hortiturkey
Baş Editör

Sera Sulama Sistemleri ve Uygulamaları

3 Dakikalık Okuma
1 Mayıs 2020 Cuma
Sulama Sistemleri
Serada damla sulama
Özet
Modern sulama teknolojilerinin örtü altı üretime uygulanması; su, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlarken; verimde de artış getirmiştir.
0
Paylaş

Örtü altı yetiştiricilikte yetersiz sulama yada uygulama yanlışlıkları nedeniyle, yetiştirilen ürünlerin verim ve kalitelerinde kayıplar meydana gelmektedir. Örtü altı yetiştiricilikte optimum bitki gelişimi için sulama miktar olarak az ve sık yapılmalıdır.

Teknolojide meydana gelen ilerlemeyle birlikte, modern sulama yöntemlerinin örtü altı yetiştiriciliğe uyarlanması sonucunda su, zaman, iş gücü tasarruflarına ilave olarak, ürünlerde verim artışı da sağlanmıştır.

Örtü altı ürün yetiştiricilikte kullanılan alçak tünel ve modern seralarda,  yağmurlama ve damla sulama olmak üzere 2 farklı sistemde sulama yapılmaktadır.

Sera içindeki damla sulama boruları
Sera içindeki damla sulama boruları

Örtü Altı Yağmurlama Sulama Sistemi

Borulara monte edilmiş küçük ve sabit başlıklardan (sprinkler) düşük basınçla püskürtülen su, ince ve küçük damlalar halinde sera içinde bulunan toprakla buluşur.

Bu sistem üstten yağmurlama ve toprak yüzeyinden yağmurlama sistemi olmak üzere 2’ye ayrılır.

Serada yağmurlama sistemi
Serada yağmurlama sistemi

Üstten Yağmurlama Sistemi

Boom diyede tabir edilen bu sistem çoğunlukla fideliklerde kullanılır. Açık alan tarla yağmurlama sistemindeki gibi, suyun homojen bir dağılımı sağlandığından, sera içinde bulunan yetiştirme tablalarında olan fide veya bodur bitkiler eşit olarak sulanabilir.

Bu sistemle sera içindeki nem oranını belirli bir düzeyde tutulur, sıcak dönemlerde seraların içleri serinletilir, soğuk dönemlerde üst yüzeyde oluşturulan ince buz tabakasıyla sera içi sıcaklığı korunur ve sistem içine ilave edilen besin yada koruma maddeleri bitkilere verilebilir.

Bu sistem sabit ve hareketli olmak üzere 2 farklı şekilde uygulanabilir.

Üstten yağmurlama sistemi
Üstten yağmurlama sistemi

Sabit Üstten Yağmurlama Sistemi

Bu sistemde sulama; sera üzerinde bulunan çatı aksamlarına yerleştirilmiş olan borular üzerine sabitlenen yağmurlama başlıklarından yapılmaktadır. Sistem hareketsiz olup, başlıklar bitki sıralarına göre yerleştirilir ve sulanacak alanın büyüklüğüne göre farklı sayıda başlık kullanılır.

Sabit üstten yağmurlama sistemi
Sabit üstten yağmurlama sistemi

Hareketli Üstten Yağmurlama Sistemi

Seralarda raylı bir platform ve sprinkler aracılığıyla uygulanabilen bu sistem, suyun tüm bitkilere homojen olarak ulaşmasını sağlar.

Sistem bitkiler üzerinde hareket ettikçe, bir veya birden fazla besleme borusuyla nozullar içinden su uygulaması yapar. Genelde seralara, kafes kirişlerden yada hava ray sisteminden asılan bu sistemler, otomatik yada yarı otomatik olup, uzaktan kumanda aracılığıyla kontrol edilebilmektedir.

Sistemdeki su akışı, sistem üzerindeki bir çekme hortumu ve elektrik besleme kablosuyla sağlanır.

Hareketli üstten yağmurlama sistemi
Hareketli üstten yağmurlama sistemi

Toprak Yüzeyinde Yağmurlama Sulama Sistemleri

Seralarda, üstten uygulanan yağmurlama sistemlerinin farklı avantajları olması yanında, bu sistemler genelde fideliklerde fide yetiştirmede kullanılmaktadır. Bu sistemler seralarda yetiştirilen diğer bitkilerin sulanması için uygun değildir. Örtü altında yetiştirilen ürünlerin yaprak ve çiçeklerinin sulamadan dolayı zarar görmesi istenmiyor yada sera içinde oluşacak yüksek nem engellenmek isteniyorsa, yağmurlama başlıkları toprak yüzeyine yada hafif bir yükseltiyle toprağın biraz üst kısmına yerleştirilir.

İlgili Ürünler

Yağmurlama başlıklarının sıklığı, sera içinde bulunan bitki sıklığına göre belirlenir.

Toprak yüzeyinde yağmurlama sistemi
Toprak yüzeyinde yağmurlama sistemi

Damla Sulama Yöntemi

Toprak yüzeyinin hemen üstüne kurulmuş veya yüzeyin altına gizlenmiş polietilenden yapılmış küçük çaplı bir boru hattından, su ve besin maddelerinin damlatıcılar aracılığıyla bitki köklerine kademeli olarak damlatılarak verilmesi işlemidir.

Bitkilere az miktarda ama sık aralıklarla su uygulaması yapılır. Sulama direkt olarak bitkinin kök bölgesine yapıldığı için üründen yüksek oranda verim alınmasını sağlar.

Sera içinde toprağa uygulanmış damla sulama sistemi
Sera içinde toprağa uygulanmış damla sulama sistemi

Sera içindeki nem oranı yağmurlama sulama sistemine göre daha düşük olduğundan, mantar hastalıklarının oluşumu veya yayılımı azdır. Sistem örtü altında topraklı tarımda olduğu gibi, katı ortam kültürü topraksız tarımda da yüksek verimle çalışmaktadır.

Topraksız tarımda damla sulama
Topraksız tarımda damla sulama

Seranın içi tamamen ıslatılmadığından, hasat, toprak işleme ve diğer tarımsal faaliyetler, sulamaya bağımlı olmadan yapılabilir.

Gübre tankının içine konulan sıvı gübre ile, bitkilere gübre uygulaması damlatıcılar vasıtasıyla yapılarak; iş gücü, su ve gübre tasarrufu sağlanmaktadır.

Örtü altı damla sulamada yuvarlak ve yassı damlama sulama boruları kullanılmaktadır.

Bunun yanında saksı yetiştiriciliği yada bazı katı ortam topraksız tarım yetiştiriciliğinde ahtapot yada kılcal boru denilen damlatıcılar da kullanılmaktadır.

Saksı yetiştiriciliğinde damla sulama
Saksı yetiştiriciliğinde damla sulama

Damla sulama sistemlerinin başarılı olması için, damlatıcılar bitki köklerine mümkün olduğu kadar yakın;  ahtapot sistemde ise sulama kazığının bitki köküne inmesi gerekmektedir.

Bitki köküne giden bir sulama kazığı
Bitki köküne giden bir sulama kazığı
Kaynaklar
Bu içerik için kaynak belirtilmemiş.