Ruhsatlı Çözüm ↓
No items found.

Tanımı ve Yaşayışı

Baklagil tohum böcekleri yıl içinde “tek döl veren türler” (Bezelye tohum böceği, Bakla tohum böceği, Mercimek tohum böceği, Ortadoğu mercimek tohum böceği, Akdeniz mercimek tohum böceği) ve “çok dölveren türler” (Fasulye tohum böceği, Börülce tohum böceği) olarak iki gruba ayrılır.

Ortalama vücut uzunlukları 3-5 mm civarında, vücutları yassı, oval, basık, silindirik yapıda olup, genel renkleri açık kahverengi, grimsi ve siyah renklidirler. Vücutlarının üzeri tüy ve kıllarla kaplıdır. Tek döl veren tohum böceklerinin erginleri konukçularının çiçeklenme devresinde görülür ve doğada çiftleşerek yumurtalarını tohumları belirginleşmiş yeşil kapsüllere bırakırlar. Tohumun olgunlaşmasıyla birlikte tohumu terk ederek, tarlada en yakın ağaç kabukları arasında, ambarda ise kuytu yerlerde veya çuval kıvrımlarında kışlar.

Yılda birdöl verirler. Çok döl veren tohum böceklerinin erginleri yumurtalarını tarlada olgun kapsüllere, ambarda ise tohumlara bırakırlar. Bölgelere göre değişmekle beraber yılda ortalama 3-6 döl verirler.

Zarar Şekli

Baklagil tohum böceklerinin larvaları, konukçuları olan baklagil taneleri içinde beslenmeleri süresince, oyuklar meydana getirerek tanenin besin değerini düşürdükleri gibi dışkı ve vücut artıkları ile de kirletirler.

Çok döl veren türlerin devamlı üremeleri sonucu, delinmiş ve içinin büyük kısmı yenilerek besin değerlerini tamamen yitirmiş olan taneler, hayvan yemi ve gübre olarak dahi kullanılmazlar. Baklagil tohum böcekleri, larvaları beslenmeleri sonucunda tanelerde kalite, çimlenme gücü ve ağırlık kayıplarına neden olurlar. Bu şekilde zarar görmüş, iç ve dış piyasada önemli yeri olan baklagillerin, pazar değeri de düşer.

Bezelye Tohum Böceği (Bruchus pisorum L)

Bezelye Tohum Böceği (Bruchus pisorum L)
Bezelye Tohum Böceği (Bruchus pisorum L)

Ergin oval veya uzamış oval şeklinde, yassı, siyah renkli olup, üzeri gri, beyaz renkte açık kahverengiye kadar değişen kısa ve sık kıllarla örtülüdür. Kanat üzerinde ortaya yakın kısmında beyaz lekeler oluşmuş bir bant vardır.

Yumurta; portakal sarısı renkte oval şekilde, bir ucu daha geniş ve yuvarlaktır.

Larva; krem renkte olup, baş koyu kahverengidir. Birinci dönemde bacaklıdır. Daneye girdikten sonra bacakları kaybolur ve son dönemde renk kirli beyazdır. Pupa açık kahverengindedir.

Bakla Tohum Böceği (Bruchus rufimanus)

Ergininin vücudu oval veya uzamış oval şekilde, biraz yassılaşmış olup siyah renkli ve üzeri sarı, gri,koyu kahverengi ve beyaz kıllarla örtülüdür. Her iki kanatlarda beyaz lekelerin dizilişleri iki ince bant görünümdedir.

Yumurta; oval şekilde ilk bırakıldığında parlak, şeffaf krem renginde olup, zamanla bulanık beyazve donuk krem rengine dönüşür. Olgun larva beyaz krem renginde hafif kavisli ve bacaksızdır. Pupa; ovalimsi şekilde, krem rengindedir.

Bakla Tohum Böceği (Bruchus rufimanus)
Bakla Tohum Böceği (Bruchus rufimanus)

Mercimek Tohum Böceği (Bruchus lentis)

Ergin; gri renkli ve üzeri beyazımsı lekelidir. Yumurta; yuvarlağımsı olup, Larva; sarı krem renkte, baş açık, ağız parçaları koyu kahverengindedir.

Mercimek Tohum Böceği (Bruchus lentis)
Mercimek Tohum Böceği (Bruchus lentis)

Fasulye Tohum Böceği (Acanthoscelidesobtectus)

Erginin vücudu uzunca oval, biraz yassı, açık veya koyu kahve renklidir. Üzeri arkaya yatık sarı yeşil çok kısa kıllarla örtülü olup aralarında açık gri tüylerle kaplı uzunca lekeler bulunmaktadır. Vücudun alt tarafı kırmızımsı sarı renklidir.

Yumurtası uzun ve ovaldir. Bir ucu sivrice diğer ucu yuvarlaktır. İlk konduğu zaman saydam parlak beyaz renklidir. Zamanla renk donuklaşır, süt beyazı olur.

Yumurtadan ilk çıktığı zaman larvanın gövdesi silindirimsi uzun olup arkaya doğru gittikçe incelir, uzun kıllarla kaplıdır. Baş esmerimsi vücut beyaz renktedir. Dane kabuğunu oyarak (tünel) açar ve orada beslenir. Larvanın gövdesi silindirik olup yay gibi kıvrıklaşır, ayaklar kaybolmuştur.

Pupası dane kabuğunun hemen altındaki bir odacıkta oluşur. Dane kabuğu üzerinde yuvarlak yağ lekesine benzer renk değişimi ile kolayca anlaşılır.

Fasulye Tohum Böceği (Acanthoscelidesobtectus) ve Zararı
Fasulye Tohum Böceği (Acanthoscelidesobtectus) ve Zararı

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

  • Ağır zarar görülen bölgelerde geç ekim yapılması önerilir.
  • Hasat ve harmanın geciktirilmeden yapılarak ürünün, temizliği önceden yapılmış ambara çuvallar içinde alınmasına özen gösterilmelidir.
  • Hasat sonrası tarlada kalan artıklar pullukla derine gömülmeli veya yakılmalıdır. Temiz tohumluk kullanılmalıdır.
  • Tarladaki gerekli önlemleri alınmış ürün çuvallar içinde, temizliği yapılmış, ilaçlanmış, pencerelerine kafes telleri takılmış ambara yerleştirilir. Ayrıca ambara bulaşık ürün, çuval veya malzeme konulmamalıdır.

Kimyasal Mücadele

Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.

Bitki Koruma Ürünleri

Instagramda aramıza katıl!

Gün aşırı paylaştığımız içeriklerimizle Instagram’da üreticileri bir araya getirdiğimiz bir topluluk oluşturuyoruz. Sen de katıl!

SİZDEN GELENLER
ÖĞRETİCİ İÇERİKLER
YARIŞMALAR
KATILMAK İSTİYORUM

Kaynaklar

Bitki Koruma Ürünleri

PAYLAŞ
PAYLAŞ