye ve piyasaya sunmaya devam etmektedir (Çizelge 1).

Çizelge 1. Toros Tarım tarafından leonardit* ve kompost** kullanılarak üretilen bazı organomineral kompoze gübrelerin formülasyonları ve içerikleri
Çizelge  1. Toros Tarım tarafından leonardit* ve kompost** kullanılarak üretilen bazı  organomineral kompoze gübrelerin formülasyonları ve içerikleri
Sektörde hem kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırmak hem de içeriği daha stabil olan hammadde tedariğini güvence altına almak isteyen Toros Tarım pazar payını artırmak adına 2019 yılında biyogaz ve organik gübre üreticisi Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin %70'ini satın almıştır.
Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri
Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri
Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri
Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri

Biyogazdan elektrik, hümik asit ve organik gübre üretmek amacıyla 2011 yılında kurulan tesiste, yoğun bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olan %100 yerli ve tümüyle çevre dostu teknolojiler kullanılmaktadır. 3,62 MW kurulu elektrik üretim kapasitesine ve yılda 15.000 ton katı organik, 10.000 ton sıvı organik gübre üretim kapasitesine sahip olan tesiste, birleşmenin ardından yapılan ek yatırımlarla yılda 35.000 ton kapasiteli organomineral gübre üretim tesis yatırımı da tamamlanmıştır.

İlgili Ürünler

Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri
Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri
Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri
Toros Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri
Gönen’deki tesisine ilave olarak Toros Tarım, Toros Meram Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., 6 MW kurulu güce sahip elektrik üretim tesisi ile yılda 75 bin ton katı organomineral gübre ve 15 bin ton sıvı organik gübre üretim kapasitesine sahip entegre bir biyogaz ve organik gübre kuruluşunu da aktif hale geçirmiştir.

Günde 770 ton ıslak atık bertaraf etme kapasitesine sahip olan tesiste, organik atıkların fermantasyonu yoluyla biyogaz ve biyogazdan elektrik üretimi gerçekleştirilmekte, ayrıca gazlaşma sürecini tamamlayan atıklardan ülkemiz topraklarının ihtiyaç duyduğu katı ve sıvı organik gübre üretimi yapılmaktadır. Sıfır sıvı atık deşarjı prensibiyle çalışan Meram Yenilenebilir Enerji, gelişmiş baca gazı arıtma ve ısı geri kazanım sistemleriyle çevreye saygılı bir kuruluş olup, bulunduğu bölgedeki organik atıkları bertaraf etme kapasitesiyle çevre kirliliğinin azaltılmasına önemli katkı sağlamaktadır. Döngüsel ekonominin başarılı bir uygulaması olan kuruluş, yerel istihdama katkısı ve toplumun ihtiyaçlarına verdiği destekle, çevresel ve sosyal kalkınmaya dayalı bir iş modelini benimsemektedir.

Toros Meram Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Toros Meram Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Toros Meram Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Toros Meram Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Kaynaklar

Toros Tarım