Tarım ve Orman Bakanlığı
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Ziraai Mücadele Teknik ve İdari Müdürlüğü

Armut Karalekesi

Hastalık Mücadelesi
25 Aralık Cumartesi
Armut Karalekesi Mücadelesi & İlaçları
Özet
Armut karalekesi belirtileri, kültürel önlemleri ve kimyasal mücadele yöntemlerini öğrenin.
0
Paylaş

Etmenin tanımı, yaşayışı ve hastalık belirtileri

Armutta karalekeye Venturia pirina Aderh. fungal etmeni neden olmaktadır.

Hastalık dönemleri ve etmenin yapısı genel olarak Elma karalekesi hastalığına benzemektedir. Fungusun konidioforları kahverengi, bölmeli ve şekilsizdir. Konidiosporlar koyu kahverengi, yumurtamsı, bölmeli veya bölmesiz olabilir. Peritesyumlar genellikle yaprağın alt yüzeyinde oluşur ve küçük siyah noktacıklar halindedir. Askuslarda 8 askospor bulunur ve bu sporlar bir bölmeyle eşit olmayan iki hücreye ayrılmıştır.

İlkbahardaki primer enfeksiyonlara, sürgün ve dallarda oluşan püstüllerden dağılan konidiosporlar ve yere dökülmüş hastalıklı yapraklarda olgunlaşmış peritesyumlardan çıkan askosporlar neden olmaktadır.

Doğada askospor uçuş periyodu 10-11 haftadır. Sekonder enfeksiyonlar ise vejetasyon dönemi içerisinde hastalanmış sürgün, yaprak ve meyve üzerinde oluşan konidiosporlar ile gerçekleşir.

Hastalığın belirtileri yaprak, meyve ve sürgünlerde görülmektedir. Yaprakta lekeler daha çok alt yüzeyde görülür. Renkleri zeytin yeşili veya koyu kahverengi, kadifemsi görünüştedir (Şekil 101). Lekeler zamanla birleşerek yaprağın yırtılmasına ve delinmesine neden olur. Yaprağın hastalıklı kısmında gelişme durur. Ancak, sağlam kısımlar gelişimini normal olarak sürdürdüğünden, yapraklarda deformasyon oluşur.

Genç meyveler üzerinde kadifemsi görünüşte, isli ve siyahımsı kahverengi lekeler oluşur. Şiddetli enfeksiyonlarda meyvenin tüm yüzeyi lekelerle kaplanabilir, böyle meyveler gelişemez ve erken dökülürler. Büyümeye devam eden meyvelerde ise deformasyonlar ve çatlamalar görülür (Şekil 102).

Armut karalekesi’nin yapraktaki ve meyvedeki belirtileri
Şekil 101 a) . Armut karalekesi’nin yapraktaki belirtileri b) Armut karalekesi’nin meyvedeki deformasyonları ve çatlamaları

Sürgün ve dallarda ise ilkbaharda sivilceye benzer püstüller oluşur. Bunların açılmasıyla konidiospor yatakları açığa çıkar. Birleşen püstüller sıracaları oluşturur, şiddetli enfeksiyonlarda sürgün kurumaları görülür.

V. pirina armut ağaçlarının önemli hastalıklarından birisidir. Ekolojik koşulların uygun olduğu ve mücadelenin tam yapılmadığı koşullarda, ürünün tamamı zarar görebilmektedir. Yaprakta oluşturduğu zarar sonucu fotosentez alanı azalır ve ağaçlar yıldan yıla zayıflar. Meyvelerde meydana gelen lekeler pazar değerinin düşmesine ve verim kaybına neden olur.

Hastalık yurdumuzda armut yetiştirilen tüm bölgelerde görülmektedir.

Bu hastalığın tek konukçusu armuttur.

İlgili Ürünler

Armut Karalekesi Mücadelesi

Kültürel Önlemler

  • Primer enfeksiyon kaynakları olan dökülmüş yapraklar sonbaharda toplanıp yakılmalı veya gömülmelidir.
  • Sıracalı dallar budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
  • Hastalığa karşı dayanıklı çeşit kullanılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

İlaçlama zamanı

1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),
2. ilaçlama: Beyaz rozet döneminde,
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer ilaçlamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan ilacın etki süresi ve son ilaçlama ile hasat arasındaki süre dikkate alınarak ilaçlamalara devam edilir.

Armut Karalekesi İçin Kullanılabilecek İlaçlar

Kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları aşağıda verilmiştir.

Etkili madde adı ve oranı (%) Formülasyon tipi Doz (100 litre suya) Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün) Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
%70 Thiophanate methyl WP 60 g 14 1
%25 Tebuconazole WP 25 g 14 3
%70 Propineb WP 250 g 7 M3
%50 Cyprodinil WG 40 g 28 9
%80 Thiram WP 150 g 14 M3
%80 Maneb WP 300 g 21 M3
%75 Chlorothalonil WP 200 g 14 M5
310 g/l Pyrimethanil + 95 g/l Trifloxtrobin SC 45 ml 14 9 ; 11
500 g/l Cyprodinil SC 40 ml 28 9
250 g/l Azoxystrobin SC 75 ml 7 11
Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
%65 Dodine WP 100 g 21 M7
250 g/l Difenoconazole EC 10 ml 14 3
EK4 Armut Karalekesi için kullanılabilecek ilaçlar. *Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçerikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Orijinal Makale

Dr. Ayşe ÖZDEM, Dr. Arzu AYDAR, Cemil HANTAŞ, Dr. M. Selçuk BAŞARAN, Dr. Aynur KARAHAN, Dr. Vildan BOZKURT, Dr. Münevver KODAN, Dr. Ercan CANIHOŞ, Ali Ferhan MORCA, Dr. N. Mükerrem ÇELİKER, Dr. Naim ÖZTÜRK, Gamze ERDURMUŞ, Dr. Işıl ÖZDEMİR, Ülkem TANIKER (2017). Elma, Armut ve Ayva Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI