hortiturkey
Baş Editör

Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadelenin Yönetimi

4 Dakikalık Okuma
16 Nisan 2020 Perşembe
Bitki Koruma
tarlada solarizsyon uygulaması
Özet
Seralarda hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlarla yapılacak mücadelenin yönetiminde bütünsel düşünmek ve önce ana hastalık ve zararlılarla başlamak önemlidir.
0
Paylaş
Bu içerik, Örtüaltı Sebzecilik zirai mücadelesinin bir parçasıdır. Bu kategorideki tüm mücadele yöntemlerini ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde uygulanacak entegre mücadele programlarında; serada mevcut bütün hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi birlikte düşünülecek ve mücadelenin yönetimi; ana hastalık, ve zararlılar esas alınarak yapılacaktır. Diğer hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi ise, bunlara entegre edilecektir.

Örtüaltı sebze seraları, hastalık, zararlı ve yabancı otların çıkış periyotları dikkate alınarak, yetiştirme dönemi boyunca düzenli olarak kontrol edilmek suretiyle, bu zararlıların ve bunların doğal düşmanlarının (parazitoid ve predatörler) popülasyon yoğunlukları izlenir.

Entegre mücadele programında, zararlılara karşı belirlenen tüm mücadele yöntemleri birlikte değerlendirilerek, öncelikle bitkinin sağlıklı yetiştirilmesi için kültürel önlemleralınır. Böylece bitkinin zararlı ve hastalıklara karşı dayanıklılığının arttırılması sağlanır.Kültürel önlemlerin alınmasına rağmen zararlı ve hastalıkların bulaşması halinde ise insan ve çevreye en az olumsuz etkisi olan mücadele yöntemlerine öncelik verilmelidir.

Bunlar; fiziksel mücadele, biyoteknolojik ve biyolojik mücadele yöntemleridir.Bu yöntemlerin uygulanmasına rağmen zararlı yoğunlukları/şiddetinin artışı engellenemiyorsa, ürün kaybı meydana gelmeden önce kimyasal mücadeleye başvurulmalıdır. Her zararlı ve hastalık için etkili olan mücadele yöntemleri ilgili bölümlerde verilmiştir.

Doğal düşmanların barındığı ve beslendiği bitkilerin korunması gerekir. Doğal düşmanlar kışı genellikle ağaç kabukları altında veya kuytu yerlerde bitki artıkları arasında geçirir. Bu nedenle çevrede çit bitkisi kalın kabuklu ağaçlar bulundurulmalıdır. Bu bitkiler korunmalı ve ilaçlanmamalıdır. Doğal düşmanların erginleri daha çok çiçekli bitkilerin çiçek tozları ve yaprak biti ile beyaz sinek gibi zararlı böceklerin salgıladığı ballı maddeler ile beslenirler. İlkbaharda erken gelişen ve çiçek açan yabani otlar, hem çiçek tozu kaynağı olması hem de doğal düşmanların konukçularını barındırmaları nedeniyle önem kazanırlar. Doğal düşmanların çoğu erken ilkbaharda bu bitkilerde barınır, beslenir ve buralarda çoğalarak daha sonra yeni gelişmeye başlayan kültür bitkilerine geçerler.

Bir bölgede farklı kültür bitkilerinin yetiştirilmesi, genelde doğal düşmanların barınmaları ve beslenmeleri için devamlı bir kaynak oluşturmaktadır. Bu durum, doğal düşman türlerinin çeşitliliğinin ve yoğunluğunun artmasına yardımcı olur. Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde zararlılara karşı biyolojik mücadele etmenleri ile ilgili yapılan çalışmalarda başarılı sonuçlar alınmıştır. ülkemizde gerek yapılan araştırmalar sonucu gerekse bakanlığımıza yapılan başvurular sonucu tavsiye alan biyolojik mücadele etmenleri Ek 2’de verilmektedir.

Zararlılar ile kimyasal mücadelede mevcut doğal düşmanların korunması da oldukça önemlidir. Serada bulunan hastalık ve zararlılara karşı yapılacak mücadelede doğal düşmanlara en az etkisi olacak yöntemler seçilerek uygulanmalıdır. Kimyasal mücadele en son çare olarak düşünülmelidir. Kimyasal mücadele gerektiğinde ise doğal düşmanlara etkisi en az olan ilaçlar seçilmelidir.

İlaçlar zararlıların en hassas olduğu dönemde yararlıların ise en az etkileneceği dönemde uygulanmalıdır. Özellikle yaprakbiti gibi zararlılar eğer seranın bazı bölgelerinde görülüyorsa ilaçlamalar sadece o bölgelerde yapılmalıdır.

Serada fungal hastalıklara karşı öncelikle kültürel önlemler alınmalı, fungal hastalıkların ilk belirtileri görüldüğünde kimyasal mücadele yapılmalıdır. Ancak, domates ve kabakgillerde mildiyö için uygun koşulların oluşması halinde veya komşu seralarda mildiyö var ise kimyasal mücadele yapılabilir.

Bakteriyel hastalıklara karşı öncelikle kültürel önlemler alınmalı ve kimyasal mücadelesi olanlara karşı ise kimyasal mücadeleye ilk belirtiler görüldüğünde başlanmalıdır.Virüs hastalıklarına karşı da öncelikle kültürel önlemler alınmalıdır. Vektörle yayılan virüs hastalıkları için de vektör mücadelesi yapılmalıdır.

