Nohut Yaprak Sineği - Nohut Sineği

[Liriomyza cicerina (Rond.) (Diptera: Agromyzidae)]
Zararlı
Örnekleme Zamanı
Örnekleme Yöntemi
İndirilebilir Ekler
İndirmeyi Başlat
Ruhsatlı Çözüm ↓
No items found.

Tanımı ve Yaşayışı

Erginlerin hâkim rengi siyahtır. Abdomen sarı çizgili, vücudun diğer kısımları gri- siyah renkte, fazla hareketli olmayan sineklerdir. Tarlada dikkatlice bakıldığında nohut yaprakçık ve dalcıkları üzerinde kolayca görülürler. Dişiler ortalama 1.4–1.6 mm, erkekler 1.1–1.3 mm boyundadır.

Yumurta mat beyaz renkte ortalama 0.1 mm boyundadır. Yumurtalar yaprak dokusu içine bırakıldıkları ve küçük olduklarından gözle görülmez.

Larva kirli sarı, parlak görünümlü ve silindiriktir. Larvalar nohut yaprakçıklarının iki epidermisi arasında açtığı galeride bulunur. Larva üzerinde enine 10 adet bant vardır. Olgun larva ortalama 2.4–2.8 mm boyda ve çıplak gözle kolayca görülür.

Pupa fıçı şeklinde, bal sarısı veya kızıl-kahve renkli, boyları 2 mm kadar olup, kök boğazı civarından alınacak toprak örneğinde gözle görülebilir.

Nohut yaprak sineği pupa, larva ve ergini

Kışı toprağın 3–6 cm derinliğinde pupa döneminde geçirir. İlkbaharda erginler çıkar ve taze nohut yaprakçıklarında beslenir. Cinsel olgunluğa erişince çiftleşir. Dişiler ovipozitörleriyle yaprakçıkların üst epidermisini delerek iki epidermis arasına yumurtalarını bırakırlar. Her yaprakçığa genellikle 1 adet olmak üzere bir dişi 30–35 civarında yumurta bırakır. Yumurtaların bırakıldığı yer hafif bir şişkinlik ve açık renkli bir leke halinde görülür. Erginler bu yumurta bırakılan yerden çıkan özsu ile beslenir.

Yumurtalar 2–4 günde açılır. Çıkan larva, yaprakçıklar içinde galeri açarak beslenir. Olgun larva yaprakçığın yan kenarından kendini toprağa atarak 2–5 cm toprak derinliğinde pupa olur. 14–15 günlük pupa döneminden sonra yeni erginler çıkar. Bir dölün gelişme süresi sıcaklık ve neme bağlı olarak 1–1.5 ayda tamamlanır. Yılda 2–3 döl verebilir.

Zarar Şekli, Ekonomik Önemi ve Yayılışı

Yeni çıkan ergin dişiler ovipozitörlerini yaprak epidermisine sokarak buradan çıkan öz su ile beslenirler. Emgi yerleri yaprakçıklar üzerinde zarımsı sarımtrak renkte lekeler halindedir. Bir yaprakta 40 emgi deliği bulunabilir. Açılan bu yaralara saprofit mantarlar yerleşebilir.

Asıl zarar larvalar tarafından yapılır. Yumurtadan çıkan larva parankima dokusu içinde beslenir. Beslenme sonucu önce açık renkli ip şeklinde galeri oluşur, sonra kabarcık şeklini alır ve tüm yaprak ayasını kaplar. Bu dönemde larvanın dışkıları belirgin bir şekilde görülür.

Sineğin nohut yapraklarındaki zararı

Fazla zarar görmüş yaprakçıklar sararır ve dökülür. Dökülmeler bitkinin özellikle alt dalcıklarında olur ve verim azalır. Bahar ayları yağışlı geçen ve kuvvetli topraklarda bitki yeni yapraklar ve büyüme yapabildiğinden zararı önemli değildir. İlkbaharı kurak geçen ve zayıf topraklarda bitki yeni yapraklar ve büyüme yapamadığından zararı önemlidir.

Ülkemizdeki tüm nohut ekiliş alanlarında görülür.

Konukçuları

Kültür bitkilerinden nohut, yabani bitkilerden Öküz çanı (Kayışkıran), O. spinosa konukçularıdır.

Doğal Düşmanları

Larva parazitoitleri

Opius monilicornis Fischer.        (Hym.: Braconidae),

Diglyphus isaea (Walk)               (Hym.:Eulophidae),

Tetrastichus sp.                          (Hym.:Braconidae)

Dialinopsis arenaria (Erdos)       (Hym.: Braconidae)

Chrysorcharis longitarsus Han. (Hym.: Braconidae)

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

Bir önceki yıl Nohut sineği zararı görülen tarlalarda kışı geçirecek pupaları öldürmek amacıyla hasat sonunda derin sürüm uygulanmalıdır.

Biyolojik Mücadele

Zararlının parazitoitlerinin korunmasına özen gösterilmeli ve nohut sineğine karşı yapılacak olan mücadelede parazitoitlere yan etkisi en az olan bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

İlaçlama Zamanı

Zararlı olduğu yer ve yıllarda nohutların çıkışından 15–20 gün sonra yapılan kontrollerde bulaşmanın %50’ye ulaşması durumunda ilaçlama yapılmalıdır. Bir bitkide iki veya üç galerili yaprak bulunması halinde o bitki bulaşık kabul edilir.

İlkbaharı yağışlı geçen yıllar ile nohutun iyi gelişme gösterdiği verimli ve kuvvetli topraklarda Nohut sineği popülâsyonu yüksek olsa dahi verimi azaltacak bir etkide bulunmadığından ilaçlama gerekmemektedir. Bu nedenle, bitkilerin normal gelişemediği, taban suyu az, toprağı kıraç ve ilkbaharı kurak geçen yıl ve yerlerde kimyasal mücadele gerekmektedir. Bir uygulama yeterlidir.

Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri ve Dozları

Bakanlık tarafından yayınlanan “Bitki Koruma Ürünleri” kitabında tavsiye edilen bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.

Kullanılacak Alet ve Makineler

İlaçlamada, hidrolik tarla pülverizatörü, sırt pülverizatörü (mekanik, otomatik, motorlu)veya sırt atomizörü kullanılır.

İlaçlama Tekniği

Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır.

Bitki Koruma Ürünleri

Instagramda aramıza katıl!

Gün aşırı paylaştığımız içeriklerimizle Instagram’da üreticileri bir araya getirdiğimiz bir topluluk oluşturuyoruz. Sen de katıl!

SİZDEN GELENLER
ÖĞRETİCİ İÇERİKLER
YARIŞMALAR
KATILMAK İSTİYORUM

Kaynaklar

Bitki Koruma Ürünleri

PAYLAŞ
PAYLAŞ