hortiturkey
Baş Editör

Sera Domatesi Üretiminde Kurşuni Küf (Botrytis) Tespiti ve Kontrolü

1 Dakikalık Okuma
18 Ağustos 2021 Çarşamba
Bitki Koruma
Kurşuni küf
Özet
Rutgers Üniversitesi, yetiştiricilerin kurşuni küf ile ilgili bilmesi gereken önemli konular hakkında bir tavsiye yayınladı.
0
Paylaş

Botrytis cinerea mantarının neden olduğu Botrytis veya Kurşuni Küf, kontrol edilemezse sera domatesi üretiminde önemli kayıplara neden olabilir. Patojen seralarda, bağıl nemin uzun süre yüksek kaldığı dönemlerde hızla yayılır. Bu durum genellikle sera içinde ısıtmaya ihtiyaç duyulurken, dış havanın serin kaldığı dönemlerde meydana gelir.

Kurşuni küf 20-25°C arası sıcaklıkları tercih eder ve yerleşmek için yüksek neme ihtiyaç duyar. Patojenin geniş bir konukçu aralığı vardır ve seraya bir kez yerleştikten sonra kontrol edilmesi çok zor olabilir. Mantar, bitki döküntülerinde ve organik toprak maddesinde misel veya sklerotya olarak hayatta kalabilir/kışlayabilir.

Botrytis cinerea bir patojen olduğu kadar mükemmel bir saprofittir. Buda, domates bitkisine (veya yapıdaki başka herhangi bir bitkiye) kolayca enfekte olabileceği anlamını taşımaktadır. Patojen özellikle, mahsul budandıktan sonra, mahsulün çiçeklerine, meyvelerine, saplarına ve yapraklarına saldırmaktadır. Hastalık meyvede kendini hayalet leke ve sonrasında sporlanma ile gösterir.

İlgili Ürünler

Hayalet lekelenme
Hayalet lekelenme

Sporlar 12 haftaya kadar uykuda kalabilir. Kök lezyonları, tüm gövdeyi kuşatmak için eş merkezli halkalar halinde genişleyebilir ve enfeksiyon bölgesinin üzerinde solmaya neden olabilir.

Kurşuni küf (Botrytis) çevresel koşulların yönetimi, kültürel uygulamalar ve mantar ilacı uygulamaları ile kontrol edilebilir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, kurşuni küf 20-25°C arası sıcakları ve yerleşmek için yüksek nemi tercih eder.

Özellikle sıcak günlerin ardından yaşanılan soğuk gecelerde, ısıtma ve havalandırmayı kombine ederek, bağıl nem mümkün olduğunca düşük tutulmalı ve sera içindeki fanlarla yeterli hava akışı sağlanmalıdır. Düşük kalsiyum ve fosfor seviyeleri domates bitkisini kurşuni küfe karşı daha duyarlı hale getirebilir.

Sera içleri bitki kalıntılarından ve organik maddelerden temiz tutulmalıdır. Tüm budanan bitki materyalleri ve malzemeleri derhal kaldırılmalıdır.