profil resmi
Serkan Sezen
Ziraat Mühendisi, Konya

Tarım-Hayvancılık-Mekanizasyon Entegrasyonu ile Rejeneratif Tarıma Büyük Ölçekli Bir Çözüm

1 Dakikalık Okuma
14 Ekim 2021 Perşembe
Tarımsal İşletmecilik
Rejeneratif tarım
Özet
Sağlıklı bir gıda sistemi için atmosferimize giren ve onu tekrar toprağa döndüren geniş çaplı bir rejeneratif tarım uygulama planı oluşturmalıyız.
0
Paylaş

Birçok yazımda 𝙧𝙚𝙟𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙛 tarım konusunu işlemiştim. zmanlar tarafından altı çizilen 60 yıl veya daha az hasat yapacak zamanımız kaldığı gerçeğidir.

Ne yazık ki ürettiğimiz ürünler 50 yıl öncesine göre daha az besleyici, aynı zamanda topraklarımızı dünyayı doyuramayacak kadar tahrip ediyoruz.

Hali hazırda tarımsal faaliyetten kaynaklanan sera gazı emisyonlarının %15'ine kadar, topraktaki karbonu yakalayarak azaltmanın ve dengelemenin yollarını bulmamız gerekiyor. Daha sağlıklı bir gıda sisteminin temelini oluşturarak, atmosferimize giren ve onu tekrar toprağa döndüren geniş çaplı bir 𝙧𝙚𝙟𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙛 tarım uygulama planı oluşturmalıyız.

İşlenmiş ve işlenmemiş toprak arasındaki fark

Rüzgar koruyucuları olmayan ve rüzgara maruz kalan münavebe yapılmayan arazilerde rüzgar zaman içinde toprağın aşınmasına yol açıyor, ayrıca toprağın bilinçsiz sürümü ve uygun ekipmanın kullanılmaması toprağa yarayışlı olan floranın bozulmasına ve parçalanmasına neden olur, kullanılan kimyasallar, toprağın sağlığının ayrılmaz bir parçası olan toprak mikrobiyolojisinin sağlamlığını da zayıflatır, münavebe bu nedenle çok önemli olup toprağın maruz kaldığı bu stresi bertaraf etmek adına ve toprak florasının korunması adına çok önemlidir.

Türkiye’de temel arazi varlıkları içerisinde en büyük değişim çayır-mera alanlarında yaşanmış ve bu değişim sürekli bu alanların aleyhine cereyan etmiştir. Son 70 yıl içerisinde doğal çayır ve mera alanlarında %61,5 oranında azalma olmuştur.

İlgili Ürünler

İşte tam bu noktada, inovatif bir çalışma dikkatimi çekti sizlerle paylaşmak istedim. Kümes hayvancılığını mekanizasyonla birlikte entegre ederek, rejeneratif tarıma büyük ölçekli çözümler getirme ihtiyacı konusunda oldukça başarılı bir çalışma. Sistem, ıslah edilmesi planlanan mera ve çayırlarda hareketli kümes sistemleri kurarak, günde 6.000 tavuğu meraya taşıyan 668 metrekare güneş enerjisiyle çalışan, zeminsiz mobil bir yapı. Günlük hareket eden sistem modern yem, su, silo teknolojisi, perdeler ve otonom hareketle birleştirmiş.


Sistemin en çok dikkatimi çeken tarafı, yapılan denemelerde yaklaşık 100 dönümlük bir arazide 3 yıl gibi kısa bir sürede; toprak organik madde miktarı %1 altında iken %4 oranına ulaşması.

𝑨𝒚𝒓ı𝒄𝒂 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒊𝒏 𝒔𝒂𝒈̆𝒍𝒂𝒅ı𝒈̆ı 𝒅𝒊𝒈̆𝒆𝒓 𝒇𝒂𝒚𝒅𝒂𝒍𝒂𝒓;

  • Tavuklar yerdeki taze organik maddeye erişebilirler. (Yem tüketiminde %40'a varan azalma)
  • Hayvan sağlığı ve yumurta üretiminde artış.
  • Toprak mikrobiyotasına ve organik madde miktarına olumlu katkısı
  • Daha sağlıklı toprak ve ot üretimine katkısı

Ülkemizde bu sistem daha da geliştirilerek kırsalda yaşayan küçük çiftçilerimiz için ekmek kapısı olabileceği gibi, 𝙏𝙧𝙖𝙠𝙮𝙖 – 𝙀𝙜𝙚 – 𝙄̇𝙘̧ 𝘼𝙣𝙖𝙙𝙤𝙡𝙪 Bölgelerimizde ıslah edilmeyi bekleyen çayır ve meralarımızın ıslahı için güzel bir tarımsal hareket olabilir.

Sevgi ve Saygılarımla.

Kaynaklar

Serkan SEZEN