hortiturkey
Baş Editör

Pestisit Nedir?

5 Dakikalık Okuma
10 Kasım 2020 Salı
Bitki Koruma
Pestisit uygulaması
Özet
Pestisitler hasara ve ekonomik kayba neden olan, hastalık bulaştıran veya üreten haşere hayvanlar ve böcekler, istenmeyen bitkiler veya mikroorganizmalar gibi canlı organizmaları hedef alır.
0
Paylaş

Herhangi bir haşereyi önlemek, yok etmek,kovmak veya etkisini hafifletmek için tasarlanmış madde veya madde karışımına pestisit denir.

Pestisit denildiğinde, genellikle akla ilk olarak böcek öldürücüler gelsede; zararlıları kontrol etmek için kullanılan herbisitler, fungusitler, insektisitler ve fumigantların hepsi aslında bir pestisittir.

Tarih boyunca tarımsal üretimde zararlılar her zaman sorunlara neden olmuştur. Böcekler, kemirgenler ve bakteriler tarafından bulaşan hastalıklar, ölümcül salgınlara yol açmış; çekirgeler, küfler ve diğer zararlı böcekler ise mahsullere zarar vererek kıtlıklara yol açmıştır. Hatta 150 yıl önce İrlanda’da zararlıların sebep olduğu patates kıtlığından dolayı ülke nüfusunun üçte biri ölmüştür.

İnsanoğlu eski zamanlardan beri bu zararlılarla mücadele etmek için kimyasallar kullanmaktadır. 1940'lı yılların sonlarına doğru zararlılarla mücadele için keşfedilen bir çok yeni kimyasal türü, mahsullerin verimini önemli ölçüde arttırmaya yardımcı olarak bol miktarda tahıl ve bol çeşitlilikte ucuz meyve ve sebzelerin tüketicilerle buluşmasını sağlamıştır.

Ancak 1960’lara gelindiğinde, pestisit kullanımının sağlık ve çevresel olarak etkilerinin farkına varılmasının yanında, bazı haşerelerin birçok pestisite karşı bağışıklık kazandığıda ortaya çıkmıştır.

Var olan bu etkilerin hepsi pestisit kullanılan ülkelerde yeni düzenlemelere yol açarak; biyolojik, kültürel ve fiziksel haşere kontrollerinin artışı sağlanmış ve böylece çevresel risklerde en aza indirilmiştir.

Çoğu pestisit, hedef zararlılar için toksik olacak şekilde tasarlanmış olup, yanlış kullanımlarında çevreye, yaban hayata ve diğer canlılara zararlı olabilmektedir. Bu sebeple pestisitlerin kullanımı sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir.

Ülkelerin Tarım Bakanlıkları yada Tarımsal Kamu Kurumları içinde bulunan pestisit düzenleme departmanları; pestisit satış ve kullanım şekillerini düzenleyerek kontrol eder. Bu birimler halk sağlığını ve çevreyi koruyan ve ayrıca riski azaltılmış haşere yöntemleri için de üreticileri teşvik eder.

Bazı pestisitlerin kullanımı tartışmalıdır. Örneğin, 1940’larda yaygın olarak kullanılan böcek ilacı olan DDT’nin çevreye, vahşi yaşama ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı kullanımı büyük ölçüde kısıtlanmıştır. Neonikotinoidlerin bal arısı popülasyonlarının azalması üzerindeki etkisinden dolayı; kullanımları tüm Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelerde kısıtlanmıştır.

Bal arısı
Bal arısı

Pestisit Kullanımı

Bir Pestisit Kullanmadan Önce:

 • Etiketi iyice okuyun.
 • Tüm önlem ve ilk yardım bilgilerine hakim olun.
 • Uygun kişisel koruyucu ekipmanları giyin.  

Pestisit Teması

Pestisitler vücuda soluma, yutma veya cilt ve gözler tarafından emilme yoluyla girebilir. Genellikle en fazla teması cilt alır ve bu nedenle vücudu pestisit veya pestisit kalıntılarıyla temastan korumak için kişisel koruyucu ekipmanla mümkün olduğunca kaplamak gerekir. Örneğin, uzun kollu gömlekler, uzun pantolonlar, tulumlar, emici olmayan eldivenler(deri veya kumaş değil), lastik kapalı ayakkabılar (kanvas veya deri değil), şapka, gözlük gibi.

Bir Pestisiti Karıştırırken veya Uygularken

 • Zirai ilaçları karıştırırken veya uygularken asla sigara içmeyin veya yemek yemeyin.
 • Pestisit kalıntılarını ellerinizden ağzınıza kolayca taşıyabilirsiniz. Ayrıca bazı pestisit ürünleri yanıcıdır.
 • Etiketteki “Kullanım Talimatlarına” dikkatlice uyun.
 • Yalnızca listelenen amaç için kullanın .   
 • Belirtilen zamanda ve koşullar altında sadece belirtilen miktarı kullanın. Miktarı ve uygulamayı asla iki katına çıkartmayın. Kendinize, başkalarına veya korumaya çalıştığınız bitkiye / alana / evcil hayvana zarar verebilirsiniz.
 • Pestisiti daima açık havada veya iyi havalandırılan bir alanda karıştırın veya seyreltin. Yalnızca etikette belirtilen miktarı kullanın ve pestisiti dikkatlice ölçün. (Asla mutfakta kullandığınız ölçü kaplarını veya kaşıkları kullanmayın.)
 • Her uygulama için sadece ihtiyacınız olan miktarı karıştırın. İleride kullanmak üzere saklamak için daha büyük miktarlar hazırlamayın. Pestisit zamanla bozulacak ve etkisiz hale gelecektir.
 • Çocukları, evcil hayvanları (kuşlar ve balıklar dahil) ve oyuncakları (evcil hayvan oyuncakları dahil) pestisitleri karıştırdığınız ve uyguladığınız alanlardan en azından etikette belirtilen süre boyunca uzak tutun. Etikette zaman belirtilmemiş ise, uygulama bölgesine yeniden girmeden önce pestisitin kurumasını bekleyin.
 • Giysiler sprey solüsyonuna maruz kaldıysa veya pestisit konsantresi ile kirlenmişse, derhal atın. Pestisite maruz kalmış olabilecek vücut kısımlarını sabun ve suyla yıkayın ve işi yeni,temiz giysilerle bitirin.
 • İçeride veya dışarıda, küçük çocukların veya evcil hayvanların erişebileceği böcekler veya sıçanlar, fareler ve diğer kemirgenler için asla yem koymayın.
 • Hedef dışı organizmalara zarar vermekten kaçınmak için sınırlı sayıda hedef zararlı içeren seçici böcek öldürücüleri düşünün. 
Pestisit uygulaması
Pestisit uygulaması

Depolama

Pestisitleri asla boş meşrubat veya süt şişeleri gibi yiyecek kaplarına koymayın. Pestisitleri, içeriğini açıkça tanımlayan orijinal kaplarında saklayın. Çocukların açamayacağı tüm kapakları sıkıca kapatın.

İlgili Ürünler

Bir dökülme olursa, derhal temizleyin.Yıkamayın. Bunun yerine, dökülen yere talaş, vermikülit veya kedi kumu serpin. Plastik bir çöp poşetine süpürün ve pestisit ürün etiketinde belirtildiği şekilde atın. Bir pestisit ile temas etmiş temizleme malzemeleri, pestisit atığı olarak ele alınmalıdır.

Tarımsal Uygulamalarda

 • Pestisitlerin hedef alan veya bitkilerden uzağa yaptığı hareke sürüklenme denir. Sürüklenmeyi önlemek için her zaman hem pestisit hem de uygulama ekipmanı için etiket üzerinde yazan talimatları takip etmelisiniz.
 • Pestisitleri asla rüzgarlı bir günde (13 km/saatten yüksek sürekli rüzgarlar) veya rüzgarların sert veya değişken yönlerde olduğu zamanlarda dışarıda uygulamayın.
 • Hedefe olabildiğince yakın püskürtün
 • 34 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda çok sıcak günlerde pestisit uygulamayın. Bazı pestisitlerdeki aktif bileşenler bu sıcaklıklarda buharlaşabilir ve hedef olmayan yüzeylere sürüklenebilir.
 • Fazla pestisit uygulamayın.
 • Aşırı uygulama, pestisitin akmasına veya su kaynaklarına sızmasına neden olabilir.
 • Aşırı uygulama, meyve ve sebzeler üzerinde zararlı kalıntılar bırakmasının yanında; bitkileri, vahşi yaşamı ve balıkları da etkileyebilir.
 • Pestisitin sulama yoluyla uygulanması için etiketi okuyun.
 • Su kuyusu kenarlarında, yağmur suyu kanallarında, dere ve akarsu gibi su kaynaklarının yakınında asla pestisit karıştırmayın veya uygulamayın.
 • Pestisitleri uygulama yapmak istemediğiniz bitkilerden ve vahşi yaşamdan uzak tutun.
 • Bazı pestisitler tozlayıcılar için toksiktir, bu nedenle uygulama zamanlaması veya başka kısıtlamalar olup olmadığını belirlemek için kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun.
 • Ağaçlara uygularken kuş yuvalarına püskürtmeyin.
 • Pestisitleri tarımsal ürünlere uygularken, her zaman etiketteki hasat için bekleme süresini izleyin.    
Pestisit uygulaması
Pestisit uygulaması

Pestisit Uyguladıktan Sonra

Pestisit uygulamalarından sonra her zaman uygun temizlik prosedürleri izlenmelidir.

 • Pestisit kalıntılarını temizlemek için, pestisiti karıştırırken kullandığınız aletleri veya ekipmanları bir kova veya hortum kullanarak iyice durulayın. Durulama suyunu pestisit püskürtücüsüne dökün ve uygulamalı bir alana uygulayarak atın.
 • Emici olmayan eldivenleri ve lastik çizmeleri sıcak sabunlu suyla iyice yıkayın.
 • Pestisit kalıntılarının elle temasını önlemek için eldivenlerinizi çıkarmadan önce yıkayın.
 • Pestisit ile temas etmiş olabilecek vücudunuzun herhangi bir bölümünü yıkayın.
 • Pestisit uygulamaları sırasında giyilen ve pestisite temas etmiş giysileri diğer aile çamaşırlarıyla birlikte yıkamayın.
 • Her kullanımdan sonra tüm koruyucu ekipmanı mümkün olan en kısa sürede yıkayın.
 • Koruyucu ekipmanı başka biri yıkarsa, bu kişinin güvenli kullanım ve temizlik prosedürlerinden haberdar olduğundan emin olun.
 • Pestisit ile yoğun şekilde temas etmiş giysileri atın. Giysileri plastik bir poşete ve dışarıdaki çöp kutusuna koyun.  
Kaynaklar
Bu içerik için kaynak belirtilmemiş.