Pamuk Yaprak Kurdu

(Spodoptera littoralis Boisd)
Zararlı
Örnekleme Zamanı
Koza oluşturma ve olgunlaşma dönemleri
Örnekleme Yöntemi
50 dekar bir ünite kabul edilir. Tarla 4 ayrı bölüme ayrılarak her bölümünde 6-7 bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin; yaprak, çiçek ve kozalarında sayımlar yapılır.
İndirilebilir Ekler
İndirmeyi Başlat
Ruhsatlı Çözüm ↓
No items found.

Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli

Ergin gri-kahverenginde ve ön kanatları karışık şekilde sarı renkli çizgilerle süslü görünümünde olan pamuk Yaprak Kurdu (Şekil 69a), yumurtalarını pamuk yapraklarının arka yüzeyine paketler halinde bırakır ve devetüyü rengindeki pullarla örter (Şekil 69b).

Yumurtadan yeni çıkan larva 1-1,5 mm uzunluğunda, yeşil renkli olup baş vucuda göre büyük, koyu kahve veya siyah renklidir. Yazın yaklaşık 4 günde açılan yumurtalardan çıkan larvalar ilk anda bir arada bulunur. Bu şekilde larvaların bir arada bulunmalarına ocak ismi verilir (Şekil 69c). Larva 6 dönem geçirir. Larvaların dönemleri değiştikce boyu ile birlikte rengi de değişir. İleri dönemlerinde 4. ve 10. vücut halkalarında dorsalde sağda ve solda olmak üzere iki adet kahverengimsi siyah leke oluşur. Olgun larva 4-5 cm boyunda, gri-kahve veya siyahımtrak renkli
olabilir. Prothorax hariç her segmentin dorsalinde her iki yanda çizgiyi andırır birer siyah leke vardır (Şekil 69d).

Son dönem larvalar toprağa inerek pupa olur. Pupa toprağın 2-8 cm derinliğinde bulunur. Pamuk Yaprak Kurdu kelebekleri gündüz loş ve kuytu yerlerde gizlenir, gece uçuşur ve ışığa gelir. Yumurtalarını pamuk bitkilerinin genç yapraklarının alt bölümüne 80-360 adetlik paketler halinde bırakır. Daha sonra yaprakları yiyerek zar haline getirirler. Larvalar büyüdükçe tüm bitkiye dağılırlar. Zararlı yazın bir dölünü 25-30 günde tamamlar. Belirli bir kışlama dönemi yoktur. Kışın her dönemine rastlamak mümkündür. Zararlı pamukta temmuz başlarından itibaren bulunabilir. Ağustos ayından itibaren zararlı olabilecek yoğunluğa ulaşabilir. Yılda 4-5 döl verebilir.

Pamuk yaprakkurdu ergini, yumurta paketi ve larvaları
Şekil 69. a) Pamuk Yaprak Kurdu ergini b) Pamuk Yaprak Kurdu yumurta paketi c) Pamuk Yaprak Kurdu'nun birinci dönem larvaları d) Pamuk Yaprak Kurdu'nun son dönem larvası

Pamuk Yaprak Kurdu yumurtadan çıkışı ile birlikte zarar yapmaya başlar. Yumurtadan yeni çıkan larva önceleri yumurta kabuğunu yer, daha sonra ise yaprağın alt yüzeyini kemirirler ve epidermisi yiyerek zar gibi yapar.

Bu durumda yaprak elek gibi bir görünüm alır. Büyüdükçe diğer yapraklara geçerek beslenir ve yaprakları delik deşik eder (Şekil 70a). Önemli olmamakla birlikte tarak, çiçek ve kozalarla da beslenirler (Şekil 70b). Yoğunluğun yüksek olduğu tarlalarda bitkilerin yaprakları tamamen yenildiği için “karadal” denilen görünüm ortaya çıkar. Koza oluşturma döneminde mücadele yapılmaz ise zarar oranı yüksek olur.

Ülkemizin Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde tespit edilmiş ise de özellikle Adana, İçel, Antalya ve Hatay’da daha fazla olarak görülmektedir.
Pamuk yaprakkurdu’nun yapraktaki ve taraktaki zararı
Şekil 70. a) Pamuk Yaprak Kurdu'nun yapraktaki zararı b) Pamuk Yaprak Kurdu'nun taraktaki zararı

Doğal Düşmanları

Pamuk Yaprak Kurdu'nun birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Ülkemizde belirlenen doğal düşmanları aşağıda verilmiştir.

Predatörler

  • Chrysoperla carnea Steph Neu.:Chrysopidae
  • Nabis pseudoferus Rm. Hem: Nabidae

Parazitoidler

Microplitis rufiventris Kok Hym.: Braconidae

Pamuk Yaprak Kurdu Mücadelesi

Kültürel Mücadele

  • Zararlının hoşlandığı nemli ve loş ortamı olanaklar ölçüsünde oluşturmamak gerekir
  • Aşırı sulama yapılmamalıdır
  • Sık ekimden kaçınılmalıdır

Kimyasal Mücadele

Haftalık olarak yapılacak sürveylerde; 25 bitkide ortalama 2 yumurta paketi veya ocak, ya da bitki başına 0,5 larva görüldüğünde kimyasal mücadeleye karar verilmelidir. Pamuk Yaprak Kurdu'na karşı ilaçlamalar, larvalar yumurtadan yeni çıktığında yani ocak henüz dağılmadan yapılmalıdır. Yumurtadan yeni çıkmış larvalar daha çok bitkinin üst kısımlarında bulunduğundan bu dönemde yapılacak ilaçlamalar daha etkili olmaktadır. Bu nedenle özellikle temmuz ayının ikinci yarısından sonra tarla kontrolleri sıklaştırılmalı ve yumurta paketi sayımlarında daha dikkatli davranılmalıdır. Pamuk Yaprak Kurdu'nun kimyasal mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları aşağıda almaktadır.

Pamuk Yaprak Kurdu İçin Önerilen İlaçlar

Aktif madde adı ve oranı Formülasyon Tipi Doz (100l su) Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün) Etki mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Lufenuron 50 g/l EC 30 ml/da 28 15
Methoxyfenozide 240 g/l SC 37,5 ml/da 2. ve 3. Dönem larva 21 5
Spinosad 480 g/l SC 25 ml/da 28 5
Diflubenzuron 480 g/l. SC 30 ml/da 14 15
Teflubenzuron 50 g/l. SC 100 ml/da 14 15
Teflubenzuron 150 g/I SC 35 ml/da 14 15
Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar
Lambda cyhalothrin 50 g/l** EC 50 ml/da 7 3
Novaluron 100 g/I SC/EC 40 ml/da 42 15
Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar
Indoxacarb 150 g/l SC 40 ml / da larva 14 22A
Pyridaly 500 g/l EC 20 ml/da larva 14 U
Ek4 - Pamuk Yaprakkurdu mücadelesinde kullanılan ilaçlar ve dozları - * Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir. **Ege ve G.Dogu Anadolu Bölgelerinde kullanılır.

Bitki Koruma Ürünleri

Instagramda aramıza katıl!

Gün aşırı paylaştığımız içeriklerimizle Instagram’da üreticileri bir araya getirdiğimiz bir topluluk oluşturuyoruz. Sen de katıl!

SİZDEN GELENLER
ÖĞRETİCİ İÇERİKLER
YARIŞMALAR
KATILMAK İSTİYORUM

Kaynaklar

Bu makale, T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’ndan alınmıştır. İçerikte hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Orijinal Makale

Dr. Okan ÖZGÜR, Uzm. Halil DÜNDAR, Uzm. Sedat EREN, Dr. Hale GÜNAÇTI, Dr. Yasemin SABAHOĞLU, Uzm. Seher TANYOLAÇ, Uzm. Hilmi TORUN, Dr. Nursen ÜSTÜN, Dr. Abdullah YILMAZ (2017). Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı. Ankara: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bitki Koruma Ürünleri

PAYLAŞ
PAYLAŞ