hortiturkey
Baş Editör

Tuta Kontrolü İçin Düzenli Siyah Yapışkan Tuzakların Kullanımı

4 Dakikalık Okuma
25 Mayıs 2021 Salı
Bitki Koruma
Biobest
Özet
Yapışkan kart ve tuzaklar yetiştiriciler için faydalı böceklerin ve/veya ilaçlama dinamiklerinin değişimini ve bunların ne zaman uygulanmaları gerektiğini belirlemede önemli bir araçtır.
0
Paylaş

Yapışkan kart tuzaklar ve rulolar, uçan böcekleri renkleriyle çekerler. Sarı renk beyaz sinekler, galeri sinekleri, mantar sinekleri ve bazı yaprak bitleri için çekicidirler. Mavi ise esas olarak thripsleri çeker. Buna keza siyah renkler de domates güvesini, yani Tuta absoluta’ yı çekmektedirler.

Yapışkan kart tuzak ve rulolar, zararlı böcekleri erken bir aşamada tespit etmek ve popülasyon gelişimlerini izlemek için kullanışlı olduğu gibi kitlesel zararlı mücadelesinde de etkin bir rol oynar.

Güney Amerika domates güvesi:

Zarar yapma potansiyeli çok yüksek olan T. absoluta, açık tarla ve seralarda domates yetiştiriciliğindeki başlıca zararlıdır. Larvalar, domates bitkisinin kök hariç her yerine ve her aşamasına zarar verirler. Yumurtalardan çıkan larvalar meyveye, yapraklara, yaprak ve bitki saplarına girerek beslenirler.

Tutanın bitki üzerindeki zararı
Tutanın bitki üzerindeki zararı

Larvalar, iki epidermis arasına galeriler açarak domatesin yapraklarından beslenirler. Ayrıca bitkinin yeşil kısmında açılan galeriler sayesinde bitkiyi tamamen kurutabilirler.

Tutanın yapraktaki zararı
Tutanın yapraktaki zararı

Yoğun zararlı popülasyonlarında (kuru koşullarda) özellikle domateste %50-100 oranlarında ürün kayıplarına neden olurlar. Zararlı böceğin tüm biyolojik evreleri domates meyvesinde bulunabildiği için, zararlılar domates meyveleri ile taşınmaktadır. Fide ve bunun dışındaki taşıma malzemeleride bulaş kaynağı olabilmektedir.

Ergin tuta
Ergin tuta

Genel Kontrol Önlemleri

 • Fidelerin zararlı ile bulaşık olmamasına özen gösterilmeli,
 • Zararlı ile bulaşık yaprak, meyve ve bitkilerin üretim alanından uzaklaştırılması ve imhası gereklidir,
 • Üretim alanı ve çevresinde zararlıya konukçuluk edebilecek, özellikle Solanaceae familyasına ait yabancı otlarla mücadele edilmelidir,
 • Zararlının larva ve pupaları tarlada kalan bitki artıklarında yaşamını sürdürebileceğinden, bulaşık alanlarda hasat sonrası bitki artıklarının imhası önemlidir,
 • Ürün münavebesi (Solanaceae familyasına bağlı olmayan ürünlerin yerleştirilmesi),
 • Hasattan sonra sezon bitiminde derin sürüm yapılması,
 • Yetiştirme tekniğine uygun gübreleme ve sulamaların yapılması,
 • Seradaki giriş ve havalandırma açıklarının zararlının giremeyeceği incelikte tül ile kapatılması ve giriş kapılarının mümkünse yine tül ile kaplanarak çift giriş haline getirilmesi,
 • Biyolojik mücadele ürünlerinin, zararlıya karşı yerinde ve zamanında kullanılarak, direnç yönetiminin sağlanmasına katkıda bulunarak kalıntısız bir ürün yönetimi gerçekleştirilmesi,
 • Seraya ve/veya tarlaya siyah yapışkan kart ve rulo tuzaklar ile bunlara ait feromonlar yerleştirerek, Tuta absoluta zararlısı ile etkin bir gözlem ve mücadeleye katkı sağlanması.

Biobest Siyah Yapışkan Kart Tuzakları – 25x40 cm

Siyah yapışkan tuzaklar, Güney Amerika domates güvesi de denilen Tuta absoluta’ nın tespiti ve izlenmesi için vazgeçilmezdir.
Feromon durumunda
Feromon durumunda

Bilindiği üzere, Tuta absoluta’ nın larvaları, köpek üzümü denilen yabani bitki ailesinin yapraklarına ve meyvelerine saldırır ve yine bundan en çok etkilenen tür ise domatestir.

