profil resmi
Serkan Sezen
Ziraat Mühendisi, Konya

Tütün Üretiminin Sonuna Yaklaşılıyor mu?

1 Dakikalık Okuma
10 Kasım 2020 Salı
Tarımsal İşletmecilik
Tütün tarlası
Özet
Ülkemizde tütün fiyatının düşük olması ve maliyetlerin yüksek olması üreticilerin ya üretimi azaltmasına ya da bırakmasına neden olmaktadır.
0
Paylaş

Merhaba, yıllardır dile getirilmeyen tütün üreticilerinin durumu nedir? Ben kısaca size anlatayım, 2002 yılında tütün alımı TEKEL’den alınıp özel sektöre bırakılmasıyla tütün üretimi azalmıştır. Bu durum, köyden kente göçü arttırmış, üreticiler sözleşmeli tarımdan da memnun kalmayınca birkaç firmaya bağlı kalmışlar bunun sonucu olarak tütün satış fiyatları düşmüştür.

Tütün üretiminde nispi kârın 1.22 olduğu ve 1 kg tütünün maliyeti 11.43 TL satış fiyatı ise 13.92 TL olarak hesaplanmıştır. Devletin üreticilere destek vermemesi, tütün yetiştiriciliğinde örgütlenmenin yetersiz oluşu katalizör etkisi yaratarak uzun yıllar dünya pazarlarında yüksek kalitesi ile “Türk Tütünü” olarak şöhret kazanmış ve Amerikan Blend tipi sigara harmanlarının vazgeçilmez temel yapısı olan tütünümüzü bitirme noktasına kadar getirmiştir.

Bugün dünyanın 128 ülkesinde değişik kalite ve özelliklere sahip tütün tarımı yapılmaktadır. Türkiye’de üretilen tütünlerin yaklaşık % 96’lık kısmı “Türk Tütünü” kalanı ise Virginia, Burley, Puro,Tömbeki ve Hasankeyf tütünleridir.

1980 sonrası uygulanan neoliberal politikalarla Türk tütüncülüğünün kaderi de değişmeye başlamıştır. İthalat rejiminde yapılan değişiklikle pek çok yabancı menşeli tüketim maddesi iç piyasaya girmiştir 1984 yılına kadar sadece yerli tütünden tekelce imal edilen sigaraların satışı yapılırken 1981 yılında 1177 sayılı tütün ve tütün tekeli kanununda yapılan değişikliklerle yabancı sigara ithalatına başlanmıştır. Bu yasayla birlikte 1984 yılında 270 tonla başlayan yabancı sigara ithalatı daha sonra Amerikan tipi Virginia ve Burley tütünlerinin ithalatı ile devam ederek 1986 yılında çıkan bir yasayla ülke içinde sigara imalatına dönüşmüştür yabancı sigara şirketlerinin Türkiye’de fabrika kurarak imalata geçmeleri ile birlikte sigarada monopol yapı sona ermiştir.

İlgili Ürünler

Tablolardan anlaşılacağı üzere neredeyse yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan “Türk Tütünü” ile ilgili gerekli çalışmalar tekrar başlatılarak ihracat boyutunda dünya pazarında % 3 olan payımızın son 20 yılda %0,92 gerilemesinin önüne geçilmeli başta Denizli, Manisa ve Adıyaman gibi illerimizin desteklenerek tütüncülüğün canlandırılması gerekir.

Türkiye ve Dünyada yıllara göre tütün üretim miktarları.
Kaynaklar

Serkan Sezen