Güney Yaprak Yanıklığı

[Bipolaris maydis (Y. Nisik. & C. Miyake) Shoemaker (=Helminthosporium maydis)]
Hastalık
Örnekleme Zamanı
Orta helezon döneminden tepe püskülü döneminin sonuna kadar
Örnekleme Yöntemi
Gözle kontro
İndirilebilir Ekler
İndirmeyi Başlat

Bu hastalık başlangıçta küçük birer baklava dilimine benzeyen, olgunlaşma ile birlikte en yakındaki damara uzayıp 2-3 cm uzunlukta birer dikdörtgen şeklinde görülür. Bunların birleşmesiyle yapraklarda büyük yanıklıklar meydana gelir (Şekil 58). Etmen, yaprak, kın, koçan yaprağı, koçan sapı, koçan ve somakta bulunabilir. Bulaşık tanelerden meydana gelen fidelerde ekimden 3-4 hafta sonra solgunluk görülebilir.

Fungus mısır artıkları ve tanede miselyum ve spor olarak kışlar. Konidiler rüzgar ve suyla bitkilere taşınır. Lezyonlar üzerinde gelişen konidiler yeni inokulum kaynaklarını oluşturur. Hastalık döngüsü ideal koşullar altında 60-72 saatte tamamlanabilir. Enfekteli taneler hayvanlar için toksik değildir.

Ilık ve nemli bölgelerde yaygın bir hastalıktır. Yağış dönemleri arasında, uzun süren kuru ve güneşli havalar hastalığın gelişimini yavaşlatır.

Maydis yaprak yanıklığı
Şekil 58. Maydis yaprak yanıklığı

Güney Yaprak Yanıklığı Mücadelesi

Kültürel Önlemler

  • Hastalığa dayanıklı çeşitler ekilmelidir.
  • Bir sonraki yılın inokulum kaynağını azaltmak amacıyla tarladaki bitki artıkları temizlenmelidir.

Kimyasal Mücadele

Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ilacın etki süresi de dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılır.

Bu hastalıkların mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları aşağıda verilmiştir.

Etkili madde adı ve oranı (%) Formülasyon Tipi Doz (100 litre suya) Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün) Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Pyraclostrobin 200 g/l EC 100 ml/da 49 11
Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar
Pyraclostrobin +Epoxiconazole 133+50 g/ SC 150 ml/da 42 11;3
Tebuconazole+Trifloxystrobin %50+%25 g 30 g/da 21 C3,11;G1,3
Picoxsystrobin+Cyproconazole 200+80 g/l SC 100 ml/da(Tatlı mısır ve silajlık yetiştirilen alanlarda kullanmayınız) 56 C3,11;G1,3
Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar
Azoxystrobin+Propiconazole 37,5+62,5 g/l SC 200 ml/da 14 C3,11;G1,3
Azoxystrobin+Propiconazole 141,4+122,4 g/l SE 100 ml/da 14 C3,11;G1,3
Difenoconazole+Propiconazole 150+150 g/l EC 50 ml/da 21 ve 56 G1,3; G1,3
Epoxiconazole+Pyraclostrobin 62,5+85 g/l SE 200 ml/da 14 C3,11;G1,3
Propiconazole+Azoxystrobin+ Cyproconazole 125+100+30 g/l EC 100 ml/da 14 3,G1;C3;3,G
EK4. Mısırda Yaprak Yanıklığı Mücadelesinde Kullanılıcak İlaçlar *Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Bitki Koruma Ürünleri

Instagramda aramıza katıl!

Gün aşırı paylaştığımız içeriklerimizle Instagram’da üreticileri bir araya getirdiğimiz bir topluluk oluşturuyoruz. Sen de katıl!

SİZDEN GELENLER
ÖĞRETİCİ İÇERİKLER
YARIŞMALAR
KATILMAK İSTİYORUM

Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçerikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Orijinal Makale

Zir. Yük. Müh. Vahdettin AKMEŞE, Dr. Mehmet AYDOĞDU, Dr. Öncül Kaangün CANER, Zir. Yük. Müh. Pelin KELEŞ ÖZTÜRK, Zir. Yük. Müh. Özcan TETİK, Zir. Yük. Müh. Ali Faik YILDIRIM, Zir. Yük. Müh. Erkan YILMAZ, Dr. Abdullah YILMAZ (2017). Mısır Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bitki Koruma Ürünleri

PAYLAŞ
PAYLAŞ