hortiturkey
Baş Editör

Turunçgilde Bitki Besin Maddesi Düzensizlikleri

4 Dakikalık Okuma
3 Mayıs 2020 Pazar
Bitki Koruma
Turunçgilde demir eksikliği
Özet
Turunçgil üretiminde; besin maddesi noksanlığı ya da fazlalığı ve sıcak ya da soğuktan kaynaklanan fizyolojik bozuklarlarla nasıl mücadele edeceğinizi öğrenin.
0
Paylaş
Bu içerik, Turunçgil zirai mücadelesinin bir parçasıdır. Bu kategorideki tüm mücadele yöntemlerini ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Demir noksanlığı (kloroz)

Tanımı ve belirtileri

Demir eksikliği; demir elementinin toprakta yetersiz veya alınabilecek formda olmaması, toprak yapısının ağır bünyeli ve taban suyunun fazlalığı nedeniyle köklerin yeterince havalanmaması, toprakta (kireç miktarı, nem oranı, azot, fosfat, çinko, bakır ve mangan gibi.) bulunan besin elementleri dengesinin çeşitli sebeplerden dolayı bozulması halinde ortaya çıkmaktadır. Demir, bitkilerde klorofil gibi önemli bileşiklerin yapı taşını oluşturur ve bitkide yeterli düzeyde olmaması sonucu kloroz
(sarılık) ortaya çıkar.

Damarların yeşil kalarak, damar aralarının sarıdan sarımsıbeyaza kadar değişen renk açılmaları demir noksanlığının tipik belirtisidir (Şekil 164). Kloroz belirtileri meyve ağaçlarının genç yapraklarında hafif sarılıkla başlar. Toprak ve hava koşullarına bağlı olarak genç yapraklarda başlayan klorotik belirtiler, yaşlı yapraklarda hızla yayılır. Hastalık ilerledikçe yaprakların kenarlarında kırmızımtrak ve kahverengi kurumalar görülür ve çoğu kez yaprağın tüm çevresini kaplar. Hızla sararan ve nekroze olan yapraklar zamanla dökülürler. Kloroza yakalanmış ağaçlar
hemen kurumaz. Ancak sarılık ve yaprak dökümü sonucunda asimilasyon alanı azalan bitkinin fızyolojik dengesi bozulur. Gelişme yavaşlar, çiçeklenmeyi olumsuz yönde etkileyerek verimin düşmesine neden olur ve önlem alınmazsa kuruma görülür. Bu nedenle hastalık özellikle bazik karakterli toprak yapısına sahip yörelerde meyve ağaçlarının doğrudan ürününü etkilemesi nedeniyle büyük ekonomik öneme sahiptir.

Demir elementinin noksanlığından kaynaklanan belirtileri, diğer belirtilerle karıştırmamak için yaprak ve toprak analizi yaptırılması gerekir.

Tüm bitkilerde kloroz görülebilmektedir. Elma, armut, şeftali, kiraz, vişne, ayva, turunçgil, asma, antepfıstığı ve çilek demir noksanlığına en duyarlı bitkilerdir.

Turunçgil yapraklarında demir noksanlığı
Şekil 164. Turunçgil yapraklarında demir noksanlığı

Demir noksanlığı Mücadelesi

Kültürel önlemler

  • Bahçe kurulmadan önce kesinlikle toprak ve sulama suyu analizleri yaptırılmalı; hastalığın oluşumuna uygun ağır ve çok kireçli topraklarda bahçe kurulmamalıdır.
  • Toprak karakterine göre, sulama aralıkları çok iyi belirlenmeli; taban suyu yüksek bahçelerde drenaj kanalları açılmalı ve su seviyesi istenilen düzeyde tutulmalıdır.
  • Organik maddece zayıf, ağır ve bazik karakterli topraklarda bol ahır gübresi kullanılmalıdır.
  • Fazla ışık klorozu artırdığından, aşırı güneşlenmeyi engelleyecek şekilde budama yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Uygulamalar kloroz belirtisi görülünce toprak ve yaprak uygulaması şeklinde iki değişik biçimde yapılır.

Toprak Uygulaması

Ağaçlarda, her ağacın taç izdüşümünde, toprak yüzeyinde 20-50 cm genişliğinde ve 10-15 cm derinliğinde çevresel karık açılır. Preparat bu alana kuru olarak homojen şekilde serpilir veya ağaçların büyüklüğüne göre 1-4 teneke suda eritilerek sulama şeklinde uygulanır. Uygulamadan sonra, çevredeki toprakla, uygulama yapılan kısım kapatılır. Daha sonra normal sulama yapılır.

Yaprak uygulaması

Demir noksanlığı belirtisi gösteren bitkilerde, birinci. uygulama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden 1-2 gün sonra yapılır. Klorozun şiddetine göre 10-15 gün aralıklarla 2-4 kez tekrarlanır. Kloroz durumu bilinmeyen bitkiler ise, kloroz belirtisi görülür görülmez aynı aralıklarla uygulama yapılır. Günün sıcak saatlerinde uygulama yapılmamalıdır.

İlgili Ürünler

Çinko noksanlığı

Tanımı ve belirtileri

Noksanlığı halinde meyve ağaçlarının sürgün uçlarında rozet denilen küçük ve sık yaprak kümecikleri görülür. Yapraklar normale oranla 20-30 defa daha küçüktür. Normal şekillerini kaybederler. Damarlar arası renk sarıya döner.

Hastalık belirtileri topraktaki çinkonun yeterli miktarda olmaması veya bitkinin mevcut çinkodan yararlanamaması nedeni ile meydana gelir.

Çinko, bitkilerin normal şekilde gelişmeleri ve yaşamaları için gerekli olan temel mikro besin elementlerinden biridir. Bitkiler tarafından çok az miktarda kullanılırlar ve bitki metabolizmasında önemli büyümeyi düzenleyen auxın hormonunun oluşumunu sağlar. Noksanlık halinde boğum aralarının kısa oluşu ve bodur gelişme bununla ilgilidir. Karbonhidrat taşınması ve şekerlerin düzenli kullanılmasını sağlar. Klorofil oluşumunda rol oynar. Azot ve fosfor metabolizması ile enzimlerin aktifliğini etkiler. Kök gelişimi üzerinde de çok önemli görevleri vardır. Çoğunlukla, kumlu, çakıllı, nemi az topraklarda çinko noksanlığı görülür. Ayrıca ağır ve killi, asit karakterli topraklarda da noksanlık görülebilir.

Çinko noksanlığında, meyve ağaçlarının sürgün uçlarında rozet denilen küçük ve sık yaprak kümecikleri görülür. Yapraklar normale oranla 20-30 defa daha küçüktür (Şekil 165). Normal şekillerini kaybederler. Damarlar arası renk sarıya döner. Kök gelişmesi zayıflar, su absorbsiyonu geriler. Meyve gözlerinin sayısı azalır ve oluşan gözlerin büyük çoğunluğu açılmaz. Meyveler küçük ve şekilsizdir. Verim ve kalitede düşer. Meyve gövdesi de kaba, gevrek ve düzensiz olur. Fazla kireç içeren alkali topraklarda ve düşük sıcaklıkta çinko noksanlığı görülür.

Fazla fosfor bitkiler tarafından alınmasını engeller. Şiddetli noksanlık durumunda, sürgünler ve küçük dallar olgunlaşmadan kurur ve buradaki yapraklar dökülür. Meyveler küçük, susuz ve kabukları kalındır. Turunçgil yetiştirilen bölgelerde, özellikle Akdeniz Bölgesinde yaygın şekilde görülmektedir

Çinko noksanlığının turunçgil yapraklarındaki belirtileri
Şekil 165. Çinko noksanlığının turunçgil yapraklarındaki belirtileri

Çinko noksanlığı Mücadelesi

Kültürel Önlemler

  • Toprak ve iklim koşulları uygun olmadığı yerlerde bahçe tesis edilmemelidir.
  • Toprak analiz sonucuna göre gübreleme yapılmalıdır.
  • Sulama, toprağın durumuna göre ayarlanmalı ve aşırı sulamalardan kaçınılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Yapraktan uygulamalar toprak uygulamalarına göre daha etkilidir. Noksanlık şiddetli ise 1.uygulama çiçeklenme öncesi, 2.uygulama meyve tutumundan sonra ve 3.uygulama ikinci uygulamadan 15-20 gün sonra yapılmalıdır.

Etkili madde adı ve oranı (%) Formülasyon tipi Doz (100 litre suya) Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün) Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Metalik demir şelat % 6 300-500 g/ ağaç (3 m’den büyük ağaçlara) SP/G 150-300 g/ağaç    
EK5. Besin Maddesi Noksanlıklarında kullanılabilecek ilaçlar - * Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.
Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçerikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Orijinal Makale

Ali ÖZTOP, Dr. Abdullah YILMAZ, Dr. Mehmet KARACAOĞLU,Dr. Adalet HAZIR, Dr. Melike YURTMEN, Ali KARATAŞ, Dr. Münevver KODAN, Bengi TOPKAYA KÜTÜK, Nuri ARI, Bilgin GÜVEN, Dr. Öncül K. CANER, Dr. Ercan CANIHOŞ, Selda ÇALIŞKAN, Fatih TOLGA, Dr. Serdar EYMİRLİ, İlker KURBETLİ, Dr. Yasemin SABAHOĞLU (2017). Turunçgil Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI