Sarı Çayakarı

[Polyphagotarsonemus latus Banks]
Zararlı
Örnekleme Zamanı
Örnekleme Yöntemi
İndirilebilir Ekler
İndirmeyi Başlat

Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli

Erginler yarı saydam sarı renkli 0,19 mm boyunda olup çıplak gözle görülemezler. Genç dönemde renksiz olan Sarı çayakarı gelişmesini tamamladığında sarı renk alır. Dişilerin sırtında arkaya doğru uzanan soluk beyaz bir şerit bulunur. Dişiler daha oval ve geniş, erkekler daha ince ve sivri bir yapıdadır. Yumurta, oval 0,1 mm uzunluğunda ve üst yüzeyinde beyaz noktalar halinde çıkıntılar bulunur (Şekil 60 a,b).

sarı çayakarı
Şekil 60. Sarı çayakarı a) Ergin, b) Yumurta, c) Dişi pupaları taşıyan erkek birey, d) Biber yaprağın daki zararbelirtisi

Zararlı, yıl boyunca çoğalmaya devam eder. Dişiler yumurtalarını yaprakların, genç sürgünlerin ve meyvelerin üzerine bırakırlar.

Ergin, ömrü boyunca ortalama 40 yumurta bırakır. Yumurtalar ortalama 1-2 günde açılır. Ergin ve nimfler daha çok genç yapraklarda ve tepe noktalarında yoğunluk gösterirler. Erkekler dişilerden daha hızlı hareket ederler. Erkekler dişi birey pupalarını bitkinin sürgünlerine veya genç yapraklarına taşırlar (Şekil 60c). Yılda 20-30 döl verir.

Bir dölünü tamamlama süresi koşullara bağlı olarak 4-10 gün arasında değişir. Sarı çayakarı böceklerle yaprakbiti, thrips ve özellikle beyazsinekle taşınabilmektedir. Bitkilerin büyüme noktalarında, genç yaprak ve sürgünlerinde, çiçek ve meyvelerde zararlı olmaktadır.

Zararlının beslenmesi sonucu bitkilerde değişik belirtiler ortaya çıkar. Beslenme sonucu bazı bitkilerde paslı görüntü, yapraklarda kıvrılma, virüs benzeri renk açılması, bazılarında ise yabancı ot ilacı zararına benzer oluşumlar meydana gelmektedir (Şekil 60d).

Yoğun populasyonda büyüme noktası tamamen kurur. Pek çok kültür bitkisinde zararlıdır. Sebzelerden biber, hıyar, patlıcan, domates ve fasulyedeki zararı önemlidir.

Doğal Düşmanları

Sarı çayakarının doğal düşmanı olarak bazı phytoseiid akar türleri belirlenmiştir.

Sarı Çayakarının Mücadelesi

Kültürel Önlemler

Beyazsinek erginleri tarafından taşınabilmesi nedeni ile, beyazsineklerin sera içine girmesini önlemek lazımdır.

Biyolojik mücadele

Doğal düşmanların, özellikle Phytoseidlerin korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Sarı çayakarı’nın kimyasal mücadelesine karar verebilmek ve ilaçlama zamanını doğru bir şekilde belirleyebilmek için, seradaki sarı çayakarı yoğunluğu ve doğal düşman popülasyonunun saptanması gerekir. Bunun için, “5. Örnekleme ve Kontrol Metotları” bölümünde “5.1. Zararlılar” başlığı altında anlatıldığı şekilde Sarı çayakarı sayımları yapılmalıdır. Kimyasal mücadelesinde yaprak başına 5 Sarı çayakarı görüldüğünde, spesifik akarisitlerle ilaçlama yapılmalıdır.

Sarı çayakarı’nın kimyasal mücadelesinde kullanılacak ilaçlar ve dozları Ek 4’ te verilmiştir.

Bitki Koruma Ürünleri

Instagramda aramıza katıl!

Gün aşırı paylaştığımız içeriklerimizle Instagram’da üreticileri bir araya getirdiğimiz bir topluluk oluşturuyoruz. Sen de katıl!

SİZDEN GELENLER
ÖĞRETİCİ İÇERİKLER
YARIŞMALAR
KATILMAK İSTİYORUM

Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçerikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Orijinal Makale

Doç. Dr. Seral YÜCEL, Dr. Tülin KILIÇ, Dr. Nursen ÜSTÜN, Dr.Pervin ERDOĞAN, Dr.Nilüfer YILDIZ, Dr. Emine TOPUZ, Dr.Tijen TAŞKIN, Dr. Melike YURTMEN, Dr.Ayşe AŞKIN, Sabriye ÖZDEMİR, Dr.Mehmet KARACAOĞLU, Dr. Adem ÖZARSLANDAN, Dr.Cevdet ÖZKAN, Dr.Abdullah YILMAZ, Dr. Öncül K. CANER, Dr. Eda AKSOY (2017). Örtüaltı Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bitki Koruma Ürünleri

PAYLAŞ
PAYLAŞ