hortiturkey
Baş Editör

Agrobotlar Geliyor! Robotlar, Cobotlar ve Dronlar Çiftliklerde Hangi Görevleri Üstlenecek?

4 Dakikalık Okuma
15 Haziran 2022 Çarşamba
Tarım Makine ve Teknolojileri
Tarımsal Robotlar
Özet
Agrobotlar dikim, yetiştirme ve hasat gibi monoton konularda, çiftçileri kurtarmak ve işgücü sıkıntısı ile ilgili sorunları çözmek için çalışmalara başlıyor.
0
Paylaş

Kenneth Research’ün, tarım robotları için küresel pazara ilişkin hazırladığı bir raporda, dünya nüfusu 2050 yılına kadar %40 artarak 9,7 milyara ulaşacak, dünya çapında meyve yetiştirilen alan 140 milyon hektar alana çıkarak meyve üretimi iki kat artacak. 2050 yılına kadar tarımda insan istihdamı yarı yarıya azalacak ve bu da yaklaşık olarak 5 milyon meyve toplayıcının etkilenmesi anlamına gelmektedir.

Günümüzde hasat sırasında var olan yetersiz iş gücü, dünya çapındaki meyve ve sebzelerin %10'undan fazlasının tarlalarda ve bahçelerde toplanmadan kalmasına neden oluyor ki bu da AB'deki yıllık tüketime eşdeğerdir.

Çiftçiler Neden Agrobotlara İhtiyaç Duyar?

Tarımsal robotlar, ürün kalitesini ve verimliliğini artırmak, el emeğine olan bağımlılığı en aza indirmek ve genel verimliliği artırmak için kullanılan otonom makinelerdir. Örneğin, bahçecilik ve meyve toplama işlerinde kullanılan robotlar, merdiven kullanan işçilerden iki kat daha verimlidir.

Tarımsal robotlar mahsulleri büyütür, hasat eder, yükler, sular, gübresini verir, ayıklar, veri toplar, tarlayı haritalar, toprak analizi gibi karmaşık ve monoton işleri yapar.

Robotlar mı, Cobotlar mı?

Robotlar, birçok endüstride "kobotlara" (bir kişi adına görevleri yerine getirmek için güvenilebilecek işbirlikçi robotlar) dönüştü. Artık IoT çözümlerinin yardımıyla, cobotlar kullanım durumlarına bağlı olarak daha hassas görevler gerçekleştirebilir. 

Cobot'lar, 2021'den 2027'ye kadar %43.4'lük bir CAGR (yıllık bileşik büyüme oranı) ile en hızlı büyüyen endüstriyel otomasyon segmenti olmaya devam ediyor.

Günümüzün cobot'ları çok yönlü ve esnek olup, özellikle de kentsel tarımın geliştiği yerlerde tarıma da uyum sağlar. Bu nedenle, Singapur'da 2030 yılına kadar yerel çiftlikler, yerel gıda üretiminin %30'unu elde etmeyi hedefliyorlar. Hükümet, üretkenliği ve finansal kazancı artırmak için, çiftçileri otomasyon ve cobot kullanımını aktif olarak teşvik ediyor. Tarım ortamına daha fazla cobot dahil edildiğinden, robotik teknoloji eğitimi eskiye göre daha yaygın hale gelecektir.

Örneğin Singapur merkezli Singrow, meyve ve sebze üretimi için yenilikçi agronomik çözümler geliştirerek, hasat ve tozlaşma işlerinde cobotları kullanıyor. Universal Robots ve Augmentus ile birlikte çalışan Singrow, çileklerin çiçeklerini ve meyvelerini tanımlamaya yardımcı olmak için entegre bir yapay zeka modeli kullanıyor. Cobottaki kamera tarafından tanımlanan çiçeklerden daha verimli bir tozlaşma elde etmek için, cobottaki fan açılırarak hızlı bir üfleme yapar. Ayrıca Singrow, cobotun kamerasını ve kızılötesi tarayıcısını kullanarak çilekleri veri tabanında eşleştirir ve olgun çilekleri seçmesi için programlar.

Home Page Robot Pick Min

Cobot'lar, küçük ve orta ölçekli işletmeler için oyunun kurallarını değiştirecektir. Singapur'da geniş alan olmaması nedeniyle, küçük ve orta ölçekli işletmeler çalışma alanlarını insanların birbirlerine yakın çalışacak şekilde tasarlamışlardır. Şimdi bu ortamlarda cobotlar daha rahat ve verimli bir şekilde çalışabilmektedir.