Domates serasının içindeki tuzak
Domates serasının içindeki tuzak

Siyah yapışkan tuzaklar, Tuta absoluta yumurta ve genç larval dönemlerinin etkili bir avcısı olan Macrolophus pygmaeus ve Nesidiocoris tenuis gibi faydalı böcekleri çekmeme avantajına da sahiptir.

İlgili Ürünler

Sera içindeki tuzak
Sera içindeki tuzak
Renklere göre tuta yakalama oranları
Renklere göre tuta yakalama oranları

Kullanımı

Yapışkan tuzakları potansiyel istila noktalarının yakınlarına yerleştirin. Kapıların ve cephelerin yakınına, ancak tercihen bitki sıralarının yakınına yerleştirilmelidir. Yeni dikimler ve nispeten genç mahsuller için yapışkan tuzaklar yerden hemen yukarıda, yani ortalama 15-25 cm ve yatay olarak uygulanmalıdır.

Daha olgun bitkiler için ise, tuzaklar uygunsa eğer biraz daha yükseğe, yine yatay olacak şekilde asılabilir (yerden yaklaşık 50 cm yukarıda).

Tuta absoluta, diğer renklere nazaran siyah renkten doğal olarak etkilenir ve bu çekicilikten dolayı plakalara yapışır. Ardından, temsili bir sonuç almak için tuzaklardaki zararlıları haftada en az bir kez sayın.

Bir Kitle İmha Silahı: Biobest Siyah Yapışkan Kart Tuzakları

Siyah tuzaklar Tuta absoluta mücadelesinde gözlem ve sayım için dekara 5 tuzak gelecek şekilde (ortalamada her 200 m² için 1 tuzak), uygun aralıklarla, yere paralel olarak yerleştirilir ve üzerine tuta feromonu tutturulur. Kullanım dozu, zararlı popülasyonunun yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir ve bu oran eğer kitlesel mücadele yapılacaksa dekara 5-20 tuzak arasında değişebilir.

Tuta absoluta tuzaklarının her iki yüzeyi de özel bir yapışkanla kaplıdır. Bu siyah yapışkan kart tuzağın üzeri Tuta absoluta kelebekleri ile dolunca diğer yapışkanlı yüzey kullanılmalıdır.

Diğer yüzeyde Tuta absoluta kelebeği ile dolarsa yeni Biobest siyah yapışkan tuzak temin edilmelidir. Feromonla birlikte kullanılması önerilir ve feromonun ömrü bitinceye kadar siyah yapışkan tuzaklar dikkatle takip edilmelidir ve yüzeyi kelebekle dolunca değiştirilmelidir. Feromonlar eldivenle dikkatlice eski tuzaklardan alınarak, yeni siyah yapışkan kart tuzakların yüzeyine yerleştirilmelidir.

Tuta feromonlarına elle dokunulmamalıdır.

Biobest Siyah Yapışkan Tuzakların Faydaları Nelerdir?

 • Uzun ömürlü tutkal toksik değildir, su iticidir ve sıcak koşullarda kurumaz.
 • Yapışkan plakalar, yüksek sıcaklıklarda ve bağıl nemde bile şeklini korur.
 • Dikkatli bir gözlem ile, istilaları zamanında tespit ederek ideal anda müdahale ederek mücadeleyi daha etkin kılar.
 • İyi bir gözlem aracı olmasının yanı sıra, en önemli avantajı da kitlesel zararlı mücadelesinde çok etkin bir biçimde kullanılmasıdır.

Biobest Siyah Rulo Yapışkan Tuzaklar

 • Hızlı ve kolay yerleştirme, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar,
 • Özel ve yenilikçi bir teknoloji ile üretilmektedir,
 • İlave feromon kapsülü ile etkin çözümler sağlar,
 • Yararlı böcekleri çekmez,
 • Mekanik direnci yüksek, sertliğini ve rengini uzun süre koruyan uzun ömürlü malzeme,
 • Yüksek yapışma kapasitesi, suya ve dehidrasyona dayanıklı,

Daima serin (5-8 ºC) ve kuru bir yerde saklayın.

Kullanmadan önce en az 24 saat oda sıcaklığında gölgede bırakın.

Rulolar, bandı gererek ve gergin tutmaya devam ederek, bandın üst kenarından 1 metreden daha yüksek olmayacak şekilde zemine dik olarak yerleştirilmeli.

Biobest, bantların yerleştirilmesinde süspansiyon çerçevelerinin (makaralı tuzaklar için süspansiyon çerçeve) kullanılmasını önermektedir.

Domates ve patlıcan mahsullerinde stratejik olarak kullanımı idealdir.

Kenan KÜTÜK

IPM &Polinasyon Ürünleri Uzmanı I Ortadoğu & Merkez Asya, Çin

Kaynaklar

Biobest