İlgili Ürünler

İlgili İçerik: Seralarda Virüs ve Benzeri Hastalıklarla Mücadele

Zararlı böcek ve akarlara karşı kimyasal mücadeleye karar vermeden önce hem zararlının hem de doğal düşmanlarının yoğunlukları izlenmelidir. Zararlılar mücadele eşiğine geldiğinde doğal düşman yoğunluğu da dikkate alınarak kimyasal mücadeleye karar verilmelidir.

Örtü altında yetiştirilen sebzelerde hastalık ve zararlılara karşı yapılan kimyasal mücadelede kalıntı sorunu oluşabileceğinden; ürünlerin hasat sıklığı dikkate alınarak,“son ilaçlama – hasat” süresi uygun olan ilaçlar kullanılmalıdır.

Zararlı ve hastalıklara karşı direnç oluşumunu önlemek amacıyla tavsiye edilen farklı aktif madde grubuna bağlı ilaçlar dönüşümlü olarak kullanılmalıdır. Serada birden fazla zararlı veya hastalık bir arada bulunduğunda bunların hepsine etkili olan ilaçlar tercih edilmelidir.

Yabancı otlarla mücadele; solarizasyon, toprak işleme, çapalama ve elle yolma şeklinde yapılır. Kimyasal mücadele yöntemine gerek bulunmamaktadır.

Solarizasyon nematod, toprak kökenli hastalıklar ve yabancı otlara karşı öncelikle uygulanması gereken bir yöntemdir.

Solarizasyonun Uygulanış Şekli

Solarizasyon uygulamasında, nemli toprak güneş ışığının en yoğun olduğu Temmuz Ağustos aylarında yaklaşık iki ay süreyle şeffaf plastik örtü ile kapatılır. Bu yöntemdetoprak sıcaklığı yükseltilerek hastalık, zararlı ve yabancı otların öldürülmesi amaçlanır.

Uygulamada aşağıdaki yol takip edilir:

 • Toprak, 30-40 cm derinliğe kadar işlenir.
 • 40-50 cm derinliğe kadar sulanır.
 • Tava gelen toprakta kesekler kırılır, yüzeyi düzeltilir,
 • Toprak yüzeyi 0.025 - 0.1 mm kalınlığında deliksiz, şeffaf plastik örtü ile kapatılır.Örtünün kenarları önceden açılmış karıklar içine gömülür.
 • Toprak nemini kaybederse, örtülerin altında bırakılan damla sulama sistemi çalıştırılarak veya örtüler açılarak tekrar sulanır.
 • Uygulama süresi 4-6 hafta olabileceği gibi 8-10 haftaya kadar da uzatılabilir.
 • Solarizasyon uygulamasından sonra toprak 15cmden daha derin işlenmemelidir.

Solarizasyonda toprak sıcaklığını arttırmak amacıyla değişik organik gübreler kullanılabilir. Bu uygulama için önce toprağa 1-2 ton/da oranında yaş tavuk veya4-5 ton/da yaş sığır gübresi yayılır, toprağa karıştırılır ve naylon örtü serilir.

 • Toprak solarizasyon uygulamasında olduğu gibi hazırlanır.
 • Granül formülasyonlu fumigantlar (dazomet, 98,40kg/da) toprak yüzeyine yayılarak, sıvı formülasyonlu fumigantlar (metam sodyum, 75-100l/da) ise damla sulama sistemi ile uygulanır.
 • Granül ilaç, 10-15 cm derinliğinde toprağa karıştırılır,
 • Damla sulama sistemi yerleştirilir,
 • Toprak şeffaf plastik örtü ile kapatılır,
 • Damla sulama sistemi su toprağın 35-40cm derinliğine gidecek kadar çalıştırılır,
 • Isının iletilmesinde nem çok önemli bir faktör olduğu için toprak daima tavda olmalıdır, bu amaçla gerektiğinde damla sulama sistemi tekrar çalıştırılır.
 • Solarizasyonun yalnız veya farklı yöntemlerle kombinasyonunun uygulandığıtopraklarda uygulamadan sonra derin işleme yapılmamalıdır.
 • Dikim sırtları hazırlanarak solarizasyon ile birlikte düşük doz fumigant uygulamasıyapılan seralarda, nematodlara karşı 9-10 ay süre ile etki sağlanmaktadır.

Bazı zararlılara karşı kültürel önlem olarak havalandırma açıklıklarına tül konulması tavsiye edilmesine rağmen, bu uygulama serada nem ve sıcaklık artışına neden olabilir ve doğal düşmanların içeri girmesini önleyebilir. Entegre mücadelede bu husus dikkate alınmalıdır.

Bu mücadele yöntemleri ile önlenemeyen hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesi ise Ek 3’te verilen ilaçlardan en uygun olanı kullanılmak suretiyle yapılacaktır.

Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçeriğe virüsün tanımı eklenmiş ve içerik daha rahat okunabilmesi için başlıklara ayrılmıştır.

Orijinal Makale

Doç. Dr. Seral YÜCEL, Dr. Tülin KILIÇ, Dr. Nursen ÜSTÜN, Dr.Pervin ERDOĞAN, Dr.Nilüfer YILDIZ, Dr. Emine TOPUZ, Dr.Tijen TAŞKIN, Dr. Melike YURTMEN, Dr.Ayşe AŞKIN, Sabriye ÖZDEMİR, Dr.Mehmet KARACAOĞLU, Dr. Adem ÖZARSLANDAN, Dr.Cevdet ÖZKAN, Dr.Abdullah YILMAZ, Dr. Öncül K. CANER, Dr. Eda AKSOY (2017). Örtüaltı Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI