Kuş Yemi Türleri

(Phalaris spp.) Poaceae
Yabancı Ot
Örnekleme Zamanı
Şubat-Nisan
Örnekleme Yöntemi
Çerçeve ile sayım veya % kaplama alanı
İndirilebilir Ekler
İndirmeyi Başlat
Ruhsatlı Çözüm ↓
No items found.

Tanımı ve Yaşayışı

Ülkemizde kuş yemi, kuşotu ve kanlı çayır olmak üzere adlandırılan bu yabancı ot cinsine ait, Yumuşak başaklı kuş yemi (P. paradoxa L.), Küçük başaklı kuş yemi (P. minor Retz.), Kısa başaklı kuş yemi (Phalaris brachystachys Link.) ve Uzun başaklı kuş yemi (P. canariensis L.) buğday alanlarında en fazla görülen türlerdir.

kuş yemi yabancı otu
Şekil 21. Kuş yeminin genel görünümü

Kuş yemi türlerinin gövdesi tüysüz olup, yakacığı zarımsı yapıdadır ve kulakcıksızdır (Şekil 21). Genellikle diğer dar yapraklı yabancı ot türlerinden farkı, kuşyemi türlerinin köke yakın yerden kırıldığında kırmızı renkte sıvının görülmesidir ki bu nedenle üreticiler bu yabancı ota kanlı çayır adını vermiştir.

Buğdayda Kuş Yeminin Mücadelesi

Kültürel mücadele

Temiz tarlaların Kuş yemi türlerinin tohumlarıyla bulaşmaması için gereken önlemler alınmalıdır.

Bunun için de bulaşık tarlalarda çalışan hasat ve harman makineleri, çeşitli toprak işleme aletleri, temiz alanlara sokulmadan önce çok iyi temizlenerek yabancı ot tohumlarından arındırılmalıdır. Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Üretici kendi ürününü tohumluk olarak kullanacaksa mutlaka selektörden geçirmelidir. Bu aşık tarlalarda uygun bir münavebe sistemi uygulanarak yabancı ot yoğunluğunun azalması sağlanabilir.

Kimyasal Mücadele

Buğday ve kuş yemi türlerinin kardeşlenme döneminde Ek 4’de verilen (aşağıda) herbisitlerden biri seçilerek uygulanmalıdır. Uygulamadan önce herbisitin etiket bilgileri dikkatle okunmalıdır.

Herbisitlerin tavsiye edilen dozunun tarlaya homojen dağılımını sağlamak için ilaçlama öncesi mutlaka aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda genel olarak
dekara 20–40 litre su kullanılır. İlaçlama havanın rüzgârsız, yağışsız ve sıcaklığın 8–25°C olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Aktif madde adı ve oranı Formülasyon tipi Doz Etki mekanizması Açıklama
Güvenli olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener) EW 100 ml A1; - Phalaris paradoxa, Phalaris minör için, kardeşlenme devresinde kullanılır.
69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl + 34,5 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener) EW 100 ml A1; - Phalaris minör, Phalaris brachystachys için; Kardeşlenme başlangıcında kullanılır.
250 g/l Tralkoxydim SC 120 ml Acehero+100 ml Lizör A Phalaris brachystachys için kullanılır.
69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl + 34,5 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener) EW 100 ml A1; - Phalaris minör, Phalaris brachystachys için; kardeşlenme başlangıcında kullanılır.
75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 19 g/l Mefenpyr-diethyl (Safener) EW 100 ml A1; - Phalaris spp., P. minor, P. brachystachys için; ilaçlamanın kardeşlenme öncesi dönemde (2-3 yaprak ) mutlaka yapılması şarttır. Aksi halde yeterli etki sağlanamaz.
69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl + 34,5 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener) EW 100 ml A1; - Phalaris spp., P. minor, P. brachystachys için; Kardeşlenme başlangıcında kullanılır.
% 7,5 Pyroxsulam + % 7,5 Cloquintocet-Mexyl (Safener) WG 25 g+50 ml Dassoil 26-2 B; - Phalaris minor, P. paradoxa, P. Brachystachys için kullanılır.
75 g/l Fenoxaprop-P-ethyl + 30 g/l Fenchlorazole-ethyl (safener) EW 100 ml A1; - Phalaris spp., P. minor, P. brachystachys için; İlaçlamanın kardeşlenme öncesi dönemde (2-3 yaprak) mutlaka yapılması şarttır. Aksi halde yeterli etki sağlanamaz.
Kontrollü olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
% 75 Chlorsulfuron DF 1 gr B Phalaris spp. için; Çıkış öncesi ve Çıkış sonrası kullanılır.
240 g/l Clodinafop-propargyl + 60 g/l Cloquintocet-mexyl EC 20 ml A; - Phalaris minor, P.paradoxa, P. brachystachys için; Buğdayın erken kardeşlenme devresinde, en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.
240 g/l Clodinafop-propargyl EC 20 ml A Phalaris minor, P. paradoxa, P. brachystachys için; Buğdayın erken kardeşlenme devresinde; en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.
Geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünleri
45 g/kg Mesosulfuron-methyl + 22.5 g/kg Thiencarbazone-methyl + 9 g/kg Iososulfuron-methyl-sodium + 135 g/ kg Mefenpyr-diethyl (Safener) WG 25 gr +100 ml Biopower B; B; B; - Phalaris spp., P. minor, P. brachystachys için; Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otları aktif büyü- melerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde uygulanır.
284 g/l Diclofop-methyl EC 200 ml A/1 Phalaris spp. için; yabancı otların iki yapraklı döne- minde kullanılır.
284 g/l Diclofop-methyl OD 40 ml+ 100 ml yy -; B Phalaris spp., P. minor, P. brachystachys için kullanılır.
%3 Mesosulfuron-methyl + %0,6 Iodosulfuron-methyl sodium + %9 Mefenpeyr-diethyl (safener) WG 30 g +100 ml yy B; B; - Phalaris brachystachys için; Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.
% 6,75 Propoxycarbazone Sodium + % 4,5 Mesosulfuron-Methyl + % 9 Mefenpyr-diethyl (Safener) WG 20 g+100 ml yy B; B; - Phalaris brachystachys için; Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.
6g/l Iodosulfuron-methyl-sodium + 30 g/l Mesosulfuron methyl + 90 g/l Mefenpyr diethyl OD 30 g + 100 ml yy B; B; - Phalaris brachystachys için; buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.
Ek4 Kuş Yemi Türleri için önerilen tarım ilaçları ve dozları.

Bitki Koruma Ürünleri

Instagramda aramıza katıl!

Gün aşırı paylaştığımız içeriklerimizle Instagram’da üreticileri bir araya getirdiğimiz bir topluluk oluşturuyoruz. Sen de katıl!

SİZDEN GELENLER
ÖĞRETİCİ İÇERİKLER
YARIŞMALAR
KATILMAK İSTİYORUM

Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçerikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Orijinal Makale

Dr. M. Selçuk BAŞARAN, Dr. Numan E. BABAROĞLU, Dr. Eda AKSOY, Dr. Mehmet DUMAN, Doç. Dr. Adnan TÜLEK, Ekrem KAYA, Abdullah YILMAZ, A. Faik YILDIRIM, Dr. Münevver KODAN, Dr. Arzu AYDAR (2017). Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bitki Koruma Ürünleri

PAYLAŞ
PAYLAŞ