Ericsson, Hitachi ve Georgia Tech, cobot'ların performansını artırmak için bir çözüm yarattı. Ericsson'un çekirdek 5G ağı, robot ve insan operatör arasında güvenli etkileşimi sağlamak için bir uzaktan kumanda istemci uygulamasıyla yapılandırılmıştır. Bu uygulama ile robot gerçek zamanlı yönergeleri takip etmektedir.

Robotlar tarım ve diğer endüstrilerde daha yaygın hale gelmeye devam ederken, işletmelerinde ag teknolojileriyle ilişkili güvenlik risklerinin farkındalığı arttırılmalıdır.  Çoğu cobot bazı sabit güvenlik donanımlarına sahip olsa da, yeterli siber güvenliğe sahip olmayan cobotlar siber suçlular tarafından etkisiz hale getirilerek, üretim kesintilerine sebep olabilir.

İlgili Ürünler

Daha Fazla Robot, Daha Az İnsan Hatası

İnternet erişimi sayesinde robotlar hava koşullarını kolayca tahmin edebilir ve buna göre çalışabilir. Ayrıca, insansız traktörler gibi tarım araçları günün farklı saatlerinde insan müdahalesi olmadan çalışarak mahsulün büyüme ve olgunlaşma özelliklerine uyum sağlar.

Tarımsal ticarette robotizasyonun sayladığı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İzleme ve tahmin;
  • Tarımsal üretim maliyetinin düşürülmesi;
  • Kalite göstergelerinin iyileştirilmesi;
  • Tarımsal üretimin çevresel yükünün azaltılması;
  • Küçük üreticilerin rekabet gücünü artırmak;
  • Tarımsal üretimin güvenliğini artırmak;
  • Personelle ilgili sorunları çözmek;
  • Çalışanların sahtekârlığıyla ilgili maliyetlerin azaltılması;
  • Tarım makinelerini kullanma olanaklarını genişletmek;
  • Her türlü hava koşulunda ve günün herhangi bir saatinde çalışabilirliği sağlamak.

Kenneth Research'ün küresel tarım robotları pazarı raporuna göre, küresel tarım robotu pazarının 2024 yılına kadar %21,1’lik bir CAGR (yıllık bileşik büyüme oranı) ile gelişmesi bekleniyor.

Ciftci Dostu Robotik Kol Root Ai Virgo 1 1280x720 Min

2016 yılında 3,2 milyar dolar olan tarımsal robot pazarı, 2021 yılında 6,3 milyar dolara ulaştı. IMARC Group tahminlerine göre, pazarın 2027 yılına kadar 17,8 milyar dolara ulaşması ve 2022-2027 döneminde ise %18,6'lık bir CAGR (yıllık bileşik büyüme oranı) göstermesi bekleniyor.

Agrobot Pazarı İstikrarlı Bir Şekilde Büyüyecek

Tarımsal robot pazarı küresel olarak Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika dahil olmak üzere beş ana bölgeye ayrılmıştır.

Kuzey Amerika bölgesi, küresel tarımsal robot pazarının hakimdir ve tüm bölgeler arasında ki en büyük paya sahiptir.

Tarımsal robotların üretim ve uygulama payı açısından, Avrupa bölgesi yenilikçi tarım teknolojisi için ikinci en büyük pazardır ve ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde önemli bir büyüme göstermesi beklenmektedir.

Bir Kenneth Research raporuna göre, Asya Pasifik'teki tarımsal robot pazarının 2024 yılına kadar %11,2'lik CAGR (yıllık bileşik büyüme oranı) ile büyüyeceği tahmin ediyor. Nüfus artışı, azalan tarım arazileri ve artan tahıl ve sebzelere olan talep, Asya-Pasifik bölgesindeki tarımsal robot pazarının büyümesini sağlıyor. Buna ilave olarak Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika bölgelerinde de tatmin edici bir büyüme bekleniyor.

Enn Zet N Xs A Auys X Min

Bu nedenle, nüfusun artmasıyla birlikte tüm dünyada gıdaya olan talep hızla artmaktadır. Sonuç olarak, çiftçiler üretkenliklerini artırmak ve daha fazla gelir elde etmek için tarımsal robotlar gibi modern araç ve gereçlere yöneliyorlar. 

Buna ek olarak, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, çiftçiler arasında otomatik teknolojiler konusunda farkındalığı artırmak için sübvansiyonlar sunuyor ve girişimlerde bulunuyor. 

Örneğin, Avrupa Birliği, emek yoğun görevleri en son otomatik teknolojilerle değiştirmek için “GRAPE ve MARS” web sitelerine bağlantılar gibi projeleri finanse etti. Ayrıca, tarım teknolojisi alanında lider şirketler, yenilikçi bir tarımsal robot yelpazesi sunmak için araştırma ve geliştirmeye yatırım yapıyor.