Bağ Üvezi

(Arboridia adanae Dlabola]
Zararlı
Örnekleme Zamanı
Nisan-Haziran
Örnekleme Yöntemi
Göz ile inceleme
İndirilebilir Ekler
İndirmeyi Başlat
Ruhsatlı Çözüm ↓
No items found.

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Erginler 2,7-3 mm uzunluğunda, sarımsı açık kahverengi desenlidir. Nimfleri sarı renklidir (Şekil 64a). Yumurtaları yaprak alt yüzünde, doku içine gömülü, böbrek biçiminde ve 0,5 -0,7 mm boyundadır. Sıçrayarak kısa mesafelere uçarlar.

Kışı yere düşmüş asma yaprakları, yabancı ot, kesek altı gibi gizlenebilecek yerlerde ergin halde geçirirler. İlkbaharda kışladıkları yerlerden çıkan erginler asmaların yapraklarında beslenmeye başlarlar. İki, üç hafta beslendikten sonra yumurtalarını bırakırlar. Bu yumurtalardan 15-20 gün sonra nimfler çıkar. Nimfler, çok açık renkli olup kırmızı gözlüdür. Bunlar bir süre beslendikten sonra gömlek değiştirip ikinci dönem nimf olurlar. Ergin oluncaya kadar beş gömlek değiştirirler. İklime bağlı olarak bir dölünü 18-35 günde tamamlar. Yazın meydana gelen döller birbirine karışır, yılda 2-3 döl verirler.

Ergin ve nimfler yaprakların alt yüzlerinde bitki özsuyunu emerek beslenirler. Yaprakların sokulup emilen yerlerinde önceleri soluk renkli lekeler meydana gelir (Şekil 65), sonra bunlar kahverengine dönüşür ve kurur. Eğer zararlı yoğunluğu yüksek ve yapraklarda zarar fazla ise emilen yapraklardaki lekeler genişler, zarar gören yapraklar dökülür. Yapraklarının çoğu dökülen asmalardaki salkımlar cılızlaşır, taneler güneş yakmasına maruz kalır. Çubuklar kışa zayıf girdiğinden ertesi ilkbaharda asmalardaki gelişme zayıf olur, taneler iyi gelişemez.

Şekil 64. a) Bağ üvezi nimfleri b) Bağ üvezi’nin yapraktaki zararı

Doğal Düşmanları

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde zararlının Hymenoptera takımına bağlı 2 adet yumurta parazitoidi bulunmuştur Bunlardan Oligosita pallida Krygger (Trichogrammatidae), Anagrus atomus (L.) (Mymaridae)’a (Şekil 66) göre daha yüksek oranlarda bulunmaktadır. Parazitlenme oranının %85-99 olduğu saptanmıştır. O. pallida’nın parazitlediği yumurtalar 7 gün sonra siyah renge dönüşür (Şekil 67). Çizelge 8’de ise predatörleri görülmektedir.

Bağ Üvezi Mücadelesi

Kültürel Önlemler

Bağda budama artıklarının temizlenmesi, toprağın işlenmesiyle kışlayan erginlerin çoğu yok edilmiş olur.

Biyolojik Mücadele

Özellikle parazitoitler bu zararlı üzerinde oldukça etkilidir. Parazitoitlerin popülasyonunun fazla olduğu yerlerde kimyasal mücadeleye gerek duyulmamaktadır. Parazitoitlerin etkinliğini arttırmak için önlemler alınmalıdır. Parazitoitler böğürtlenlere yumurta bırakan Edwarsiana rosae (L.) (Hom.: Cicadellidae)’nin yumurtalarında kışlamaktadır. Yani E. rosae parazitoitlerin alternatif konukçusudur. Bu nedenle bağ alanları çevresindeki böğürtlen ve yabani güller korunmalı ve olmayan yerlere bu bitkilerin dikilmesi sağlanmalıdır.

Yumurta parazitoitlerinin bulunduğu yerlerde hiç ilaçlama yapılmamalı, eğer mutlaka gerekiyorsa seçici ilaçlar kullanılmalıdır. Aynı bağda Salkım güvesi de varsa biyopreparatların kullanılmasına dikkat edilmelidir.

 • Nabis punctatus L. Hem.:Nabidae
 • Orius minutus (L.), Hem.:Anthocoridae
 • Orius niger (W) Hem.:Anthocoridae
 • Chrysoperla carnea Steph. Neu.:Chrysopidae
 • Salticus scenicus (Clerck) Araneae: Salticidae
 • Synegeles dalmaticus (Keyserling) Araneae: Salticidae
 • Synegeles dalmatensis (Keyserling) Araneae: Salticidae
 • Ballus chalybeius (Walckenaer) Araneae: Salticidae
 • Evarcha falcata (Clerck) Araneae: Salticidae
 • Philaeus chrysops (Poda), Araneae: Salticidae
 • Phlegra fasciata (Hahn) Araneae: Salticidae
 • Oxyopes lineatus Latreille Araneae: Oxyopidae
 • Oxyopes heterophthalmus (Latreille) Araneae: Oxyopidae
 • Tibellus oblongus (Walckenaer) Araneae: Philodromidae
 • Erigone dentipalpis (Wider) Araneae: Linyphiidae
 • Lepthyphantes zimmermanni Bertkau Araneae: Linyphiidae
 • Thomisus onustus Walckenaer Araneae: Thomisidae
 • Uloborus walckenaerius Latreille Araneae: Uloboridae
 • Steatoda grossa (CL. Koch) Araneae: Theridiidaew

Kimyasal Mücadele

Asmalarda ilk yapraklanmalar görüldükten sonra bağlar kontrol edilmeli, yaprakların özellikle alt yüzleri kontrol edilerek Bağ üvezi erginleri aranmalıdır. 25 dekarlık alan için, bu alanı temsil edecek 10 asma seçilir. Her asmanın dört yönünden ve özellikle iç kısımlarından tesadüfen 10 yaprak alınarak toplam 250 yaprak incelenir. Yaprak başına ortalama 5 hareketli birey görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir.

Bitki Koruma Ürünleri

Instagramda aramıza katıl!

Gün aşırı paylaştığımız içeriklerimizle Instagram’da üreticileri bir araya getirdiğimiz bir topluluk oluşturuyoruz. Sen de katıl!

SİZDEN GELENLER
ÖĞRETİCİ İÇERİKLER
YARIŞMALAR
KATILMAK İSTİYORUM

Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçerikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Orijinal Makale

Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ, Dr. Öncül K. CANER, Dr. Ercan CANIHOŞ, Dr. N. Mükerrem ÇELİKER, Dr. Emre EVLİCE, Dr. Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ, Dr. Bilgin GÜVEN, Dr. Aydan KAYA, Özen MERKEN, Dr. Serkan ÖNDER, Dr. Fatma ÖZSEMERCİ, Dr. Naim ÖZTÜRK, Dr. Dilek POYRAZ, Dr. Nursen ÜSTÜN, Dr. Yıldız SOKAT, Abdullah YILMAZ (2017). Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bitki Koruma Ürünleri

PAYLAŞ
PAYLAŞ