Fide Kök Çürüklüğü

(Alternaria spp., Aspergillus niger, Fusarium spp., Macrophomina phaseolina, Pythium spp., Rhizoctonia solani, Thielaviopsis basicola, Verticillium spp.
Hastalık
Örnekleme Zamanı
Pamuk ekiminden sonra bitkilerin boyu 5-6 cm olunca birinci ve bundan 10 gün sonra ikinci sayım yapılır.
Örnekleme Yöntemi
Her iki sayımdaki hasta fidelerin toplamı hasta, ikinci sayımdaki sağlamlar ise sağlam fideleri oluşturacak şekilde o tarlaya ait ortalama hastalık oranı bulunur.
İndirilebilir Ekler
İndirmeyi Başlat
Ruhsatlı Çözüm ↓
No items found.

Tanımı, Yaşayışı ve Hastalık Belirtileri

Pamuklarda fide kök çürüklüğüne oldukça geniş bir etmen grubu neden olmaktadır. Toprak kökenli funguslar olarak adlandırılan bu etmenlerden biri veya birkaçı bir arada bulunarak bu hastalığı meydana getirirler. Kışı toprakta veya topraktaki bitki artıklarında geçirirler. Uygun çevresel koşullar oluştuğunda bitkileri enfekte ederler. Hastalığın ilk belirtileri yeni oluşmuş kökte görülür (Şekil 79). Bu köklerin kabuk dokusu renk değiştirerek yumuşamaya ve çürümeye başlar. Toprak yüzeyine çıkabilmiş hasta fidelerin kökleri ve kök-boğazı kahverengileşir, incelir, bitki ayakta duramaz, devrilir ve kurur (Şekil 80).

Şekil 79. a) Pamuk fide kök çürüklüğü b) Çıkış sonrası çökerten

Pamuk ekimi yapılan alanlarda sıklıkla görülebilen hastalık, özellikle bulaşık ve nem tutan topraklarda yağışlı ve serin giden ekim dönemlerinde tarlanın yeniden ekilmesini gerektirebilmektedir.
Bu durum tohum, ilaç ve toprak işleme masraflarının artmasına ve geç ekimden dolayı ürün kaybına neden olarak büyük ekonomik zararlar oluşturmaktadır. Ancak hastalık daha çok kendisini tarlada yer yer boşluklar şeklinde göstermektedir.

Fide Kök Çürüklüğünün Mücadelesi

Kültürel Mücadele

  • Çimlenme kapasitesi yüksek, sertifikalı delinte tohumluk kullanılmalı
  • Toprak sıcaklığı 18°C’ye ulaşmadan ekim yapılmamalı
  • Erken dönemde, soğuk ve ıslak topraklarda ekim yapılması zorunlu görünüyorsa, drenajı iyi yapılmış tohum yataklarına ekim yapılmalı
  • Derin ekimden kaçınılmalı
  • Toprağı kuru tutarak hastalık etmenlerinin çoğalmasına engel olan özellikle hububat gibi bitkilerle ekim nöbeti uygulanmalı
  • Toprağın kaymak bağlaması önlenmelidir

Kimyasal Mücadele

Tohum ilaçlaması yapıldıktan sonra ekim yapılmalıdır. Fide kök çürüklüğünün kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları Ek 4’te yer almaktadır.

Fide Kök Çürüklüğü İçin Önerilen İlaçlar

Aktif madde adı ve oranı Formülasyon Tipi Doz (100l su) Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün) Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Sulfoxaflor % 50 w/w WG=WDG 15 g/da 14 4C
Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar
Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar
Dimethoate 400 EC 100 ml/da 7 1B
Ek4 - Fide Kök Çürüklüğü mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları - * Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Bitki Koruma Ürünleri

Instagramda aramıza katıl!

Gün aşırı paylaştığımız içeriklerimizle Instagram’da üreticileri bir araya getirdiğimiz bir topluluk oluşturuyoruz. Sen de katıl!

SİZDEN GELENLER
ÖĞRETİCİ İÇERİKLER
YARIŞMALAR
KATILMAK İSTİYORUM

Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçerikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Orijinal Makale

Dr. Okan ÖZGÜR, Uzm. Halil DÜNDAR, Uzm. Sedat EREN, Dr. Hale GÜNAÇTI, Dr. Yasemin SABAHOĞLU, Uzm. Seher TANYOLAÇ, Uzm. Hilmi TORUN, Dr. Nursen ÜSTÜN, Dr. Abdullah YILMAZ (2017). Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bitki Koruma Ürünleri

PAYLAŞ
PAYLAŞ