hortiturkey
Baş Editör

Bitkisel Yetiştiricilikte Potasyumun (K) İşlevi ve Görevi.

2 Dakikalık Okuma
9 Ekim 2020 Cuma
Bitki Besleme
Hıyar
Özet
Bitkinin meyve kalitesinden sorumlu olan potasyum, aynı zamanda bitkinin yeşil aksamı ve sağlı içinde gereklidir.
0
Paylaş

Potasyum (K), sebze ve meyve yetiştiriciliğinde kaliteyi korumak için gerekli bir besin maddesidir. Bu besin, enzim aktivatörü olarak işlev görmesi nedeniyle birçok bitki üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ayrıca potasyum (K), bitki yapraklarındaki stomaların açılıp kapanmasında da güçlü bir role sahiptir.

Bitki fizyolojisinde potasyumun rolüne bakacak olursak; potasyum meyve büyüklüğünde, görünümünde, renginde, meyve asitliğinde, vitamin içeriğinde, tat ve raf ömrü üzerinde etkisi olduğunu görebiliriz.

Ayrıca potasyumun (K), meyve suyu içeriği, vitamin olarak C deki rolü, taşıma ve saklama sırasında ise bozulmaya karşı direnci arttırdığını destekleyen kanıtlarda mevcuttur.

Potasyum (K) meyve kalitesiyle ilgili birçok değişkeni etkileyebilir. Potasyum (K), tüm bitkilerin üretken safhasında yer alır. Örneğin çiçeklenmede potasyumun polen çimlenmesi gibi süreçleri etkili bir şekilde yürütmek için kullanıldığını biliyoruz. Polen çimlenmesi başarıyla sonuçlanamazsa, bu doğrudan çiçek oluşumunu ve dolayısıyla verimi etkileyecektir.

Bitkiler çiçeklenme aşamasına geldiğinde çoğu zaman besin dengelerinde de değişiklik oluşur. Bitkilerin genellikle vejetatif aşamadan üretken aşamaya geçerken potasyum ihtiyacında bir artış görülür. Başka bir değişle bitkiler çiçek ve meyve üretmek için daha fazla potasyuma ihtiyaç duyar.

Potasyum bir katyon olup, anyon ve katyon dengesinin korunmasına yardımcı olan pH, ozmotik basınç ve elektriksel iletkenlik gibi hidroponik sistemler için kök bölgesi yönetiminde önemli değişkenleri doğrudan etkileyen katyon değişim kapasitesinde rol oynar.

Farklı bitkilerin ihtiyaç duyduğu potasyum miktarı tamamen mahsule özgü olur ve 100 ila 300 ppm arasında değişebilir. Yeşil yapraklı sebzelerde, döngü boyunca aynı potasyum seviyeleri korunabilir. Ancak meyve veren mahsuller için, üretim aşamasında potasyum seviyelerini yükseltmek gerekir. Aşağıda, farklı ürünler ve marul için gerekli potasyum seviyelerine bir örnek verilmiştir.

Ürün                          Potasyum (K) / ppm

Domates                              ~300

İlgili Ürünler

Hıyar                                     ~280

Biber                                     ~280

Çilek                                      ~150

Marul                                     ~300

Üretim esnasında kullanılan potasyum seviyesinde daima iyi bir denge sağlamak önemlidir. Potasyum (K) seviyesi olması gereken seviyelerden yüksek ise, kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) gibi ikincil besinlerin alımı etkilenebilir ve bu da birkaç besin eksikliğine katkı sağlar.

Potasyum seviyeleri önerilenden daha düşük seviyedeyse, yapraklarda sararma, gövde gelişiminde ve büyümede azalma görülür. Eğer büyüme etkilenirse, azalan yaprak oranından dolayı fotosentezde de bir azalma olacaktır. Daha fazla potasyuma ihtiyaç duyan bitkide bu aşamadan sonra potasyum eksikliğinden kaynaklı yaprak kenarlarında kloroz ve nekroz görülmeye başlanır.

Üretim esnasında oluşan potasyum eksikliği, dışarıdan yapılacak olan potasyum takviyesi ile telafi edilebilir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan 4 farklı potasyum kaynağı şunlardır:

Bu besin maddeleri içinde içeriğinde en yüksek potasyumu, potasyum klorür barındırır. Suda çözünebilen bu gübrenin içinde %50 den fazla potasyum bulunur. Bu sebeple bitkideki potasyum oranını arttırmak için çoğunlukla potasyum klorür kullanılır.

Mahsulünüzden en iyi kaliteyi ve üretimi elde etmek için bitki beslenmenizi daima dengeli tutmayı ve mahsul döngünüz boyunca uygun değişiklikleri yapmayı unutmayın!

Kaynaklar
Bu içerik için kaynak belirtilmemiş.