Bağda İki Noktalı Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae Koch.)
Zararlı
Örnekleme Zamanı
Nisan-Eylül
Örnekleme Yöntemi
Göz ile inceleme
İndirilebilir Ekler
İndirmeyi Başlat
Ruhsatlı Çözüm ↓
No items found.

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Erginin esas rengi yeşilimsidir. Dişilerde renk çok değişiktir. Yaz erginleri yeşilimsi sarı veya kahverengimsi yeşil olabilir. Daha sonra kışlamaya çekilecekleri zaman turuncu veya kızılımsı kahverengine dönüşürler. Vücudun ortasına yakın mesafede, iki tarafta birer adet siyah leke bulunur (Şekil 45). Bu lekeler çeşitli şekillerde olabilir ve nadiren arka uca doğru yayılırlar. Vücut kılları oldukça belirgindir. Dişilerin vücut uzunluğu 0,4-0,5 mm, genişliği 0,2-0,3 mm’dir. Erkekler dişilerden daha küçüktür ve vücutları ön tarafta geniş, arkaya doğru incelir.

Yumurta çok açık sarı renkte olup, şeffaf ve yuvarlaktır. Çok küçük olup çıplak gözle görmek mümkün değildir. Ortalama 0,14 mm’dir. Yumurtadan hemen sonraki devreye larva denir. Açık krem rengindedir. Üzerinde hiç leke yoktur ve 3 çift bacaklıdır. Birinci nimf döneminde vücudun iki tarafındaki lekeler belirmeğe başlar. Bu dönemde 4 çift bacaklıdır. İki nimf dönemi geçirdikten sonra erginler meydana gelir.

İki noktalı kırmızı örümcek bağda kışı ergin dişi halinde asmanın kabukları altında, çatlak ve yarıklarında, yere düşmüş yaprak ve kabuk parçalarında, yabancı otlarda diyapoz halinde geçirmektedir. Zorunlu diyapoz yoktur. İlkbahar aylarında, genellikle nisanda havaların ısınmasıyla birlikte kışlak yerlerinden çıkarak yaprakların alt yüzüne yerleşir ve orada beslenerek üremeye başlar.

Dişiler yumurtalarını yaprağın alt yüzüne kümeler halinde veya tek tek bırakırlar. Bırakılan yumurtalar iklime bağlı olarak 3-5 gün içinde açılırlar, 6-7 gün sonra ergin olurlar. Dişiler ergin olduktan bir gün sonra yumurta bırakırlar. Bir dişi 1-54 adet yumurta bırakır. Yumurtadan ergin oluncaya kadar geçen süre iklime bağlı olarak yaz aylarında 10-15 gün arasında değişiklik gösterir. Bu nedenle de İkinoktalı kırmızı örümcek kışlaktan çıkıp, tekrar kışlağa girinceye kadar geçen süre içinde çok sayıda döl verir. Zararlı, faaliyetini 13-35°C sıcaklıklar arasında sürdürür.

İkinoktalı kırmızı örümcek Ege Bölgesi’nde Nisanın 2. yarısından itibaren görülmeğe başlar. Ancak bu devrede başka amaçlarla yer yer kükürtlü preparatların kullanılması nedeniyle haziran sonlarına kadar zararlı popülasyonu baskı altında kalır. Bu aydan itibaren havaların da ısınmasıyla beraber popülasyonda artış başlar ve yapraklarda da zararlı popülasyonuna paralel olarak sararma ve daha sonra da kurumalar görülür.

İkinoktalı kırmızı örümcek asma yapraklarında zararlı olur. Beslenme esnasında yapraktaki parankima hücrelerini önce parçalar ve sonra öz suyunu emer. Bunun sonunda yaprak renginde değişmeler meydana gelir, ilk beslenme ile beraber yapraklarda emgi lekeleri görülmeye başlar. Bu lekeler başlangıçta açık sarımsı ve küçük odacıklar halindedir. Popülasyonun artmasına paralel olarak emgi lekeleri daha çoğalır ve göze çarpar (Şekil 46). Yapraklar önceleri sararır, daha sonra kurur ve dökülür. Genellikle yaprağın alt yüzünde beslenirler ve beslendikleri yerde ağ meydana getirirler. Yaprağın üst yüzünde beslenmeleri daha az olur.

İkinoktalı kırmızı örümcek’in yıl içinde üründe doğrudan zararını görmek mümkün değildir. Ancak popülasyonları yüksek ise yaprakları emmek suretiyle, vaktinden önce sararıp kurumalarına sonuçta da erken yaprak dökümüne neden olur. Bu nedenle salkımlar açıkta kalır ve güneşten olumsuz yönde etkilenir. Ayrıca asma yıldan yıla zayıflar, ürün kalite ve miktar yönünden etkilenir. Ayrıca Ege Bölgesi bağlarında Tetranychus cinnabarinus Boisd.’un da zarar yaptığı tespit edilmiştir.

İkinoktalı kırmızıörümcek’in zararı
Şekil 45. a) İki noktalı kırmızı örümcek b) İki noktalı kırmızı örümcek’in zararı

Doğal Düşmanları

Aşağıda görüldüğü gibi bağda çok sayıda doğal düşmanı bulunmaktadır (Şekil 47a,b,c). Bu doğal düşmanlar uygun ilaçlama programları uygulandığında zararlıyı baskı altında tutabilmektedir.

 • Orius minutus (L.) Hem.: Anthocoridae
 • Orius niger (W.) Hem.: Anthocoridae
 • Campylomma diversicornis Reut. Hem.: Miridae
 • Nabis punctatus L. Hem.: Nabidae
 • Scolothrips longicornis Priesner Thy.: Thripidae
 • Chrysoperla carnea Stephans Neu.: Chrysopidae
 • Stethorus gilvifrons (Muls.), Col.: Coccinellidae
 • Stethorus punctillum Weise Col.: Coccinellidae
 • Anthoseius tranquillis (Livschitz et Kuznetsov), Acarina: Phytoseiidae
 • Euseius finlandicus (Oudemans) Acarina: Phytoseiidae
 • Paraseiulus soleiger (Ribaga) Acarina: Phytoseiidae
 • Paraseiulus talbii Athias-Henriot Acarina: Phytoseiidae
 • Phytoseiulus plumifer (Ribaga) Acarina: Phytoseiidae
 • Typhlodromus tiliae (Oudemans) Acarina: Phytoseiidae
 • Typhlodromus perbibus Wainstein&Arutunjan Acarina: Phytoseiidae
 • Zetzellia mali (Ewing) Acarina: Stigmaeidae
 • Anystis baccarum (L.) Acarina: Anystidae
Bağda İki Noktalı Kırmızıörümcek doğal düşmanları
Şekil 47. a) Typhlodromus perbibus ergini ve yumurtası b) Typhlodromus perbibus ergini c) Stethorus gilvifrons ergini

Bağda İki Noktalı Kırmızı Örümcek Mücadelesi

Kültürel Önlemler

Bağda yabancı ot temizliğine dikkat edilmelidir.

Biyolojik Mücadele

Bu zararlıları baskı altına alan doğal düşmanların etkilerini yükseltecek önlemlere yer verilmelidir. Bu amaçla kırmızı örümceklerin doğal düşmanlarını öldürerek populasyonlarının artmasına neden olan geniş etki spektrumlu ilaçlar kullanılmamalıdır. Yol tozlarını azaltacak önlemler alınmalıdır.

Kimyasal Mücadele

İki noktalı kırmızı örümcekğin yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı, populasyon yoğunluğu yaprak başına ortalama 8 hareketli bireyi geçtiğinde kimyasal mücadeleye başvurulmalıdır.

Bir ilaçlama önerilmekle beraber, popülasyonun fazla olduğu yerlerde ilacın etki süresi bittiğinde veya hasattan sonra zararlı populasyon yoğunluğu eşiğin üzerinde ise ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır.

Bitki Koruma Ürünleri

Instagramda aramıza katıl!

Gün aşırı paylaştığımız içeriklerimizle Instagram’da üreticileri bir araya getirdiğimiz bir topluluk oluşturuyoruz. Sen de katıl!

SİZDEN GELENLER
ÖĞRETİCİ İÇERİKLER
YARIŞMALAR
KATILMAK İSTİYORUM

Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçerikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Orijinal Makale

Dr. F. Özlem ALTINDİŞLİ, Dr. Öncül K. CANER, Dr. Ercan CANIHOŞ, Dr. N. Mükerrem ÇELİKER, Dr. Emre EVLİCE, Dr. Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ, Dr. Bilgin GÜVEN, Dr. Aydan KAYA, Özen MERKEN, Dr. Serkan ÖNDER, Dr. Fatma ÖZSEMERCİ, Dr. Naim ÖZTÜRK, Dr. Dilek POYRAZ, Dr. Nursen ÜSTÜN, Dr. Yıldız SOKAT, Abdullah YILMAZ (2017). Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bitki Koruma Ürünleri

PAYLAŞ
PAYLAŞ