Tarım ve Orman Bakanlığı
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Ziraai Mücadele Teknik ve İdari Müdürlüğü

Kurşuni Küf

Hastalık Mücadelesi
25 Aralık Cumartesi
Kurşuni Küf Mücadelesi & İlaçları
Özet
Kurşuni Küf için kültürel ve biyoteknik önlemler ile biyolojik, fiziksel ve kimyasal mücadele yöntemlerini öğrenin.
1
Paylaş

Tanımı, Yaşayışı ve Hastalık Belirtileri

Zayıflık paraziti olarak bilinen fungus uygun koşullarda konukçuyu hastalandırır. Bu koşullar 20-25°C sıcaklık ve %90-95 orantılı nem olup, özellikle havalandırması iyi olmayan örtüaltı yetiştiriciliğinde mevcuttur. Fungus kışı sklerot halinde geçirir. İlkbaharda sklerotlar çimlenerek, miselyum ve konidi verir. Çok ender durumlarda apotesyum oluşturabilir. Doğaya yayılan askosporlar ve konidiler konukçularına ulaştığında gelişme ve üremelerine devam eder, ulaşamayan sporlar kurak şartlarda 2 saatten fazla yaşayamazlar.

kurşuni küf hastalığı ve domates fidesi
Şekil 32. Kurşuni küf hastalığının domatesin gövde ve yan dalında oluşturduğu belirtiler
kurşuni küf hastalığı ve biber dalı
Şekil 33. Kurşuni küf hastalığının biber dalında (a) ve patlıcan meyvesinde (b) oluşturduğu belirtiler

Konukçusu çok fazla olan etmen her konukçuda, değişik görünüşte hastalık tablosu oluşturur. Etmen gövde ve yan dal (Şekil 32, 33), yaprak ve çiçek (Şekil 34a, b, 37) ve meyve (Şekil 35a, b, 36a, b) enfeksiyonları yapar. Önce toplu iğne başı kadar küçük olan lezyonlar, epidermis altında gelişerek genişler ve dokulara yayılır. Gövde ve meyve sapı lezyonları meyve dökümüne neden olabilir. Çiçek zamanında taç yaprakları hastalığa çok duyarlıdır. Fungus bu kısımlardan girerek meyveye geçer ve çürüklük başlar. Sebzelerin hemen hepsinde hastalık oluşturabilir.

kurşuni küf hastalığının domates üzerinde oluşturduğu lekeler
Şekil 34. Kurşuni küf hastalığının domates yaprak (a) ve çiçeğinde(b) oluşturduğu belirti
kurşuni küf hastalığının ilk aşamada oluşturduğu hayalet lekeri
Şekil 35. Domateste kurşuni küf hastalığının ilk aşamada meyvede oluşturduğu hayalet lekeleri (a) ve sonaşamada meyve üzerinde oluşan sporlanma (b)
kurşuni küf hastalığının biber ve fasülyede oluşturduğu lekeler
Şekil 36. Kurşuni küf hastalığının biber (a) ve fasulye (b) meyvesinde oluşturduğu belirtiler

Kurşuni Küf Hastalığının Mücadelesi

Kültürel Önlemler

  • Seralarda iyi havalandırma yapılarak sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesi önlenmeli,
  • Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi için sık dikimden kaçınılmalı,
  • Hasta bitkiler sökülerek imha edilmeli,
  • Dengeli gübreleme ve iyi bakım yapılarak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri sağlanmalı,
  • Hasattan sonra sklerotların toprağa karışmasını önlemek için bitki artıkları toplanarak yakılmalıdır.

Fiziksel Mücadele

Solarizasyon uygulaması “Mücadelenin Yönetimi” bölümünde tarif edildiği gibi yapılmalıdır.

İlgili Ürünler

Kimyasal Mücadele

Serada veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Kullanılacak ilaçlar ve dozları aşağıda verilmiştir.

Kurşuni Küf için kullanılabilecek ilaçlar

Etkili madde adı ve oranı (%) Formülasyon tipi Doz (100 litre suya) Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün) Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Fenhexamid %50 WP 100 g (domates) 5 17
Fenhexamid 500 g/l SC 100 ml (domates) 5 17
Pyrimethanil 300 g/l SC 125 ml (domates) 14 9
Polyoxin- Al %50 WG 25 g (domates-sera) 3 19
Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar
Cyprodinil+Fludioxonil %37.5+25 WG 60 g (domates, biber, hıyar, patlıcan sera) 7 9;12
Imazalil 500 g/l EC 30 ml (domates) 3 3
EK4. Kurşuni Küf için kullanılabilecek ilaçlar.*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçerikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Orijinal Makale

Doç. Dr. Seral YÜCEL, Dr. Tülin KILIÇ, Dr. Nursen ÜSTÜN, Dr.Pervin ERDOĞAN, Dr.Nilüfer YILDIZ, Dr. Emine TOPUZ, Dr.Tijen TAŞKIN, Dr. Melike YURTMEN, Dr.Ayşe AŞKIN, Sabriye ÖZDEMİR, Dr.Mehmet KARACAOĞLU, Dr. Adem ÖZARSLANDAN, Dr.Cevdet ÖZKAN, Dr.Abdullah YILMAZ, Dr. Öncül K. CANER, Dr. Eda AKSOY (2017). Örtüaltı Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI