profil resmi
Serkan Sezen
Ziraat Mühendisi, Konya

Türkiye'de Kayısı Üretimi, Yetiştirme Koşulları ve İhracatı

12 Dakikalık Okuma
30 Ocak 2021 Cumartesi
Yaş Meyve, Sebze
Kayısı
Özet
Kayısı yetiştiriciliği yoğun olarak Akdeniz ülkeleri ve Avrupa'da yapılmakta olup, Türkiye kayısı üretiminde dünya sıralamasında ilk sırada yer almaktadır.
0
Paylaş

Kayısı, üretimi her ne kadar dünyanın hemen her yerine dağılmış olsa da daha çok Akdeniz'e yakın olan ülkelerde Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarına yayılmış ve burada yetişme alanları bulmuş bir üründür.

FAO verilerine göre, 2017 yılı itibarıyla dünyada 536 bin ha alanda kayısı üretimi yapılmakta olup, bu üretim alanının %23,3’ü Türkiye’de bulunmaktadır.

Türkiye’yi Cezayir, Özbekistan ve Pakistan takip etmektedir. Dünya taze kayısı üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre %13,0 oranında artış göstererek yaklaşık 4,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dünya taze kayısı üretiminde 985 bin ton üretimle Türkiye birinci sırada yer alırken, 533 bin ton ile Özbekistan ikinci sırada, 266 bin ton üretim ile İtalya üçüncü sırada yer almaktadır.

2018 yılı verilerine göre; dünyada toplam 462 bin ton taze kayısı ihracatının 109 bin tonu İspanya tarafından yapılırken, 89 bin ton ile Surinam ikinci sırada, 71 bin ton ihracat ile Türkiye üçüncü sırada yer almaktadır. Dünyada toplam 139 bin tonluk kuru kayısı ihracatı yapılmakta olup, bunun 94 bin tonu (%67,6) Türkiye tarafından gerçekleştirilmiştir.

Dünya Kayısı Verileri

Dünya Kayısı Verileri
Dünya kayısı verileri
Ülkelere göre kayısı ekim alanları, kayısı üreten ülkeler, kuru kayısı ihracatı ve ithalatı
Ülkelere göre kayısı ekim alanları, kayısı üreten ülkeler, kuru kayısı ihracatı ve ithalatı

Kuru kayısı ihracatında Türkiye’yi %7,9 ile Tacikistan, %5,4 ile Özbekistan izlemektedir. 2018 yılı verilerine göre 381 bin tonluk dünya taze kayısı ithalatının %15,6’sı Almanya tarafından yapılırken Almanya’yı %11,5’lik pay ile Rusya Federasyonu, %9,9’luk pay ile Irak izlemektedir. Dünya toplam kuru kayısı ithalatında ABD 14 bin tonluk ithalatla 1. sırada yer alırken, 11 bin ton ile Rusya ve İngiltere 2.sırada yer almaktadır.

Dünya kuru kayısı üretiminde birinci sırada yer alan Türkiye gerek kayısı gen kaynakları ve gerekse ekolojik şartlar nedeniyle büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye’de taze kayısı üretimi yıllara göre dalgalanma göstermektedir. Kayısı üretiminde meydana gelen bu dalgalanmaların en önemli nedeni dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ilkbahar geç donlarıdır.

Türkiye kayısı verileri (ton)
Türkiye kayısı verileri (ton)

Kayısı alanları; Türkiye’de 2018/19 üretim sezonunda zerdali dahil 1,27 milyon dekar alanda kayısı üretimi gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle kayısı ağaç sayılarında önemli bir değişim yaşanmamış olmakla birlikte 2018/19 üretim döneminde bir önceki yıla göre %5,2 oranında artışla toplam ağaç sayısı 17,7 milyon olmuştur.

Türkiye'deki kayısı ağaçları sayılarının şehirlere göre yüzdesel dağılımı
Türkiye'deki kayısı ağaçları sayılarının şehirlere göre yüzdesel dağılımı

Kayısı üretimi; 2018/19 üretim sezonunda zerdali dahil Türkiye’de 770 bin ton kayısı üretimi gerçekleşmiştir. Kayısı üretiminde önemli bir yere sahip olan Malatya 401 bin tonluk üretimle Türkiye üretiminin %52,1’ini gerçekleştirmiştir. Malatya’dan sonra kayısı üretiminde %11,6 ile Mersin 2. sırada, %6,7 ile Elazığ 3. sırada yer almaktadır. Türkiye kuru kayısı üretiminde Malatya ilk sırayı alırken önemli diğer iller Elazığ, Sivas, Kahramanmaraş ve Mersin’dir.

Türkiye'de kayısı üretimi yapılan şehirlerin üretimdeki yüzdesel dağılımı
Türkiye'de kayısı üretimi yapılan şehirlerin üretimdeki yüzdesel dağılımı
Malatya kayısısının AB tarafından coğrafi işaret olarak tescil edilmesi amacıyla 2014 yılında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından müracaat edilmiş ve üç yıllık bir sürecin ardından Temmuz 2017’de “Malatya kayısısı” AB tarafından coğrafi işaret olarak tescil edilmiştir.

Türkiye’de Kayısı İhracatı

Dünya kuru kayısı ihracatında birinci sırada yer alan Türkiye 2019 yılının 11 aylık verisine göre 90 bin tonluk ihracatın 37,9’unu ABD, Fransa , Almanya, Birleşik Krallık ve Rusya Federasyonunun yer aldığı beş ülkeye yaklaşık 68 bin tonluk taze kayısı ihracatının ise % 79,4 ’ünü Rusya Federasyonu ve Irak’a yapmıştır.

Taze ve kuru kayısı ihracatı yaptığımız ülkeler
Taze ve kuru kayısı ihracatı yaptığımız ülkeler

TÜİK verilerine göre taze kayısı üretici fiyatı 2019 yılında bir önceki yıla göre %27,05 artarak 3,34 TL/kg olarak gerçekleşmiştir. Taze kayısı tüketici fiyatları ise 2019 yılında bir önceki yıla göre %20,50 oranında artış göstererek 6,69 TL/kg olarak gerçekleşmiştir. Kuru kayısı tüketici fiyatları ise 2019 yılında bir önceki yıla göre %21,92 oranında artarak 35,21 TL/kg olmuştur. Borsa fiyatlarıda bir önceki yıla göre %12,70 oranında artış göstererek 12,60 TL/kg olarak gerçekleşmiştir.

Yıllara göre üretici ve tüketici fiyatları
Yıllara göre üretici ve tüketici fiyatları

Türkiye’de Kayısı Destekleme Politikaları

Kayısı üretiminin gelişmesine yönelik sertifikalı ve standart fidan kullanarak yeni kayısı bahçesi tesis eden çiftçilere 2005 yılından itibaren her yıl hazırlanan mevzuatlar çerçevesinde dekar başına destek verilmektedir. Kayısı üreticilerinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi, dış pazarda rekabet güçlerinin artırılması, üretimde sürekliliğin sağlanabilmesi için; 2018 yılında 15 TL/da mazot desteği, 4 TL/da kimyevi gübre desteği ve 40 TL toprak analizi desteği verilmektedir. Ayrıca organik kayısı yetiştiren üreticilere 2. kategori kapsamında bireysel sertifikaya sahip olan üreticiye 70 TL/da, grup sertifikasına sahip üreticilere ise 35 TL/da ve iyi tarım uygulamaları yapan kayısı üreticilerine 2. kategori kapsamında bireysel sertifikaya sahip olanlara 40 TL/da grup sertifikasına sahip üreticilere ise 20 TL/da destek verilmektedir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından IPARD kapsamında meyve sebze işleme ve pazarlamaya yönelik yatırımlara %50-65 hibe desteği verilmektedir. Kalkınma Ajansları tarafından da özel sektör projelerine %50’ye varan oranda hibe desteği sağlanmaktadır.

Kayısı üreticilerine yıllar itibariyle verilen destekler
Kayısı üreticilerine yıllar itibariyle verilen destekler

Kayısı Girdi Pariteleri

2019 yılında taze kayısı üretici fiyatlarında bir önceki yıla göre % 27,1 oranında bir yükselme meydana gelmiştir. Kayısı fiyatlarındaki bu artışa paralel gübre fiyatında 20,7 ve mazot fiyatında %11,2 oranında artış meydana gelmiştir. 2019 yılında gübre ve mazot fiyatlarındaki artış kayısı fiyatlarındaki artıştan daha düşük oranda gerçekleşmiştir. 2019 yılında destekler hariç gübre paritesinde 5,4 artış mazot paritesinde ise 14,3 artış meydana gelmiştir. Destekler dahil edilerek yapılan parite hesaplamalarında ise gübrede %5,4 mazotta ise 14,4 artış gözlenmektedir.

Yıllar itibariyle, kayısı, gübre ve mazottaki destek rakamları
Yıllar itibariyle, kayısı, gübre ve mazottaki destek rakamları

Kayısı yetiştiriciliği yoğun olarak Akdeniz ülkeleri ve Avrupa’da yapılmakta olup ayrıca İran, Özbekistan ve Cezayir’de de önemli miktarda kayısı üretimi yapılmaktadır. Değişik iklim koşullarında yetişen çok sayıda kayısı tür ve çeşidine rağmen dünya yaş kayısı üretimi hala çok düşük seviyelerdedir. FAO verilerine göre 2017 yılı itibarıyla dünyada 536 bin hektarlık alanda yaklaşık 4,3 milyon ton taze kayısı üretimi yapılmakta olup, hektara verim 7.942 kilogramdır.

Dünya nüfusu dikkate alındığında kişi başına düşen taze kayısı miktarı yaklaşık 0,5 kg gibi çok düşük düzeydedir. Dünya kuru kayısı üretiminde birinci sırada yer alan Türkiye, gerek gen kaynakları ve gerekse üretim alanları bakımından büyük bir potansiyele sahip olup hem ağaç sayısı hem de üretim miktarı sürekli artış göstermektedir.

TÜİK Bitkisel Üretim İstatistiklerine göre; Türkiye’de 2019 yılında taze kayısı üretiminin bir önceki yıla göre zerdali dahil %12,2 oranında artış göstererek yaklaşık 864 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Üretilen kayısının önemli bir bölümü kuru kayısı olarak değerlendirilmektedir. Kurutmalık dışında kalan kayısı genellikle sofralık ve meyve suyu sanayinde iç piyasada tüketilmektedir.

Kayısı çekirdeklerinin tatlı olanları çerezlik olarak, acı çekirdekler ise, ilaç ve kozmetik sanayinde değerlendirilmektedir. Malatya önemli bir kayısı üretim merkezi olması itibarıyla, Türkiye kuru kayısı ihracatında da özel bir yere sahiptir. Türkiye yaş kayısı üretiminin yarıdan fazlasını sağlayan bu ilde üretim yoğun olarak kuru kayısıya yönelik olup, üretilen kayısının önemli bir bölümü kurutulmakta ve kurutulan kayısının yaklaşık %90 ihraç edilmektedir.

Kayısı yetiştiriciliğinde en önemli sorun olan ilkbahar geç donlarından korunmanın en etkili yolu, don tehlikesinin bulunduğu rutubetli, taban araziler ve soğuk havanın biriktiği vadi içlerinde kayısı bahçesi tesis edilmemesidir. Fakat don riski bulunan bir bölgede kayısı bahçesi tesis edilmişse rüzgâr fanları rüzgârın yönünü değiştirerek don riskini azaltmaktadır. Ayrıca, damla sulama ve yağmurlama sulama yöntemleriyle de don riskinin olduğu zamanlarda yapılacak doğru sulamanın dona karşı etkili olduğu belirtilmektedir.

Bütün bunlar dikkate alındığında kayısı üretim miktarındaki dalgalanmalar büyük miktarda engellenmiş olup buna bağlı olarak da fiyat istikrarı sağlanmış olacaktır. Ayrıca geleneksel metotlarla kükürtleme işleminin yapılması, ihracatta sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır.

Kayısının Tüketim Alanları

Dünya’da üretilen kayısının önemli bir bölümü sofralık olarak tüketilmektedir. Ancak kayısıda hasat döneminin kısa olması ve taze kayısının çabuk bozulması nedeni ile kayısı daha çok kurutularak veya işlenerek değerlendirilmektedir. Kayısı dondurularak, konserve yapılarak, pulpu, nektarı çıkarılarak reçel, marmelat, jöle ve krema yapılarak şekerleme, likör, pasta, yoğurt ve dondurma sanayinde kullanılmaktadır. Kayısı çekirdeklerinden tatlı olanları çerez olarak tüketilmekte, acı olanları ise kozmetik sanayinde hammadde olarak değerlendirilmektedir.

Kayısı görseli
Kayısı görseli

Kayısıda Toprak Faktörü

Taban ve nemli topraklarda yetiştirilen kayısı ağaçlarının meyveleri sulu, iri ve kuru madde miktarı düşük olduğundan bu topraklarda yetiştirilen çeşitler sofralık olarak değerlendirilmeye uygundur. Buna karşılık kıraç topraklarda yetiştirilen kayısı ağaçlarının meyveleri ufak olup yüksek kuru madde ve düşük su içeriğine sahip olduklarından bu gibi çeşitler daha ziyade kurutmalık olarak kullanılır. Meyve ağaçları tınlı, kumlu-tınlı ve tınlı-kireçli topraklardan hoşlanır. Kökleri derine ineceğinden dolayı taban suyunun en az 2–4 m. derinlikte olması gerekir. Aksi takdirde ağaç kökleri havasızlıktan zarar görür ve zamk hastalığına yakalanırlar. Taban suyu yüksek olan arazilerde mutlaka drenaj hendekleri açılmalıdır.

İlgili Ürünler

Kayısı Anaçları

Zerdali

Verimli, yüksek meyve kalitesine sahip olmasının yanı sıra kültür çeşitleri ile uyuşması, nematod, kireç ve kurağa dayanım bakımından tatminkâr sonuçlar vermektedir. Aşı uyuşmazlığı nadiren görülür. Kök ur nematoduna karşı tamamen bağışık olduğundan nematodla bulaşık yerlerde kayısı tohum anaçlarının kullanılması gerekir.

Myrobolan 29C

Erik anacı’dır. İlk yıllarda kökleri yüzeysel gelişir, sonraki yıllarda derinlere gider. Çeliklerle çoğaltılır ve kuvvetli ağaçlar oluşturur. Kök boğazı çürüklüğü ve bakteriyel kansere orta derecede duyarlıdır.  Kök ur nematoduna karşı bağışıklığı güçlüdür. Yoğun dikim ve yüksek verimlilik için iyi bir anaçtır. Çeşitli yapılardaki topraklara uyumu iyidir. Kireçli topraklara dayanıklıdır. Kuraklığa orta derece dayanımı vardır. Dikim mesafesi 5x4 metredir.  Kayısı, badem, erik için ortak anaçtır. Bazı kayısı çeşitleri ile aşı uyuşmazlığı göstermektedir.

Pixy

Kayısı ve şeftaliler içinde anaç olarak kullanılabilir. Bazı kayısı çeşitleri işe uyuşma problemi vardır. Sık dikim için uygun olan zayıf bir anaçtır. Dekara 100 den fazla ağaç dikilebilir. Bodurlaştırıcı özelliğinin yanında, üzerine aşılı kayısı çeşitleri daha erken meyveye yatarlar, meyve iriliği ve şeker miktarları artar. Olgunlaşmada erkencilik sağlamaktadır. Kaliteli ve yeterli ürün oluşturmasına karşın fazla dip sürgünü verdiği belirlenmiştir.

Dalında kayısı
Dalında kayısı

Kayısı Bahçesinin Kurulması

Kayısı ağaçları ilkbahar geç donlarından zarar gördüğü için, bahçe yeri seçiminde soğuk havanın oturduğu ova ve çukur yerlerden ziyade sırt ve yamaç yerler tercih edilmelidir.Kayısı ağaçlarının alt dalları ile vadi tabanında bulunan ağaçlar dondan daha fazla zarar görmektedir.

Kayısı bahçelerinde ilkbahar geç donlarında aşağıdaki uygulamalar ile don zararı bir ölçüde azaltılabilmektedir.
 • Bahçe tesisi için soğuk havanın yoğunlaştığı vadi ve çukur alanlar tercih edilmemelidir.
 • Donlara dayanıklı geç çiçek açan ve kış dinlenmesi uzun olan çeşitler seçilmelidir.
 • Don riski olan yerlerde ağaçlar mümkün olduğunca yüksekten taçlandırılmalıdır.
 • Aşırı ve geç sulamalardan kaçınılmalıdır.
 • Toprak işleme ya sonbaharda, ya da geç ilkbaharda yapılmalıdır.
 • Ağaçlar iyi beslenmiş olmalı,zamansız ve fazla azotlu gübrelemeden kaçınmalıdır.
 • Ağaçların zayıf düşmemesi için hastalık ve zararlılarla mücadele yapılmalıdır.
 • Büyümeyi düzenleyici maddeler ile çiçeklenme geciktirilebilir.
 • Don olayının başlaması ile birlikte ağaç tacı üzerine küçük zerreler halinde su püskürtülmesi, sap, saman ve eski lastikler yakılarak sisleme ve dumanlama yapılması, don sobaları ile bahçenin ısıtılması, soğuk havanın büyük pervaneler ile karıştırılması gibi önlemler -2, -3 °C’deki donlara karşı etkili olabilmektedir.
Kayısı ağacı
Kayısı ağacı

Kayısılarda, sürgün ve çiçek tomurcuklarının kış dinlenmesinden çıkabilmesi için belirli bir soğuklama süresine ihtiyaç duyarlar. Soğuklama ihtiyacı karşılanmayan ağaçların çiçek tomurcukları dökülür ve yaprak tomurcuklarında düzensiz uyanma görülür. Kayısı çeşitleri seçilirken ve bir bölgeden başka bir bölgeye kayısı çeşidi götürülürken, soğuklama ihtiyacını karşılayıp karşılamayacağı önceden bilinmelidir. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde soğuklama ihtiyacı kısa olan çeşitler seçilmelidir. Kurutmalık kayısı çeşitleri, sofralık ve turfanda çeşitlere göre daha uzun soğuklama sürelerine ihtiyaç duyarlar. Kış soğuklama ihtiyacı +7,2 °C’nin altında geçen saatler toplamıdır. Bazı kayısı çeşitlerinin soğuklama süreleri aşağıda yer almaktadır.

Çeşitlerine göre kayısıların soğuklanma süreleri
Çeşitlerine göre kayısıların soğuklanma süreleri

Kayısıda Toprak İşleme

Kayısı bahçelerinde sonbahar mevsiminde toprak 15-20 cm. derinliğinde köklere zarar vermemeye dikkat ederek sürüm yapılması faydalı olur. Çünkü toprağı işlenmiş kayısı bahçeleri kışın yağan yağmur ve kar sularını daha iyi tuttuğundan ağaçlar sağlıklı ve verimli olur. Çiçeklenme veya küçük meyve döneminde yapılan toprak işlemelerinde kök zararlanmasına bağlı olarak çiçek ve meyve dökümü artabilir. Bu nedenle bu devrede toprak işlenmeden kaçınılmalıdır.

Kayısıda Sulama

Sulama sayısı ve zamanı üzerine toprak ve iklim şartları, sulama sırasında verilen su miktarı, arazinin eğimi ve ağaçta ki ürün miktarı etkilidir. Derin killi ve ağır topraklara daha seyrek, az derin kumlu ve süzek topraklara daha sık su verilir. Ağaçtaki meyve miktarının artması, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi durumunda sulama sayılarının mutlaka artırılması gerekir. Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği dönemde sulama erken bitirilirse kayısı ağaçlarında çiçek tomurcukları gelişmesini tamamlayamamakta, ertesi ilkbaharda açan çiçek sayısı azalmakta, çiçek ve meyve dökümü artmaktadır. Taban suyu yüksek, ağır killi topraklarda kayısı ağaçlarına fazla su verildiğinde ağaçlar zamk çıkarır, yapraklar küçülür, sararır ve zamanla kurur. Fakat su tutmayan kumlu topraklarda fazla su meyve iriliğinin artmasına, kuru madde miktarının azalmasına neden olur.

Kayısıda Gübreleme

Kayısı bahçesinin sulaması damla sulama sistemi ile yapılıyorsa bahçenin gübrelemesi yapılacak toprak analizi sonucu bir program dahilinde damla sulama ile verilmelidir. Salma sulama yapılan yerlerde azotlu gübrelerin 2/3’ü ilkbaharda çiçeklenmeden 15–20 gün önce, geriye kalan 1/3 lük bölümü ise hasattan 1-1.5 ay önce (çekirdeğin sertleşip siyah renk aldığı dönem) verilmelidir. Fosforlu ve potaslı gübrelerin bitkiler tarafından alınabilmesi için toprağa verildikten sonra 2,5–3 aylık bir sürenin geçmesi gerekir. Fosforlu ve potaslı gübreler sonbaharda kayısı ağaçları yaprağını döktüğü dönemde verilmelidir. Çiftlik gübreleri de sonbahar mevsiminde fosforlu ve potaslı gübreler ile birlikte verilir.

Kayısıda Budama

Dikim Budaması

Kayısı fidanlarına dikilmeden önce kök budaması yapılır. Kök budamasında; yaralı, kırılmış, birbirine girmiş kökler ayıklanır. Uzun kökler dikim çukurunun büyüklüğüne göre kısaltılır. Köklerin aşırı budanması sakıncalıdır. Çünkü ilkbaharda gözler sürmeye başladığında ihtiyaç duyulan besin maddeleri, öncelikle depo edilmiş besin maddelerinden temin edilecektir. Taç budamasında gövde üzerinde bulunan yan dallar budama makası ile dipten kesilerek çıkartılır. Kayısı fidanları 80-120 cm yükseklikte bir göz üzerinden meyilli olarak kesilir.

Şekil Budaması

Kayısı ağaçlarına genel olarak goble, doruk dallı ve değişik doruk dallı şekillerden birisi verilmektedir.

Mahsul Budaması

Kayısı mahsule yattıktan sonra fazla budama yapılmaz. Sadece hastalıklı, kırılmış ve ışık girişini engelleyecek düzeyde birbirine girmiş dallar kesilmelidir. Şiddetli budamalarda kayısı ağaçları zamk çıkarır. Kalın dal kesimi devam ederse kayısı ağacı zamanla sararıp kuruyabilir. Kayısı ağaçlarında mutlaka kalın dal kesimi gerekiyorsa budama 2–3 yıla yayılmalı, kalın dalların tümü aynı yıl içerisinde kesilmemelidir. Verimden düşmüş kayısı ağaçları budama yoluyla değil, sulama, gübreleme gibi iyi bakım ve uygun kültürel tedbirlerle ıslah edilmelidir.

Seyreltme

Kayısılarda seyreltme sofralık olanlarda yapılır. En iyi seyreltme zamanı çekirdeğin sertleşmeye başladığı zamandır. Seyreltme sırasında küçük meyveler koparılmalı, büyük olanlar bırakılmalı ve 4-8 cm mesafe ile seyreltilmelidir.

Kayısı
Kayısı

Ülkemizde Yetiştirilen Bazı Önemli Kayısı Çeşitleri

 • Kurutmalık Çeşitler: Hacıhaliloğlu, Kabaaşı, Soğancı, Çataloğlu, Çöloğlu
 • Sofralık Çeşitler: Ninfa, P.Tyrinthe, Piriana, Hasanbey, Tokaloğlu, Çağataybey, Şalak (Iğdır-Aprikoz), Şekerpare, Alyanak, Roksana, P.Colomer.

Kayısıda Hasat Zamanının Tespiti

Kayısı meyvelerinin tümü ağaç üzerinde aynı zamanda olgunlaşmadığından hasat kademeli olarak yapılır. Ağaçta önce üst dallardaki meyveler, sonra orta dallardaki, en son ise alt dallardaki meyveler olgunlaşır. Hasat da bu olgunlaşma sırasına göre normal olarak üç defada yapılır.

Kayısıda olgunlaşma meyvenin uç kısmında başlar. Genel olarak hasat zamanı meyvenin daldan kolay kopması, kabuk yüzeyinin ¾’nün saman sarısı ve meyve etinin ½’sinin sarı renge dönmesi ile anlaşılır. Sofralık kayısılarda hasat zamanı belirlenirken kayısıların gönderileceği pazarın uzaklık durumu ve tüketim süresi göz önünde tutulmalıdır. Hasat sırasında sofralık kayısıların meyve eti parmakla basıldığında ezilmemeli fakat yeşil meyve rengi kayısıya özgü sarı renge dönmüş olmalıdır. Sofralık kayısılar erken hasat edilirse yeterince tatlanmaz, renk ve aroma bakımından geri kalır. Hasat geciktirilirse olgunlaşma ilerleyeceğinden hasat ve taşıma sırasında meyveler çabuk olarak bozulur ve pazarda bekleme süresi kısalır.

Genel olarak sofralık ve konservelik kayısılar sert olgun, kurutmalık kayısılar tam olgun, yakın pazara gönderilecek kayısılar ise bu iki olgunluk derecesi arasında hasat edilir.

Temsili kayısı toplama anı
Temsili kayısı toplama anı
12.03.2020 tarihli, Malatya Ticaret Borsası günlük kayısı fiyatları
12.03.2020 tarihli, Malatya Ticaret Borsası günlük kayısı fiyatları
06.02.2020 tarihli Türkiye geneli kuru kayısı ihracatı rakamları
06.02.2020 tarihli Türkiye geneli kuru kayısı ihracatı rakamları
Türkiye'de bölgelere göre kayısı çiçeklenme zamanları
Türkiye'de bölgelere göre kayısı çiçeklenme zamanları
Türkiye'de bölgelere göre kayısı oluşma zamanları
Türkiye'de bölgelere göre kayısı oluşma zamanları
Türkiye'de bölgelere göre kayısı olgunlaşma ve hasat zamanları
Türkiye'de bölgelere göre kayısı olgunlaşma ve hasat zamanları
Kaynaklar

Serkan SEZEN

İçerik içindeki bilgi ve veriler, Tarımsal Ekonomi ve Politikalar Geliştirme Enstitüsü tarafından yayınlanan "Kayısı Dünya ve Türkiye Tarım Ürünleri Piyasaları" raporundan alınmıştır.